ПОКАЗНИКИ ЕФЕКТИВНОСТІ РОБОТИ ЕНЕРГЕТИЧНИХ УСТАНОВОК ДЛЯ СУМІСНОГО ВИРОБНИЦТВА ТЕПЛОВОЇ ТА ЕЛЕКТРИЧНОЇ ЕНЕРГІЇ

  • Марко Миколайович Чепурний Вінницький національний технічний університет
  • Станіслав Йосипович Ткаченко Вінницький національний технічний університет
  • Надія Володимирівна Пішеніна Вінницький національний технічний університет
Ключові слова: парогенератор, парова турбіна, газова турбіна, умовне паливо, питома витрата

Анотація

Проаналізовано вплив експлуатаційних факторів на ефективність роботи різного типу енергетичних установок, призначених для комбінованого виробництва електроенергії та теплоти.

Біографії авторів

Марко Миколайович Чепурний, Вінницький національний технічний університет
к. т. н., доцент, професор кафедри теплоенергетики
Станіслав Йосипович Ткаченко, Вінницький національний технічний університет
д. т. н., професор, завідувач кафедри теплоенергетики
Надія Володимирівна Пішеніна, Вінницький національний технічний університет
аспірант кафедри теплоенергетики

Посилання

Закон України про комбіноване виробництво теплової та електричної енергії та використання скидного потенціалу //
Відомості Верховної Ради. – 2005. – №20 – С. 278 – 285.

Калинов В. Ф. Опыт внедрения новой методики расчета тепловой экономичности ТЭС / В. Ф. Калинов,
В. П. Киселев // Энергосбережение и водоподготовка. – 1998. – №1. – С. 24 – 30.

Андрющенко А. И. О показателях совершенства проектируемых и эффективности эксплуатации действующих
ПТУ-ТЭЦ / А. И. Андрющенко // Изв. вузов и энергообъединения СНГ. Энергетика. – Минск, 2001. – №4. – С. 78 – 85.

Вінницький І. П. Спрощений метод визначення витрат палива на відпущену електричну та теплову енергію за їх
комбінованого виробництва на теплових електростанціях / І. П. Вінницький, С. М. Герасимов, П. О. Гут //
Энергетика и электрификация. – 2004. – №8. – С. 42 – 45.

Евенко В. И. Анализ топливной экономичности газотурбинных ТЭЦ / В. И. Евенко, А. С. Стребков //
Теплоэнергетика. – 2006. – №10. – С.74 – 78.

Киселев Г. П. О тепловой эффективности теплоэлектроцентралей / Г. П. Киселев, Н. Л. Астахов // Энергетик. – 2006.
– №3. – С. 19 – 22.

Кузнецов А. М. Экономия топлива при переводе турбины в теплофикационный режим / А. М. Кузнецов //
Энергетик. – 2007. – №1. – С. 21 – 22.

1. Чепурний М. М. Ефективність роботи паротурбінних і газотурбінних теплоелектроцентралей / М. М.
Чепурний // Вісник Вінницького політехнічного інституту, 2008. – №2. – С. 36 – 40.

2. Чепурний М. М. Енергозбережні технології в теплоенергетиці / М. М. Чепурний, С. Й. Ткаченко. – Вінниця:
ВНТУ, 2009. – 114 с.
Як цитувати
[1]
М. Чепурний, С. Ткаченко, і Н. Пішеніна, ПОКАЗНИКИ ЕФЕКТИВНОСТІ РОБОТИ ЕНЕРГЕТИЧНИХ УСТАНОВОК ДЛЯ СУМІСНОГО ВИРОБНИЦТВА ТЕПЛОВОЇ ТА ЕЛЕКТРИЧНОЇ ЕНЕРГІЇ, НПВНТУ, № 1, 1.
Розділ
Енергетика та електротехніка

Найчитабильні статті цього ж автора(ів)

Цей плагін вимагає, щонайменше, один звіт статистики / плагін повинен бути включений. Якщо плагіни вашої статистики забезпечують більше однієї метрики, будь ласка, також виберіть основну метрику на сторінці налаштувань адміністратор сайту і / або на сторінках налаштувань менеджера журналу.