ЕКОЛОГІЧНО БЕЗПЕЧНА РЕАГЕНТНА ПЕРЕРОБКА СІРКОВУГЛЕЦЮ ГОЛОВНОЇ ФРАКЦІЇ КОКСОХІМІЧНИХ ВИРОБНИЦТВ

Автор(и)

  • Анатолій Петрович Ранський Вінницький національний технічний університет
  • Тарас Сергійович Тітов Вінницький національний технічний університет

Ключові слова:

коксохімічне виробництво, ректифікація, головна фракція сирого бензолу, утилізація, сірковуглець, дитіокарбамати, присадки

Анотація

У статті розглянуто технологічні особливості виділення головної фракції сирого бензолу на сучасних коксохімічних виробництвах, проведено огляд наявних методів переробки головної фракції та утилізації сірковуглецю, запропоновано реагентний метод вилучення сірковуглецю з утворенням солей N,N-діалкілдитіокарбамінових кислот та їхнє подальше перспективне практичне використання.

Біографії авторів

Анатолій Петрович Ранський, Вінницький національний технічний університет

д. х. н., професор, завідувач кафедри хімії та хімічної технології

Тарас Сергійович Тітов, Вінницький національний технічний університет

аспірант кафедри хімії та хімічної технології

Посилання

1. Лейбович Р. Е. Технология коксохимического производства / Р. Е. Лейбович, Е. И. Яковлева, А. Б.Филатов. – М. : Металлургия, 1982. – 360 с.

2. Коляндр Л. Я. Новые способы переработки сырого бензола / Л. Я. Коляндр. – М. : Металлургия, 1976. – 192 с.

3. Пеликс А. А. Химия и технология сероуглерода / А. А. Пеликс, Б. С. Аранович, Е. А. Петров, Р. В. Котомкина. – Л. : Химия, 1986. – 224 с.

4. Получение дитиокарбаматов металлов при обезвреживании сероуглерода, образующегося на коксохимических предприятиях Украины / О. В. Резниченко, М. В. Евсеева, А. П. Ранский [и др.] // Сотрудничество для решения проблемы отходов : 7-я Международная конф., 8 – 9 апреля 2010 г. : тезисы докл. – Харьков, 2010. – Режим доступу до матеріалів конференції: http://waste.ua/cooperation/2010/theses/ reznichenko.html

5. Физико-химические основы извлечения сероуглерода из головной фракции сырого бензола химическим методом / И. Г. Крутько, А. В. Кипря, В. А. Колбаса [и др.] // Наукові праці Донецького національного технічного університету. Серія: Хімія і хімічна технологія. – 2010. – Випуск 14. – Режим доступу до журн.: http://www.nbuv.gov.ua/portal/natural/Npdntu/Chim/2010_14/Krutko.pdf

6. Пат. 43463 Україна, МПК9 С 01 В 21/00. Спосіб очищення бензольної фракції коксохімічного виробництва від сірковуглецю / Ранський А. П., Лук'яненко В. В., Лук'яненко А. В., Боднарчук В. М.; заявник та патентовласник Ранський А. П., Лук'яненко В. В., Лук'яненко А. В., Боднарчук В. М. – № u200811294 ; заявл. 18.09.2008 ; опубл. 25.08.2009, Бюл. № 16.

7. Пат. 43462 Україна, МПК9 С 01 В 21/00. Спосіб очищення бензольної фракції коксохімічного виробництва від сірковуглецю / Ранський А. П., Лук'яненко В. В., Лук'яненко А. В., Боднарчук В. М.; заявник та патентовласник Ранський А. П., Лук'яненко В. В., Лук'яненко А. В., Боднарчук В. М. – № u200811292 ; заявл. 18.09.2008 ; опубл. 25.08.2009, Бюл. № 16.

8. Химическая энциклопедия: в 6 т. / [под ред. Зефирова Н.С.] – М.: Большая Российская энциклопедия, 1988.– Т. 4. – 1995. – С. 654.

9. Крутько И. Г. Извлечение сероуглерода из головной фракции сырого бензола раствором аммиака. Состав и свойства органической и водной фаз / И. Г. Крутько, А. В. Кипря, А. С. Комаров // Наукові праці Донецького національного технічного університету. Серія: Хімія і хімічна технологія. – 2011. Випуск 17. – С. 167 – 171.

10. Присадки к смазочным маслам. Труды ИХП АН АзССР. – Баку : Изд. АН АзССР, 1967. – Вып. 1. – 298 с.

11. Pat. 3399041 Unites States Patent. IPO C07C 323/25. Stabilization of hydrocarbon lubricating oils, greases and fuels / Leo J. McCabe. Claimer and patent holder MOBIL OIL CORP. – № 522044 ; claimed 21.01.66; published 27.08.68.

12. Бырько В. М. Дитиокарбаматы (Аналитические реагенты): монография / В. М. Бырько – М. : Химия, 1984. – 342 с.

##submission.downloads##

Переглядів анотації: 56

Як цитувати

[1]
А. П. Ранський і Т. С. Тітов, «ЕКОЛОГІЧНО БЕЗПЕЧНА РЕАГЕНТНА ПЕРЕРОБКА СІРКОВУГЛЕЦЮ ГОЛОВНОЇ ФРАКЦІЇ КОКСОХІМІЧНИХ ВИРОБНИЦТВ», НаукПраці ВНТУ, вип. 4, Лют 2012.

Номер

Розділ

Застосування результатів досліджень

Метрики

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають