ОЦІНКА МОЖЛИВОСТЕЙ ОТРИМАННЯ ЕНЕРГОНОСІЇВ З ОРГАНІЧНИХ ВІДХОДІВ З УРАХУВАННЯМ ТЕХНОГЕННОГО НАВАНТАЖЕННЯ НА НАВКОЛИШНЄ СЕРЕДОВИЩЕ

Автор(и)

  • Дмитро Вікторович Степанов Вінницький національний технічний університет
  • Станіслав Йосипович Ткаченко Вінницький національний технічний університет
  • Анатолій Петрович Ранський Вінницький національний технічний університет

Ключові слова:

органічні відходи, біогаз, піроліз, газогенерація, біодизель, техногенне навантаження

Анотація

Проаналізовано процеси утворення відходів у різних галузях промисловості й сільському господарстві, оцінено можливості виробництва енергоносіїв з органічних відходів, ураховано техногенне навантаження на навколишнє середовище при виробництві енергоносіїв з відходів.

Біографії авторів

Дмитро Вікторович Степанов, Вінницький національний технічний університет

к. т. н., доцент кафедри теплоенергетики, інститут будівництва теплоенергетики та газопостачання

Станіслав Йосипович Ткаченко, Вінницький національний технічний університет

д. т. н., професор, завідувач кафедри теплоенергетики, інститут будівництва теплоенергетики та газопостачання

Анатолій Петрович Ранський, Вінницький національний технічний університет

д. х. н., професор, завідувач кафедри хімії та хімічної технології, інститут екології та екологічної кібернетики

Посилання

1. Закон України "Про відходи" вiд 05.03.1998, № 187/98-ВР [Електронний ресурс] // Режим доступу:
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/187/98-%D0%B2%D1%80.

2. Савицький В. М. Відходи виробництва і споживання та їх вплив на ґрунти і природні води : Навчальний
посібник / В. М. Савицький, В. К. Хільчевський, О. В. Чунарьов, М. В. Яцюк; за ред. В. К. Хільчевського. – К.:
Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2007. – 152 с.

3. Круць Т. М. Енергетичне використання вторинних паливних матеріалів під час випалу
портландцементного клінкеру / Т. М. Круць // Вісник НУ "Львівська політехніка". – 2009. – Т. 644. –
С. 232 – 236.

4. Hogg D. A Changing Climate for Energy from Waste? Final Report for Friends of the Earth, 2006
[Електронний ресурс] // Режим доступу: http://www.foe.co.uk/resource/reports/changing_climate.pdf.

5. W. Edelmann, K. Schleiss. Ökologischer, energetischer und ökonomischer Vergleich von Vergärung,
Kompostierung und Verbrennung fester biogener Abfallstoffe. BUWAL, 2001. [Електронний ресурс] // Режим
доступу: http://www.naturemade.ch/Dokumente/oekobilanzen/%C3%96kobilanz%20Feststoffverg%C3%A4rung.pdf.

6. Гелетуха Г. Г. Обзор технологий газификации биомассы / Г. Г. Гелетуха, Т. А. Железная // Экотехнологии
и ресурсосбережение. – 1998. – № 2. – С. 21 – 29.

7. Snow M., López K. Pyrolysis transformation of organic wastes – results of full-scale trial demonstrations.
[Електронний ресурс] // Режим доступу: http://simeken.com/pdf/Technical_Paper_on_PRO.pdf.

8. Biogas production [Електронний ресурс] // Режим доступу:
http://www.oecd.org/dataoecd/28/59/36203835.pdf.

9. Ткаченко С. Й. Систематизация особенностей конструирования водогрейных котлов для сжигания биогаза
/ С. Й. Ткаченко, Ю. В. Курис, Д. В. Степанов, А. Ю. Майстренко // Промислова електроенергетика та
електротехніка. – 2006. – №6. – С. 66 – 68.

10. Zаh R., Böni Н., Gauch М., Hischier R., Lehmann М., Wäger P. Ökobilanz von energieprodukten: ökologische
bewertung von biotreibstoffen. EMPA, 2007. [Електронний ресурс] // Режим доступу:
http://www.news.admin.ch/NSBSubscriber/message/attachments/8514.pdf.

11. Einspeisung von Biogas ins Erdgasnetz [Електронний ресурс] / P. Hunziker // GWA. – № 4. – 2005. – P. 1 –
8. Режим доступу до журн.: http://www.dvgw.de/uploads/media/ewp2007_01-2007_Biogaseinspeisung.pdf.

12. Newsletter of environmental technology action plan. 2008. № 2. [Електронний ресурс] //Режим доступу:
http://ec.europa.eu/environment/etap/inaction/pdfs/feb08_waste_methanisation.pdf.

13. Патент України №49563 МПК9 С12F3/10. Спосіб переробки сивушної фракції спиртових виробництв /
Ранський А. П., Пелішенко С. В., Солдатенков П. В.; заявник та патентовласник Вінницький національний
технічний університет. – № u200911048 ; заявл. 02.11.2009 ; опубл. 26.04.2010, Бюл. № 8.

14. Патент України №49561 МПК9 С11В9/02. Спосіб отримання кукурудзяного масла екстракцією
/ Ранський А. П., Пелішенко С. В., Звуздецька Н. С., Солдатенков П. В. ; заявник та патентовласник Вінницький
національний технічний університет. – № u200911046 ; заявл. 02.11.2009, опубл. 26.04.2010, Бюл. №8.

15. Гелетуха Г. Г. Оцінка енергетичного потенціалу біомаси в Україні. Ч. 1. Відходи сільського господарства
та деревна біомаса / Г. Г. Гелетуха, Т. А. Желєзна, М. М. Жовмір, Ю. Б. Матвєєв, О. І. Дроздова //Пром.
теплотехника, 2010. – № 6. – С. 58 – 65.

##submission.downloads##

Переглядів анотації: 77

Як цитувати

[1]
Д. В. Степанов, С. Й. Ткаченко, і А. П. Ранський, «ОЦІНКА МОЖЛИВОСТЕЙ ОТРИМАННЯ ЕНЕРГОНОСІЇВ З ОРГАНІЧНИХ ВІДХОДІВ З УРАХУВАННЯМ ТЕХНОГЕННОГО НАВАНТАЖЕННЯ НА НАВКОЛИШНЄ СЕРЕДОВИЩЕ», НаукПраці ВНТУ, вип. 1, Лис 2012.

Номер

Розділ

Застосування результатів досліджень

Метрики

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають

1 2 > >>