ОБҐРУНТУВАННЯ СТРУКТУРИ СПОСТЕРІГАЧА, ІНВАРІАНТНОГО ДО ВАРІАЦІЙ АКТИВНОГО ОПОРУ РОТОРА

  • Сергій Михайлович Пересада Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут»
  • Володимир Миколайович Трандафілов Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут»
Ключові слова: асинхронний двигун, інваріантний спостерігач, потокозчеплення ротора, ковзний режим, варіації активного опору ротора

Анотація

Розглянуто питання синтезу та обґрунтувано структуру інваріантного до варіацій активного
опору роторного кола спостерігача вектора потокозчеплення ротора, який гарантує локальну
експоненціальну стійкість за обмежених варіацій параметричного збурення.

Біографії авторів

Сергій Михайлович Пересада, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут»

д. т. н., проф., завідувач кафедри автоматизації електромеханічних систем та електроприводу

Володимир Миколайович Трандафілов, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут»

аспірант кафедри автоматизації електромеханічних
систем та електроприводу

Посилання

1. Пересада С. М. Векторное управление в асинхронном электроприводе: аналитический обзор /
С. М. Пересада // Вестник Донецкого государственного технического университета. Серия: "Электротехника и
энергетика". – 1999. – №4. – С. 1 – 23.

2. Пересада С. М. Метод синтеза и робастность наблюдателей потокосцепления асинхронного двигателя,
работающих в скользящих режимах / С. М. Пересада, В. Н. Трандафилов // Електромеханічні і енергозберігаючі
системи. Тематичний випуск «Проблеми автоматизованого електропривода. Теорія й практика» науково-
виробничого журналу. – 2012. – № 3 (19). – С. 40 – 44.

3. Пересада С. М. Робастность алгоритмов косвенного векторного управления асинхронными двигателями к
вариациям активного сопротивления ротора / С. М. Пересада, В. С. Бовкунович // Наукові праці Донецького
національного технічного університету. – 2011. – № 11 (186). – С. 296 – 300.

4. Пересада С. М. Метод синтеза инвариантных к вариациям активного сопротивления ротора алгоритмов
прямого векторного управления асинхронным двигателем / С. М. Пересада, В. Н. Трандафилов // Вісник
Національного технічного університету «ХПІ». Збірник наукових праць. Серія: проблеми автоматизованого
електроприводу. Теорія і практика. – 2013. – №36 (1009). – С. 59 – 63.

5. Пересада С. М. Обобщенный алгоритм прямого векторного управления асинхронным двигателем /
С. М. Пересада, С. Н. Ковбаса // Технічна електродинаміка. – 2002. – № 4. – С. 17 – 22.

6. Utkin V. I. Sliding mode control in electromechanical systems. 2nd ed. / V. I. Utkin, J. Guldner, J. Shi // Boca
Raton, London: CRC Press, Taylor & Francis, 2009. – 485 p.
Як цитувати
Розділ
Енергетика та електротехніка

Найчитабильні статті цього ж автора(ів)

Цей плагін вимагає, щонайменше, один звіт статистики / плагін повинен бути включений. Якщо плагіни вашої статистики забезпечують більше однієї метрики, будь ласка, також виберіть основну метрику на сторінці налаштувань адміністратор сайту і / або на сторінках налаштувань менеджера журналу.