АНАЛІЗ ЗАСТОСУВАННЯ ПРОТИТИСКОВОЇ ТУРБІНИ ПР-6-35/5/1,2 ДЛЯ ТЕПЛОФІКАЦІЇ

  • Марко Миколайович Чепурний Вінницький національний технічний університет
  • Наталія Володимирівна Резидент Вінницький національний технічний університет
  • Євген Семенович Корженко Вінницький національний технічний університет
Ключові слова: парогенератор, парова турбіна, електрогенератор, умовне паливо, питома ви- трата

Анотація

Здійснено аналіз і визначено основні показники ефективності роботи турбогенератора з паровою турбіною ПР-6-35/5/1,2 за різних парових і електричних навантажень.

Біографії авторів

Марко Миколайович Чепурний, Вінницький національний технічний університет
к. т. н., доцент, професор кафедри теплоенергетики
Наталія Володимирівна Резидент, Вінницький національний технічний університет
к. т. н., старший викладач кафедри теплоенергетики
Євген Семенович Корженко, Вінницький національний технічний університет
к. т. н., доцент кафедри теплоенергетики

Посилання

1. Закон України про комбіноване виробництво теплової та електричної енергії та використання скидного потенціалу // Відомості Верховної Ради, – 2005 – № 20. – C. 275 – 285.

2. Чепурний М. М. Аналіз роботи протитискових турбін на теплоелектроцентралях / М. М. Чепурний, С. Й. Ткаченко // Вісник Вінницького політехнічного інституту, – 2010 – № 1. – C. 52 – 54.

3. Турбины паровые стационарные для приводов турбогенераторов : ГОСТ 3618-82. – [Чинний від 1983-01- 01]. М.: ИПК Издательство стандартов, 1998. – 7 с.

4. Номенклатурный каталог. Энергетическое оборудование для тепловых электростанций и промышленной энергетики / [ред. В. Бутина]. – М.: ЦНИИТЭИ – Тяжмаш, 1997, ч. 3. – 154 с.

5. Кирюхин В. И. Паровые турбины малой мощности КТЗ / В. И. Кирюхин, Н. М.Тараненко, Б. П. Огурцова. – М.: Энергоатомиздат, 1987 – 216 с.

6. Чепурний М. М. Розрахунки теплових схем когенераційних установок / М. М. Чепурний, С. Й. Ткаченко, В. В. Бужинський. – Вінниця: ВНТУ, 2003 – 103 с.

7. Промышленные тепловые электростанции / [под ред. Е. Я. Соколова]. – М.: Энергия, 1979. – 299 с.

8. Горшков А. С. Технико-экономические показатели тепловых электростанции / А. С. Горшков. – М.: Энер- гия, 1975 – 239 с.

9. Показники ефективності роботи енергетичних установок для сумісного виробництва теплової та електрич- ної енергії [Електронний ресурс]/ М. М. Чепурний, С. Й. Ткаченко, Н. В. Пішеніна // Наукові праці Вінницького національного технічного університету. – № 1. – 2010. Режим доступу до журн.: http://archive.nbuv.gov.ua/ejournals/ VNTU/2010_1/2010-1.files/uk/10mmcaee_ua.pdf.
Як цитувати
Розділ
Енергетика та електротехніка

Найчитабильні статті цього ж автора(ів)

Цей плагін вимагає, щонайменше, один звіт статистики / плагін повинен бути включений. Якщо плагіни вашої статистики забезпечують більше однієї метрики, будь ласка, також виберіть основну метрику на сторінці налаштувань адміністратор сайту і / або на сторінках налаштувань менеджера журналу.