ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ ПАРОКОМПРЕСІЙНИХ ТЕПЛОНАСОСНИХ УСТАНОВОК

  • Марко Миколайович Чепурний Вінницький національний технічний університет
  • Станіслав Йосипович Ткаченко Вінницький національний технічний університет
  • Наталія Володимирівна Резидент Вінницький національний технічний університет
Ключові слова: теплонасосна установка, випарник, компресор, конденсатор, газотурбінна установка, котел-утилізатор

Анотація

Проаналізовано енергетичну ефективність теплопостачання від водогрійних котелень і парокомпресійних теплонасосних установок. Визначено умови доцільності застосування теплонасосних установок.

Біографії авторів

Марко Миколайович Чепурний, Вінницький національний технічний університет
к. т. н., доцент, професор кафедри теплоенергетики
Станіслав Йосипович Ткаченко, Вінницький національний технічний університет
д. т. н., професор, завідувач кафедри теплоенергетики
Наталія Володимирівна Резидент, Вінницький національний технічний університет
к. т. н., старший викладач кафедри теплоенергетики

Посилання

1. Чепурний М. М. Аналіз впливу температур на ефективність роботи теплонасосних установок / М. М. Чепурний, С. Й. Ткаченко, Т. П. Куть // Вісник ВПІ, 2001. – № 4. – С. 53 – 56.

2. Морозюк Т. В. Теория холодильних машин и тепловых насосов / Т. В. Морозюк. – Одесса: Негоциант, 2006. – 712 с.

3. Бэр Г. Д. Техническая термодинамика / Г. Д. Бэр. – М.: Мир, 1977. – 318 с.

4. Пустовалов Ю. В. Исследование эффективности парокомпрессионных теплонасосных станций в системах энергоснабжения городов / Ю. В. Пустовалов. – М.: ВНТИцентр, 1989. – 179 с.

5. Клименко В. Н. некоторые особенности применения тепловых насосов для утилизации сбросной теплоты отопительных котлов / В. Н. Клименко // Промышленная теплотехника, 2011. – т. 33. – № 5. – С. 42 – 48.

6. Порівняння енергоефективності систем теплопостачання від опалювальних котелень і теплонасосних установок [Електронний ресурс] / М. М. Чепурний, О. В. Куцак, І. М. Димніч // Наукові праці ВНТУ. – № 4. – 2011. Режим доступу до журн.: http://archive.nbuv.gov.ua/e-journals/VNTU/2011_4/2011- 4.files/uk/11mnchpp_ua.pdf.

7. Чепурний М. М. Енергозбережні технології в теплоенергетиці / М. М. Чепурний, С. Й. Ткаченко. – Вінниця: ВНТУ, 2009. – 114 с.
Як цитувати
[1]
М. Чепурний, С. Ткаченко, і Н. Резидент, ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ ПАРОКОМПРЕСІЙНИХ ТЕПЛОНАСОСНИХ УСТАНОВОК, НПВНТУ, № 2, 1.
Розділ
Енергетика та електротехніка

Найчитабильні статті цього ж автора(ів)

Цей плагін вимагає, щонайменше, один звіт статистики / плагін повинен бути включений. Якщо плагіни вашої статистики забезпечують більше однієї метрики, будь ласка, також виберіть основну метрику на сторінці налаштувань адміністратор сайту і / або на сторінках налаштувань менеджера журналу.