АПАРАТУРНО-СХЕМНІ РІШЕННЯ ДЛЯ ПІДВИЩЕННЯ ПРОДУКТИВНОСТІ БІОГАЗОВОЇ УСТАНОВКИ

Автор(и)

  • Станіслав Йосипович Ткаченко Вінницький національний технічний університет
  • Наталія Володимирівна Резидент Вінницький національний технічний університет

Ключові слова:

біоконверсія, теплообмін в органічних сумішах, вимушена конвекція, вільна конвекція, режими теплообміну, критеріальні рівняння, експериментально-розрахунковий метод

Анотація

Із застосуванням експериментально-розрахункового методу проаналізовано теплообмінники для утилізації теплоти відпрацьованої суміші в системі біогазової установки, виявлено їх доцільні конструкції й режими роботи.

Біографії авторів

Станіслав Йосипович Ткаченко, Вінницький національний технічний університет

д. т. н., професор кафедри теплоенергетики

Наталія Володимирівна Резидент, Вінницький національний технічний університет

к. т. н., доцент кафедри теплоенергетики

Посилання

1. Ткаченко С. Й. Енергоефективні схеми біогазових установок з утилізацією теплоти / С. Й. Ткаченко,
Н. В. Резидент, І. В. Буженко // Энергосбережение. – 2009. – № 2. – С. 11 – 13.
2. Пат. 41855 Україна, МПК7 С 02 F 11/00, С 02 F 11/04. Установка для отримання біогазу / Ткаченко С. Й., Резидент Н. В., Пішеніна Н. В.; заявник та патентовласник Вінницький національний технічний університет. – №u200900482 ; заявл. 23.01.2009; опубл. 10.06.2009, Бюл. №11.
3. Фройштетер Г. Б. Течение и теплообмен неньютоновских жидкостей в трубах / Г. Б. Фройштетер,
С. Ю. Данилевич, Н. В. Радионова. – Киев : Наукова думка, 1990. – 216 с.
4. Уилкинсон У. Л. Неньютоновские жидкости. Гидромеханика, перемешивание и теплообмен /
У. Л. Уилкинсон ; под ред. А. Л. Лыкова, перевод с английского З. П. Шульмана. – М. : Мир, 1964 – 216 с.
5. Пат. 97021 Україна, МПК (2006.01) G 01 N 25/18. Спосіб визначення коефіцієнта тепловіддачі за умов конвективного теплообміну органічної суміші / Ткаченко С. Й., Пішеніна Н. В., Резидент Н. В; заявник та патентовласник Вінницький національний технічний університет. – №a201005661 ; заявл. 11.05.2010; опубл. 26.12.2011, Бюл. № 2.
6. Ткаченко С. Й. Теплообмін в системах біоконверсії : монографія / С. Й. Ткаченко, Н. В. Резидент. – Вінниця : ВНТУ, 2011. – 124 с.
7. Ткаченко С. Й. Тепловіддача до багатокомпонентного середовища в умовах вимушеної і природної конвекції / С. Й. Ткаченко, Н. В. Резидент // Вісник Хмельницького національного університету. Технічні науки. – 2006. – № 1. – С. 111 – 114.
8. Ткаченко С. Й. Нові методи визначення інтенсивності теплообміну в системах переробки органічних відходів: монографія / С. Й. Ткаченко, Н. В. Пішеніна. – Вінниця : ВНТУ, 2017. – 124 с.
9. Нові аспекти застосування теорії подібності в теплотехнічних розрахунках систем біоконверсії [Електронний ресурс] / С. Й. Ткаченко, Н. В. Резидент // Наукові праці ВНТУ. – 2009. – № 2. Режим доступу до журн. : https://praci.vntu.edu.ua/index.php/praci/article/view/120/119.
10. Резидент Н. В. Застосування експериментально-розрахункового методу при розробці теплообмінного обладнання біоконверсії / Н. В. Резидент // Вісник Хмельницького національного університету. Технічні науки. – 2009. – № 2. – С. 233 – 237.

##submission.downloads##

Переглядів анотації: 60

Опубліковано

2017-12-28

Як цитувати

[1]
С. Й. Ткаченко і Н. В. Резидент, «АПАРАТУРНО-СХЕМНІ РІШЕННЯ ДЛЯ ПІДВИЩЕННЯ ПРОДУКТИВНОСТІ БІОГАЗОВОЇ УСТАНОВКИ», НаукПраці ВНТУ, вип. 4, Груд 2017.

Номер

Розділ

Енергетика та електротехніка

Метрики

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають

1 2 3 > >>