ГАЗОТУРБІННІ ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛІ З ТЕПЛОНАСОСНИМИ УСТАНОВКАМИ

  • Марко Миколайович Чепурний Вінницький національний технічний університет
  • Станіслав Йосипович Ткаченко Вінницький національний технічний університет
  • Ілона Миколаївна Димніч Вінницький національний технічний університет
Ключові слова: газова турбіна, котел-утилізатор, теплоелектроцентраль, теплонасосна установка, газоохолоджувач, компресор, випарник, конденсатор

Анотація

Проаналізовано доцільність використання теплонасосних установок на газотурбінних теплоелектроцентралях з більш глибокою утилізацією теплоти відпрацьованих в ГТУ продуктів згоряння.

Біографії авторів

Марко Миколайович Чепурний, Вінницький національний технічний університет
к. т. н., професор кафедри теплоенергетики, інститут будівництва, теплоенергетики та газопостачання
Станіслав Йосипович Ткаченко, Вінницький національний технічний університет
д. т. н., професор, завідувач кафедри теплоенергетики, інститут будівництва, теплоенергетики та газопостачання
Ілона Миколаївна Димніч, Вінницький національний технічний університет
студентка інституту будівництва, теплоенергетики та газопостачання

Посилання

1. Андрющенко А. И. Методика предварительного выбора экономически целесообразных альтеративных
вариантов тепловых схем ТЭЦ / А. И. Андрющенко, П. Г. Антронов // Изв. вузов. Проблемы энергетики:
Казань, 2001, - №1 - 2. – С. 60 - 63.

2. Котлер В. Р. Мини-ТЭЦ: зарубежный опыт / В. Р. Котлер // Теплоэнергетика, 2006. - № 8. – С. 69 - 72.

3. Басок Б. И. Сравнительный анализ решений когенерацционных установок / Б. И. Басок, Д. А. Коломейка
// Пром. Теплотехника, 2006. – Т. 28. - № 5. – С. 77 - 82.

4. Ревзин Б. С. О роли теплофикации и о развитии ГТУ и ПГУ в новых условиях / Б. С. Ревзин,
О. В. Комаров, А. А. Стяжкин // Газотурбинные технологии, 2007. - №
5. – С. 12 - 13.

5. Жарков В. С. О перспективах оборудования отопительных ТЭЦ в России / С. В. Жарков // Газотурбинные
технологии, 2007. - № 2. – С. 15 - 18.

6. Чепурний М. М. До питання ефективності міні-ТЕЦ на базі котелень і газотурбінних установок /
М. М. Чепурний, С. Й. Ткаченко, Є. С. Корженко // Енергозбереження Поділля, 2004. - № 2. – С. 69 - 72.

7. Чепурний М. М. Енергозбережні технології в теплоенергетиці / М. М. Чепурний, С. Й. Ткаченко. -
Вінниця: ВНТУ, 2009. – 114 с.

8. Гершуни А. Н. Разработка и внедрение эффективных утилизаторов на основе теплопередающих элементов
испарительно-конденсационного типа / А. Н. Гершуни, В. П. Нищик // Пром. Теплотехника, 1997. – Т. 19. - №
5. – С. 69 - 73.

9. Фиалко М. М. Эффективность систем утилизации теплоты отходящих газов энергетических установок
различного типа / М. М. Фиалко, Ю. В. Шеренковский, А. И. Степанова // Пром. Теплотехника, 2008. – Т. 30. - № 3. – С. 68 - 75.

10. Чепурний М. М. Аналіз впливу температур на ефективність роботи теплонасосних установок /
М. М. Чепурний, С. Й. Ткаченко, Т. П. Куть // Вісник Вінницького політехнічного інституту, 2001. - № 4. –
С. 53 - 56.
Як цитувати
[1]
М. Чепурний, С. Ткаченко, і І. Димніч, ГАЗОТУРБІННІ ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛІ З ТЕПЛОНАСОСНИМИ УСТАНОВКАМИ, НПВНТУ, № 1, 1.
Розділ
Енергетика та електротехніка

Найчитабильні статті цього ж автора(ів)

Цей плагін вимагає, щонайменше, один звіт статистики / плагін повинен бути включений. Якщо плагіни вашої статистики забезпечують більше однієї метрики, будь ласка, також виберіть основну метрику на сторінці налаштувань адміністратор сайту і / або на сторінках налаштувань менеджера журналу.