АНАЛІТИЧНИЙ КОНТРОЛЬ ФОСФОРОВМІСНИХ ПЕСТИЦИДНИХ ПРЕПАРАТІВ

Автор(и)

  • Анатолій Петрович Ранський Вінницький національний технічний університет
  • Роман Васильович Петрук Вінницький національний технічний університет
  • Олександр Вікторович Сандомирський Державне підприємство «Дніпростандартметрологія».

Ключові слова:

фосфоровмісні пестициди, хроматографічні методи аналізу, елюенти, тверді фази

Анотація

Проведено огляд найбільш поширених методів аналізу фосфоровмісних пестицидних препаратів, проаналізовано тонкошарову, газову, газо-рідинну, високоефективну рідинну хроматографію та мас-спектроскопію, а також їхнє поєднання для ефективного аналізу ФОП.

Біографії авторів

Анатолій Петрович Ранський, Вінницький національний технічний університет

д. х. н., професор, завідувач кафедри хімії та хімічної технології

Роман Васильович Петрук, Вінницький національний технічний університет

аспірант кафедри хімії та хімічної технології

Олександр Вікторович Сандомирський, Державне підприємство «Дніпростандартметрологія».

провідний інженер

Посилання

1. Гайдидей О. В. Комплексная переработка экологически опасных хлорсодержащих пестицидных препаратов: дис. … канд. техн. наук: 21.06.01 / Гайдидей Ольга Владиславовна. – Днепропетровск, 2003. – 202с.

2. Тхор І. І. Реагентна переробка та раціональне використання екологічно небезпечних сірковмісних пестицидних препаратів: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук: спец. 21.06.01 «Екологічна безпека» / І. І. Тхор. – Нац. техн. ун-т України «Київ. політехн. ін.-т». – К., 2008. – 18 с.

3. Ранський А. П. Хлорвмісні органічні пестицидні препарати як об'єкти реагентного знешкодження / А. П. Ранський, О. А. Гордієнко // Вісник Вінницького політехнічного інституту. – 2009. – № 5. – С. 20 – 25.

4. Пат. 47065 Україна, МПК9 В09В 3/00. Спосіб переробки пестицидних препаратів на основі похідних α- арил-(гетарил)оцтової кислоти / Ранський А. П., Гордієнко О. А., Звуздецька Н. С.; заявник і власник: Вінницький національний технічний університет – № u200909021; заяв. 31.08.09 ; опубл. 11.01.10, Бюл. № 1.

5. Пат. 48144 Україна, МПК9 В09В 3/00. Спосіб переробки пестицидних препаратів на основі похідних хлорвмісних алкілкарбонових кислот / Ранський А. П., Гордієнко О. А., Євсєєва М. В.; заявник і власник: Вінницький національний технічний університет – № u200909019 ; заяв. 31.08.09 ; опубл. 10.03.10, Бюл. № 5.

6. Пат. 48145 Україна, МПК9 В09В 3/00. Спосіб переробки пестицидних препаратів на основі похідних хлорвмісних арилкарбонових кислот / Ранський А. П., Гордієнко О. А., Прокопчук С. П.; заявник і власник: Вінницький національний технічний університет – № u200909020 ; заяв. 31.08.09 ; опубл. 10.03.10, Бюл. № 5.

7. Пат. 48146 Україна, МПК9 В09В 3/00. Спосіб переробки пестицидних препаратів на основі похідних хлорвмісних піридилкарбонових кислот / Ранський А. П., Гордієнко О. А., Резніченко О. В., Пелішенко С. В.; заявник і власник: Вінницький національний технічний університет – № u200909023 ; заяв. 31.08.09 ; опубл. 10.03.10, Бюл. № 5.

8. Ранський А. П. Утилізація хлорвмісних пестицидних препаратів / А. П. Ранський, О. А. Гордієнко, М. В. Євсєєва, Т. М. Авдієнко // Вопросы химии и хим. технологии. – 2010. – № 6. – С. 121 – 124.

9. Побирченко О. В. Утилизация пестицида ТХАН методом декарбоксилирования / О. В. Побирченко, А. П. Ранский, М. П. Сухой, Л. Н. Тютюнник // Химическая промышленность. – 1998. – Вып. 2. – C. 60 – 62.

10. Пат. 25367А Україна, МПК6 В09В 3/00. Спосіб переробки пестицидів на основі трихлороцтової кислоти / Ранський А. П., Сухий М. П., Гайдідей О. В; заявник і власник патенту Укр. держ. хіміко-технол. ун-т. – № 96010263 ; заявл. 23.01.96 ; опубл. 25.12.98, Бюл. № 6.

11. Пат. 75667 Україна, МПК6 В09В 3/00, А 62 D 3/00. Спосіб переробки пестицидних препаратів на основі похідних арилокси-, арил- та алкілкарбонових кислот / Ранський А. П., Панасюк О. Г.; заявник і власник патенту Укр. держ. хіміко-технол. ун-т. – № 2004010057 ; заявл. 08.01.04 ; опубл. 15.05.06, Бюл. № 5.

12. Пат. 75669 Україна, МПК6 В09В 3/00, А 62 D 3/00. Спосіб переробки пестицидних препаратів на основі похідних хлорвмісних карбонових кислот / Ранський А. П., Панасюк О. Г., Герасименко М. В., Шебітченко Л. Н.; заявник і власник патенту Укр. держ. хіміко-технол. ун-т. – № 2004010064 ; заявл. 08.01.04 ; опубл. 15.05.06, Бюл. № 5.

13. Пат. 75930 Україна, МПК6 В09В 3/00. Спосіб переробки пестицидних препаратів на основі похідних хлорвмісних карбонових кислот / Ранський А. П., Панасюк О. Г.; заявник і власник патенту Укр. держ. хіміко- технол. ун-т. – № 2004010065 ; заявл. 08.01.04 ; Опубл. 15.06.06, Бюл. № 6.

14. Пат. 75668 Україна, МПК7 В09В 3/00. Спосіб переробки пестицидних препаратів на основі заміщених сим-триазинів/ Ранський А.П., Панасюк О.Г., Бурмістр М.В., Лук’яненко В.В., Сандомирський О.В.; заявник і власник патенту УДХТУ. – № 2004010063; заявл. 08.01.04; опубл. 15.05.06, Бюл. № 5.

15. Пат. 20133А Україна, МПК6 В09В 3/00. Спосіб переробки високотоксичних речовин/ Ранський А.П., Сухий М.П., Овчаров В.І., Шаповалова Л.В., Рябченко І.В., Орел О.М.; заявник і власник патенту УДХТУ. – № 95083672; заявл. 04.08.95; опубл. 25.12.97, Бюл. № 6.

16. Пат. 34805А Україна, МПК6 В09В 3/00. Спосіб переробки високотоксичних речовин / Ранський А. П., Панасюк О. Г., Шебітченко Л. Н., Побірченко О. В., Бойко С. Р., Сухий М. П. ; заявник і власник патенту УДХТУ.– № 99073882; заявл. 08.07.99; опубл.15.03.2001, Бюл. № 2.

17. Пат. 76472 Україна, МПК6 В09В 3/00. Спосіб переробки багатокомпонентних пестицидних препаратів / Ранський А. П., Панасюк О. Г., Бурмістр М. В., Лук'яненко В. В., Шебітченко Л. Н., Сандомирський О. В. ; заявник і власник патенту УДХТУ. – № 2004010038 ; заяв. 08.01.04 ; опубл.15.08.2006, Бюл. № 8. – 3 с.

18. Тхор І. І. Технологічні схеми реагентної переробки пестицидного препарату "Фентіурам" та його деривату тетраметилтіурамдисульфіду / І. І. Тхор, В. Г. Петрук, А. П. Ранський // Вісник національного університету "Львівська політехніка". Серія Хімія, технологія речовин та їх застосування. – 2006. – № 553. – С 204 – 209.

19. Пат. 52311А Україна, МПК6 С23С 22/02. Спосіб фінішної обробки металевих поверхонь деталей машин та механізмів / Плошенко І. Г., Митрохин О. А., Ранський А. П., Гайдідей О. В., Панасюк О. Г. ; заявник і власник патенту УДХТУ. – № 2002042740 ; заяв. 05.04.02 ; опубл. 16.12.2002, Бюл. № 12.

20. Пат. 22286А Україна, МПК6 С10М 105/00. Мастильна композиція / Плошенко І. Г., Побірченко О. В., Ранський А. П., Моносов О. Б., Панасюк О. Г. ; заявник і власник патенту УДХТУ. – № 97052474 ; заявл. 28.05.97 ; опубл. 03.02.98.

21. Вяткін О. К. Одночасне хроматографічне визначення діючих речовин пестициду Фентіурам / О. К. Вяткін, А. П. Ранський, О. В. Сандомирський та ін. // Вопросы химии и хим. технологии. – 2008. – № 1. – С. 17 – 18.

22. Ранський А. П. Реагентне перероблення пестициду ТХАН та фотометричний метод контролю вторинних відходів / А. П. Ранський, О. В. Гайдідей, О. В. Сандомирський та ін. // Оптико-електронні і інформаційно- енергетичні технології. – 2002. – № 2 (4). – С. 194 – 197.

23. Ранський А. П. Утилізація пестициду ТХАН. Фотометричний метод контролю / А. П. Ранський, О. В. Гайдідей, О. В. Сандомирський та ін. // Хімічна промисловість України. – 2004. – № 1. – C. 50 – 52.

24. Ранский А. П. Хроматографический анализ вторичных растворов регенерации пестицидов Атразин и Зеазин-50 / А. П. Ранский, А. В. Сандомирский, О. В. Гайдидей // Вопросы химии и хим. технологии. – 2003. – № 4. – С. 50 – 53.

25. Ранский А. П. Хроматографический контроль тетраметилтиурамдисульфида во вторичных растворов утилизации пестицида Тиурам / А. П. Ранский, А. В. Сандомирский, Т. Н. Авдиенко // Вопросы химии и хим. технологии. – 2004. – № 2. – С. 50 – 53.

26. Авдієнко Т. М. Фотометричний контроль трихлорфеноляту міді у вторинних розчинах утилізації пестициду Фентіурам / Т. М. Авдієнко, А. П. Ранський, А. В. Сандомирський та ін. // Вопросы химии и хим. технологии. – 2004. – № 2. – С. 50 – 53.

27. Ранський А. П. Утилізація пестициду Фентіурам. Хроматографічний метод контролю / А. П. Ранський, О. В. Сандомирський, М. В. Кучук та ін. //Хімічна промисловість України. – 2004. – № 2. – С. 52 – 55.

28. Мельников Н. Н. Химические средства защиты растений. Справочник / Н. Н. Мельников, К. В. Новожилов, Т. Н. Пылова. – М: Химия, 1980. – 287 с.

29. Moraes Solange Leite. Multiresidue screening methods for determination of pesticides in tomatoes / Moraes Solange Leite, Oliveira Rezende Maria Olimpia // J. Environ.Sci. and Health. B. – 2003. – Vol. 38, No. 5. – P. 605 – 615.

30. Кретова Л. Г. Тонкослойная хроматография. Определение остаточных количеств пестицидов и микротоксинов. Методическое пособие, 2 изд. / Л. Г. Кретова, М. И. Лунев. – М: Агроконсалт, 2004. – 100 с.

31. Бедзай А. О. Визначення метафосу у харчових продуктах рослинного походження / А. О. Бедзай, О. І. Щербина, В. М. Баланюк, І. О. Щербина // Збірник наукових праць Львівського державного університету безпеки життєдіяльност. – 2009. – № 3. – C. 104 – 112.

32. Мата І. М. Визначення диметоату методом тонкошарової хроматографії / І. М. Мата, Б. М. Шарга // Науковий вісник УжНУ. Серія «Хімія». – 2010. – Вип 24. – С. 130 – 134.

33. Bolletti P. Determinazione gas cromatografica di residui organofosforati in farine / P. Bolletti, D. Zanchi // Tech.molit. – 2002. – Vol. 53, No. 1. – P. 16 – 20.

34. Mastovska K. Evaluation of common organic solvents for gas chromatographie analysis and stability of multiclass pesticide residues / K. Mastovska, S. I. Lehotay // J.Chromatogr. – A. 2004. – No 2. – P. 259 – 272.

35. Ren Liping Определение следовых количеств пестицидов в приодных водах методом газовой хроматографии с применением твердофазной екстракции / Ren Liping, Tian Qin // J.China Agr.Univ. – 2004. – Vol. 9, No 2, P. 93 – 96.

36. Макарчук Я. В. Определение остаточных количеств некоторых пестицидов в объектах окружающей среды методом ВЭЖХ / Я. В. Макарчук // 5 Всероссийская конф. По анализу объектов окружающей среды «ЭКОАНАЛИТИКА-2003». – Санкт-Петербург, 2003. – С. 89.

37. Takayoshi Fujihira. Разработка метода анализа для определения остаточного содержания пестицидов в сахаре. 4.V. Определение глифосата в остаточных пестицидах, находящихся в сахаре, методом ВЭЖХ с использованием флуоресцентного детектора / Fujihira Takayoshi, Shiraiwa Hirofumi // Res.Soc.Jap.Sugar Refin.Technol. – 2002. – No. 50. – P. 49 – 52.

38. Hetherton C. L. A multi-residue screening method for the determination of 73 pesticides and metabolites in fruits and vegetables using high-performance liquid chromatography/ Tandem massspectrometry / C. L. Hetherton, M. D. Sykes, R. J. Fussel // Rapid Commun. Mass Spectrom. – 2004. – Vol. 18, No 20, – P. 2443 – 2450.

39. Скрипник М. М. Препаративное выделение хлорорганических пестицидов, полихлорированых бифенилов и диоксинов из экстрактов биоты для определения методом газовой хромаографии /масс- спектрометрии / М. М. Скрипник, М. В. Миколькин // Методы и объекты химического анализа. – 2006. – Т.1, № 2. – С. 152 – 158.

40. Stajnbaher D. Multi-residuemethod for determination of 90 pesticides in fruits and vegetables using solidphase extraction and gas chromatography – mass spectrometry / D. Stajnbaher, J L. Zupancic – Kral // J. Chromatogr. – A 2003. – V. 1015, No. 1 – 2. – P. 185 – 198.

41. Vaz Jorge Moreira. Fast screening determination of some ubiguitos pesticides with SPME in water sampler / Vaz Jorge Moreira, Komatsu Emu // Anal. Lett. – 2004. – Vol. 37, No 7, P. 1427 – 1436.

42. Schellin M. Determination of organophosphorus pesticides using membrane – assisted solvent extraction combined with large volume injection gas chromatography – mass spectrometric detection / M. Schellin, B. Hauser, P. Popp // J. Chromatogr. – A 2004. – Vol. 1040, No 2. – P. 251 – 258.

43. Atendola Luca Borte Francesco. Analysis of organophosphorus pesticides by gas chromatography – mass spectrometry with negative chemical ionization: a study on the ionization conditions / Atendola Luca Borte Francesco, Corollo Anna Stella, Longo Donatella // Anal.chem.acte. – 2002. – V. 461, No. 1. – P. 97 – 108.

44. Russo Mario Vineenzo. Determinationof organophosphorus pesticides residues in human tissnes by capillary gas chromatography – negative chemical ionization mass spectrometry analysis / Russo Mario Vineenzo, Campanella Luigi // J. Chromatogr. – B. – 2002. – Vol. 780, No. 2. – P. 431 – 441.

45. Aguera A. One year routine application of a new method based on liquid chromatography-tandem massspectrometry to the analysis of 16 multiclass pesticides in vegetable samples / A. Aguera, S. Lopez, A. R. Fernandez- Alba // J.Cromatogr. – A.2004. – Vol. 1045, No. 1 – 2. – P. 125 – 135.

46. Ранський А. П. Пробопідготовка для газахроматографічного аналізу токсичних речовин з гупи стійких органічних забруднювачів / А. П. Ранський, Т. М. Авдієнко, О. В. Сандомирський // Вісник ВПІ. – 2009. – № 4. – С. 116 – 121.

##submission.downloads##

Переглядів анотації: 86

Як цитувати

[1]
А. П. Ранський, Р. В. Петрук, і О. В. Сандомирський, «АНАЛІТИЧНИЙ КОНТРОЛЬ ФОСФОРОВМІСНИХ ПЕСТИЦИДНИХ ПРЕПАРАТІВ», НаукПраці ВНТУ, вип. 4, Лют 2012.

Номер

Розділ

Застосування результатів досліджень

Метрики

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають