НОРМУВАННЯ ТРИВАЛОСТІ ПЕРЕБУВАННЯ ЛЮДИНИ В ЗОНІ ВПЛИВУ ЕЛЕКТРИЧНОГО ПОЛЯ ВИСОКОВОЛЬТНИХ УСТАНОВОК ПРОМИСЛОВОЇ ЧАСТОТИ

  • Валерій Степанович Собчук Вінницький національний технічний університет
  • Наталія Валеріївна Собчук Вінницький національний технічний університет
  • Олена Валеріївна Слободянюк Вінницький національний технічний університет
Ключові слова: людина в сильному електричному полі, тривалість безпечного перебування, припустима температура голови

Анотація

Запропоновано методику нормування тривалості перебування людини в зоні впливу електричного поля високовольтних установок промислової частоти з урахуванням енергії, яка поглинається головою людини і підвищує температуру з 36,6 °С до 43,6 °С.

Біографії авторів

Валерій Степанович Собчук, Вінницький національний технічний університет
професор кафедри електричних станцій та систем
Наталія Валеріївна Собчук, Вінницький національний технічний університет
доцент кафедри електричних станцій та систем
Олена Валеріївна Слободянюк, Вінницький національний технічний університет
старший викладач кафедри інженерної та комп’ютерної графіки

Посилання

1. Технологические карты производства работ под напряжением на ВЛ 220-750 кВ / [под ред. Е. И. Удода]. – Киев: «Техника», 1988. – 200 с.

2. Основи охорони праці : підручник / [Ткачук К. Н., Халімовський М. О., Зацарний В. В. та ін.] ; за ред. К. Н. Ткачука, М. О. Халімовського. – К. : Основа, 2006. – 448 с.

3. Бондаренко Є. А. Нормування електромагнітного поля промислової частоти / Є. А. Бондаренко, М. В. Короленко // Вісник Вінницького політехнічного інституту. – 2010. – № 3. – С. 72 – 74.

4. Электрические поля промышленной частоты. Допустимые уровни напряженности и требования к проведению контроля на рабочих местах: ГОСТ 12.1.002-84 ССБТ. – [Введен 1986-01-01]. – М. : Издательство стандартов, 1985. – 5 с.
Як цитувати
[1]
В. Собчук, Н. Собчук, і О. Слободянюк, НОРМУВАННЯ ТРИВАЛОСТІ ПЕРЕБУВАННЯ ЛЮДИНИ В ЗОНІ ВПЛИВУ ЕЛЕКТРИЧНОГО ПОЛЯ ВИСОКОВОЛЬТНИХ УСТАНОВОК ПРОМИСЛОВОЇ ЧАСТОТИ, НПВНТУ, № 4, 1.
Розділ
Застосування результатів досліджень

Найчитабильні статті цього ж автора(ів)

Цей плагін вимагає, щонайменше, один звіт статистики / плагін повинен бути включений. Якщо плагіни вашої статистики забезпечують більше однієї метрики, будь ласка, також виберіть основну метрику на сторінці налаштувань адміністратор сайту і / або на сторінках налаштувань менеджера журналу.