БІОГАЗОВА УСТАНОВКА ІЗ СИСТЕМОЮ ЦИРКУЛЯЦІЙНИХ КОНТУРІВ

Станіслав Йосипович Ткаченко, Ольга Юріївна Бочкова, Наталія Дмитрівна Степанова

Анотація


Проаналізовано проблеми термостабілізації і перемішування в біогазовій установці (БГУ) з  урахуванням особливостей життєдіяльності метаноутворювальних бактерій. Запропоновано і проаналізовано ерліфтний метод організації циркуляції в системі, що забезпечує рівномірне підведення теплоти й перемішування з урахуванням мікробіологічних особливостей анаеробного процесу. 


Ключові слова


біореактор, складна суміш, двофазні потоки, високов’язкі рідини, ерліфтний метод, біогазова установка, термостабілізація, енергоефективність

Повний текст:

PDF

Посилання


Ткаченко С. Й. Наземні біогазові установки / С. Й. Ткаченко, Н. В. Пішеніна, Т. Ю. Румянцева // Науково-технічний збірник "Сучасні технології, матеріали і конструкції в будівництві". – Вінниця: Універсум-Вінниця, 2010. – № 2. – С. 147 – 152.

Баадер Б. Биогаз: Теория и практика / Б. Баадер, Е. Доне, М. Брендерфер. – М. : Колос, 1989. – 450 с.

Семененко И. В. Проектирование биогазовых установок / И. В. Семененко. – К. : Техника, 1992. – 346 с.

Никитин Г. А. Метановое брожение в биотехнологии. Учебное пособие / Г. А. Никитин. – К. : Вища школа, 1990. – 207 с.

Ткаченко С. Й. Самозакипаючi потоки в дренажних каналах теплотехнологічних систем. Монографія /

С. Й. Ткаченко, Н. Д. Степанова. – Вінниця: УНІВЕРСУМ-Вінниця, 2008. – 160 с.

Ткаченко С. Й. Теплообмінні та гідродинамічні процеси в елементах енергозабезпечення біогазової установки. Монографія / С. Й. Ткаченко, Д. В. Степанов. – В. : УНІВЕРСУМ-Вінниця, 2004. – 132 с. ISВN 996-641-107-5.

Канивец Г. Е. Обобщенные методы расчета теплообменников / Г. Е. Канивец. – К. : Наукова думка, 1970. – 352 c.

Бакластов А. М. Промышленные тепломасообменные процессы и установки /А. М. Бакластов,

В. А. Горбенко, О. Л. Данилов. – М. : Энергоатомиздат, 1986. – 328 c.

Ткаченко С. Й. Застосування поняття «модельна рідина» в експериментально-розрахунковому методі /

С. Й. Ткаченко, Н. В. Пішеніна // Вісник Вінницького політехнічного інституту. – 2012. – № 3. – С. 103 – 110. – ISSN 1997-9266.

Балдина О. М. Гидравлический расчёт котельных агрегатов (нормативный метод) /О. М. Балдина,

А. В. Локшин, Д. Ф. Петерсон. – М. : “Энергия”, 1978. – 256 с.

Ткаченко С. Й. Обобщённые методы расчёта теплогидродинамических процессов и применение их для оптимизации выпарных установок : автореф. дис. докт. техн. наук.: 05.14.04 «Промышленная теплоэнергетика». / С. Й. Ткаченко. – Москва, 1988. – 39 с.

Ткаченко С. Й. Застосування рівняння енергії для визначення втрат на тертя у вертикальному високов’язкому двофазному потоці / С. Й. Ткаченко, Н. Д. Степанова О. Ю. Бочкова // Вісник НТУ «ХПІ». Серія: Енергетичні та теплотехнічні процеси й устаткування. – Харків : НТУ «ХПІ». – 2016. – № 10 (1182). – С. 50 – 55. – ISSN 2078-774X.

Калинушкин М. П. Насосы и вентиляторы: Учеб. пособие для вузов / М. П. Калинушкин. – [6-е изд.]. – М. : Высшая школа, 1987. – 176 с.

Черкасский В. М. Насосы, вентиляторы, компрессоры: Учебник для теплоэнергетических специальностей для вузов / В. М. Черкасский. – [2-е изд.].– М. : Энергоатомиздат, 1984. – 412 с.

Безродний М. К. Енергетична ефективність теплонасосних схем постачання. Монографія /

М. К. Безродний, Н. О. Притула. – К.: НТУУ КПІ, 2012. – 208 с.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 2307-5376