АНАЛІЗ ВЛАСТИВОСТЕЙ ДЕЯКИХ СТІЙКИХ ОРГАНІЧНИХ ЗАБРУДНЮВАЧІВ

  • Ірина Іванівна Безвозюк Вінницький національний технічний університет
  • Роман Васильович Петрук Вінницький національний технічний університет
  • Тетяна Валеріївна Мельник Вінницький національний технічний університет
Ключові слова: СОЗ, ПХДД, ПХДФ, забруднення територій, отруйні речовини, Стокгольмська конвенція, токсичність, діоксини

Анотація

У статті виконано аналіз стійких органічних забруднювачів які утворюються в результаті людської діяльності та накопичення в Україні, дослідження їхніх токсикологічних характеристик з метою подальшого моніторингу цих речовин у Вінницькій області.

Біографії авторів

Ірина Іванівна Безвозюк, Вінницький національний технічний університет
к. т. н., доцент кафедри екології та екологічної безпеки
Роман Васильович Петрук, Вінницький національний технічний університет
к. т. н., ст. викладач кафедри екології та екологічної безпеки
Тетяна Валеріївна Мельник, Вінницький національний технічний університет
студентка інституту екології та екологічної кібернетики

Посилання

1. Державна екологічна інспекція у Вінницькій області : результати роботи [Електронний ресурс] // Режим
доступу : http://vindei.gov.ua/.

2. Протокол по стійким органічним забруднювачам до конвенції 1979 року до трансграничного забруднення
повітря на великі відстані : Організація обєднаних націй – 1998 р. [Електронний ресурс] The 1998 Aarhus
Protocol on Persistent Organic Pollutants (POPs). / Режим доступу:
http://rac.org.ua/fileadmin/user_upload/publications/IEL_Guide_final_no_cover.pdf.

3. Національний план виконання стокгольмської конвенції про стійкі органічні забруднювачі київ – 2011
зміст: [Електронний ресурс] // Режим доступу : http://govuadocs.com.ua/docs/index-19099998.html.

4. Химико-аналитические аспекты полихлорированых дибензо–пара-диоксинов и других стойких
органических загрязнителей [Електронний ресурс] / Проданчук Н. Г., Чмиль В. Д. // Современные проблемы
токсикологии. – 2006. – №3. – Режим доступу до журн.:
http://www.medved.kiev.ua/Web_journals/Arhiv/Toxicology/2006/3_2006/str90.pdf.

5. Toxic equivalency factors (TEFs) for PCBs, PCDDs, PCDFs for humans and wildlife / Van den Berg M.,
Birnbaum L., Bosveld A. T. C. [et all] // Environmental Health Perspectives. – 1998. – V. 106 (12). — P. 775—792.

6. Федоров Л. А. Диоксины: химико-аналитические аспекты проблемы / Л. А. Федоров, Б. Ф. Мясоедов //
Успехи химии. – 1990. – Т. 59, В. 11. – С. 1818 – 1866.

7. Гаутман З. Органическая химия / Гаутман З., Грефе Ю., Ремане Х. – М. : Химия, 1979. – 832 с.

8. Химическая энциклопедия. Т. 2. Изд. / [научно-редакционный совет А. М. Прохоров Н. И. Ефимов Р. Н. Нургалиев и др.]. – М.:"Советская энциклопедия", 1990. – С. 73.

9. Гаутман З. Органическая химия / Гаутман З., Грефе Ю., Ремане Х.; пер. с нем. П. Б. Терентьев,
С. С. Чуранов. –М.: Химия, - 1979. – 832 с.

10. Клюев Н. А. Определение полихлорированных бифенилов в окружающей среде и биоте / Н. А. Клюев, Е.
С. Бродский // Полихлорированные бифенилы. Супертоксиканты XXI века. – 2000. – Информ. вып. № 5. – С. 31
– 63.

11. Проект № GF/2732-03-4668. «Забезпечення заходів із розроблення Національного плану щодо
впровадження у Україні Стокгольмської конвенції про стійкі органічні забруднювачі». Україна. Національний
план використання Стокгольмської конвенції про стійкі органічні забруднювачі. – Київ, 2006. – 279 с.

12. Стойкие органические загрязнители экосистемы / Ранский А. П., Коваленко В. С., Ткачук М. Ф. [та ін.] //
Химия и хим. технология. – 2006, - № 5. – С. 239 – 245.
Як цитувати
[1]
І. Безвозюк, Р. Петрук, і Т. Мельник, АНАЛІЗ ВЛАСТИВОСТЕЙ ДЕЯКИХ СТІЙКИХ ОРГАНІЧНИХ ЗАБРУДНЮВАЧІВ, НПВНТУ, № 3, 1.
Розділ
Застосування результатів досліджень

Найчитабильні статті цього ж автора(ів)

Цей плагін вимагає, щонайменше, один звіт статистики / плагін повинен бути включений. Якщо плагіни вашої статистики забезпечують більше однієї метрики, будь ласка, також виберіть основну метрику на сторінці налаштувань адміністратор сайту і / або на сторінках налаштувань менеджера журналу.