ВИКИДИ ОКСИДІВ СІРКИ В АТМОСФЕРУ В ПРОЦЕСІ СПАЛЮВАННЯ ОРГАНІЧНОГО ПАЛИВА В ЕНЕРГЕТИЧНИХ КОТЛАХ

  • Марко Миколайович Чепурний Вінницький національний технічний університет
  • Лілія Анатоліївна Боднар Вінницький національний технічний університет
  • Олена Михайлівна Янківська Вінницький національний технічний університет
Ключові слова: оксиди сірки, теплота згорання палива, димові гази, теплове напруження топки, коефіцієнт надлишку повітря

Анотація

Побудовано номограми для визначення питомих масових викидів оксидів сірки. Проаналізовано вплив окремих чинників на величину масових викидів.

Біографії авторів

Марко Миколайович Чепурний, Вінницький національний технічний університет
к. т. н., професор кафедри теплоенергетики інституту будівництва, теплоенергетики та газопостачання
Лілія Анатоліївна Боднар, Вінницький національний технічний університет
к. т. н., старший викладач кафедри теплоенергетики інституту будівництва, теплоенергетики та газопостачання
Олена Михайлівна Янківська, Вінницький національний технічний університет
студентка групи ТЕмі-11, інститут будівництва, теплоенергетики та газопостачання

Посилання

1. Тепловой расчет котлов. Нормативный метод: [техн. ред. Г. М. Каган] – СПб.: Изд.-во НПО ЦКТИ, 1998. – 256 с.

2. Волков Э. П. Источники, состав и контроль выбросов промышленных предприятий / Э. П. Волков, М. И. Сапаров, Е. И. Фетисова. М.: МЭИ, 1998. – 56 с.

3. Безгрешнов А. Н. Расчет паровых котлов в примерах и задачах/ А. Н. Безгрешнов, Ю. М. Липов. – М.: Энергоатомиздат, 1991. – 240 с.

4. Внуков А. К. Защита атмосферы от выбросов энергообъектов. Справочник / А. К. Внуков. – М.: Энергоатомиздат, 1992. – 276 с.

5. Росляков П. В. Расчет вредных выбросов в атмосферу / П. В. Росляков, Л. Е. Егорова, И. Л. Ионкин. – М.: МЭИ, 2002.–184 с.

6. Контроль вредных выбросов ТЭС в атмосферу / П. В. Росляков, И. Л. Ионкин, И. А. Закиров. Под ред. П. В. Рослякова. – М.: МЭИ, 2004. – 284 с.

7. Росляков П. В. Методы защиты окружающей среды: учебник для вузов / П. В. Росляков.– М.: МЭИ, 2007. – 336 с.
Як цитувати
[1]
М. Чепурний, Л. Боднар, і О. Янківська, ВИКИДИ ОКСИДІВ СІРКИ В АТМОСФЕРУ В ПРОЦЕСІ СПАЛЮВАННЯ ОРГАНІЧНОГО ПАЛИВА В ЕНЕРГЕТИЧНИХ КОТЛАХ, НПВНТУ, № 2, 1.
Розділ
Енергетика та електротехніка

Найчитабильні статті цього ж автора(ів)

Цей плагін вимагає, щонайменше, один звіт статистики / плагін повинен бути включений. Якщо плагіни вашої статистики забезпечують більше однієї метрики, будь ласка, також виберіть основну метрику на сторінці налаштувань адміністратор сайту і / або на сторінках налаштувань менеджера журналу.