ОСОБЛИВОСТІ ВИЗНАЧЕННЯ ТЕХНІЧНОГО ПОКАЗНИКА ЕФЕКТИВНОСТІ ГРОЗОЗАХИСТУ ПОВІТРЯНИХ ЛІНІЙ ЕЛЕКТРОПЕРЕДАЧІ

  • Валерій Степанович Собчук Вінницький національний технічний університет
  • Наталья Валеріївна Собчук Вінницький національний технічний університет
  • Олена Валеріївна Слободянюк Вінницький національний технічний університет
Ключові слова: завдання і критерії грозозахисту лінії, тросові блискавковідводи, грозозахисний рівень за швидкістю наростання струму блискавки

Анотація

Запропоновано методику й математичну модель для визначення одного із складників
технічного показника ефективності грозозахисту повітряних ліній електропередачі – питомої
кількості очікуваних аварійних вимикань лінії за грозовий сезон від прямих ударів у грозозахисний
трос у середині прогону з урахуванням механічних розрахунків несинхронного розгойдування
проводів у прогоні.

Біографії авторів

Валерій Степанович Собчук, Вінницький національний технічний університет
к. т. н., професор кафедри електричних станцій та систем
Наталья Валеріївна Собчук, Вінницький національний технічний університет
к. т. н., доцент кафедри електричних станцій та систем
Олена Валеріївна Слободянюк, Вінницький національний технічний університет

к. п. н., ст. викладач кафедри комп’ютерного еколого-
економічного моніторингу та інженерної графіки (КЕЕМІГ)

Посилання

1. Александров Г. Н. Установки сверхвысокого напряжения и охрана окружающей среды : [Учебное пособие
для вузов] / Александров Г. Н. – Л. : Энергоатомиздат. Ленинградское отделение, 1989. – 360 с.

2. Бриснякович А. Д. Расчет проводов подстанций и больших переходов ЛЭП / Бриснякович А. Д. – Л. :
«Энергия», 1975. – 248 с.

3. Техника высоких напряжений. Учебник для студентов электротехнических и электроэнергетических
специальностей вузов / [под общей ред. Д. В. Разевича]. – М. : Энергия, 1976. – 488 с.

4. Иерусалимов М. Е. Техника высоких напряжений / М. Е. Иерусалимов, Н. Н. Орлов; под общ. ред.
М. Е. Иерусалимова. – Киев: Изд-во Киевского университета, 1967. – 444 с.

5. Черников А. А. Основы грозозащиты высоковольтных электроустановок / Черников А. А. – Куйбышев :
Куйбышев. политехн. ин-т, 1971. – 112 с.
Як цитувати
[1]
В. Собчук, Н. Собчук, і О. Слободянюк, ОСОБЛИВОСТІ ВИЗНАЧЕННЯ ТЕХНІЧНОГО ПОКАЗНИКА ЕФЕКТИВНОСТІ ГРОЗОЗАХИСТУ ПОВІТРЯНИХ ЛІНІЙ ЕЛЕКТРОПЕРЕДАЧІ, НПВНТУ, № 3, 1.
Розділ
Енергетика та електротехніка

Найчитабильні статті цього ж автора(ів)

Цей плагін вимагає, щонайменше, один звіт статистики / плагін повинен бути включений. Якщо плагіни вашої статистики забезпечують більше однієї метрики, будь ласка, також виберіть основну метрику на сторінці налаштувань адміністратор сайту і / або на сторінках налаштувань менеджера журналу.