ДЕМПФУВАННЯ НИЗЬКОЧАСТОТНИХ КОЛИВАНЬ ПОТУЖНОСТІ В ЕНЕРГОСИСТЕМІ

  • Віталія Вікторівна Мацейко Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут».
Ключові слова: низькочастотні коливання, моніторинг перехідних режимів, демпфування, системи гнучкої передачі змінним струмом, тиристорна установка поздовжньої компенсації

Анотація

Розглянуто актуальні питання дослідження низькочастотних коливань потужності в об’єднаній електроенергетичній системі (ОЕС) України в умовах упровадження сучасних систем моніторингу перехідних режимів (СМПР). Проаналізовано методи та засоби зменшення впливу низькочастотних коливань на режими роботи ОЕС шляхом їх демпфування. Проведено моделювання режимів роботи
енергосистем з тиристорною установкою поздовжньої компенсації (ТУПК) та аналіз впливу ТУПК на демпфування низькочастотних коливань потужності.

Біографія автора

Віталія Вікторівна Мацейко, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут».

аспірант, асистент кафедри автоматизації енергосистем
факультету електроенерготехніки та автоматики

Посилання

1. Graham Rogers Power System Oscillations / Rogers Graham. – Boston : Kluwer Academic Publishers, 2000. – 328 p.

2. Стогній О. С. Застосування засобів моніторингу перехідних режимів в ОЕС України при розв’язанні задач диспетчерського керування / О. С. Стогній, О. В. Кириленко, О. Ф. Буткевич, М. Ф. Сопель // Технічна електродинаміка. – 2009. – № 7. – С. 27 – 35.

3. Буткевич О. Ф. Першочергові завдання проблемно-орієнтованої системи моніторингу режимів ОЕС України / О. Ф. Буткевич, О. В. Кириленко // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". –
2007. – № 597. – С. 129 – 135.

4. Яндульський О. С. Аналіз та ідентифікація низькочастотних коливань потужності при виникненні збурень в системоутворюючій мережі ОЕС України / О. С. Яндульський, В. В. Мацейко // Оптико – електронні
інформаційно – енергетичні технології. – 2013. – № 1 (25). – С. 134 – 136.

5. Сорокин Д. В. Централизованная система демпфирования низкочастотных колебаний в энергосистемах на основе применения системы мониторинга переходных режимов [Електронний ресурс] / Д. В. Сорокин //
Сборник докладов 4-ой Международной научно-технической конференции «Современные направления развития систем релейной защиты и автоматики энергосистем», Екатеринбург, издание на CD-диске, CIGRE,
2013. C. 2.2 – 6.

6. Gyugyi Laszlo Understanding FACTS: Concepts and Technology of Flexible AC Transmission Systems / Laszlo Gyugyi, Narain G. Hingorani. – Wiley-IEEE Press, 1999. – 452 p.

7. Pavlovsky V. Power Transfer Capability Assessment of Transmission Interfaces with SVC and Load Shedding Systems / V. Pavlovsky, Y. Dolzhenitsa, K. Ushapovskiy // Power and Energy Systems: 9th IASTED Int. Conf., 7-9
Sep., 2009: Proc. – Palma, Spain, 2009. – P. 132 – 136.

8. Яндульський О. С. Моделювання та аналіз впливу тиристорних установок поздовжньої компенсації на якість роботи електроенергетичних систем / О. С. Яндульський, В. В. Мацейко // Наукові праці Донецького
національного технічного університету. Серія «Електротехніка і енергетика». – 2013. – № 2 (15). – С. 305 – 309.

9. Яндульський О. С. Ідентифікація низькочастотних коливань на основі синхронізованих векторних вимірів / О. С. Яндульський, В. В. Мацейко //Наукові вісті НТУУ“КПІ”. – 2014. – № 5. – С. 32 – 38.
Як цитувати
[1]
В. Мацейко, ДЕМПФУВАННЯ НИЗЬКОЧАСТОТНИХ КОЛИВАНЬ ПОТУЖНОСТІ В ЕНЕРГОСИСТЕМІ, НПВНТУ, № 4, 1.
Розділ
Енергетика та електротехніка

Найчитабильні статті цього ж автора(ів)

Цей плагін вимагає, щонайменше, один звіт статистики / плагін повинен бути включений. Якщо плагіни вашої статистики забезпечують більше однієї метрики, будь ласка, також виберіть основну метрику на сторінці налаштувань адміністратор сайту і / або на сторінках налаштувань менеджера журналу.