ВИЗНАЧЕННЯ ОПТИМАЛЬНОЇ ВЕЛИЧИНИ ВИПРОБУВАЛЬНОЇ НАПРУГИ ДЛЯ ЕФЕКТИВНОГО КОНТРОЛЮ ІЗОЛЯЦІЇ

  • Наталья Валеріївна Собчук Вінницький національний технічний університет
  • Олена Валеріївна Слободянюк Вінницький національний технічний університет
Ключові слова: ізоляція електричних машин, електрофізичні процеси в ізоляції, контроль за станом, мінімальні діелектричні втрати

Анотація

Проаналізовано електрофізичні процеси пошкодження ізоляції електричних машин для визначення оптимальної величини випробувальної напруги та ефективного контролю за станом ізоляції. Запропоновано високовольтні випробування випрямленою напругою, за якої діелектричні втрати мінімальні й місцеве нагрівання під час випробування ізоляції буде відсутнє.

Біографії авторів

Наталья Валеріївна Собчук, Вінницький національний технічний університет
доцент кафедри ЕСС
Олена Валеріївна Слободянюк, Вінницький національний технічний університет
ст. викладач кафедри ІКГ

Посилання

1. Техника высоких напряжений : учебник для Вузов / [под ред. Г. С. Кучинского]. – СПб : Энергоатомиздат. Санкт-Петербургское отделение, 2003. – 608 с.
2. Тареев Б. М. Физика диэлектрических материалов / Б. М. Тареев. – М. : Энергоатомиздат, 1982. – 320 с.
3. Справочник по сопротивлению материалов / [Писаренко Г. С, Яковлев А. П., Матвеев В. В.] ; отв. ред.
Г. С. Писаренко. – [2-е изд., перераб. и доп.]. – Киев : Наукова думка, 1988. – 736 с.
4. Собчук В. С. Координація параметрів ізоляції електрообладнання і пристроїв технічної діагностики /
В. С. Собчук, В. Н. Пащенко // Вісник ВПІ. – 1995. – № 3. – С. 41 – 43.
5. Руцкий А. И. Электрические станции и подстанции. Часть 1. Основное техническое оборудование /
А. И. Руцкий. – Минск, 1984. – 394 с.
Опубліковано
2016-08-25
Як цитувати
[1]
Н. Собчук і О. Слободянюк, ВИЗНАЧЕННЯ ОПТИМАЛЬНОЇ ВЕЛИЧИНИ ВИПРОБУВАЛЬНОЇ НАПРУГИ ДЛЯ ЕФЕКТИВНОГО КОНТРОЛЮ ІЗОЛЯЦІЇ, НПВНТУ, № 2, Сер 2016.
Розділ
Енергетика та електротехніка

Найчитабильні статті цього ж автора(ів)

Цей плагін вимагає, щонайменше, один звіт статистики / плагін повинен бути включений. Якщо плагіни вашої статистики забезпечують більше однієї метрики, будь ласка, також виберіть основну метрику на сторінці налаштувань адміністратор сайту і / або на сторінках налаштувань менеджера журналу.