ДЕЯКІ АСПЕКТИ РОБОТИ АВТОМАТИЧНОГО ЧАСТОТНОГО РОЗВАНТАЖЕННЯ

  • Олександр Станіславович Яндульский Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут»
  • Олександр Вікторович Тимохін Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут»
  • Анастасія Олександрівна Тимохіна Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут»
Ключові слова: автоматичне частотне розвантаження, електроенергетична система, системи моніторингу перехідних режимів, дефіцитна енергосистема

Анотація

Стаття присвячена питанню підвищення ефективності роботи системи автоматичного частотного розвантаження (АЧР) за рахунок уведення додаткових алгоритмів функціонування, які ґрунтуються на аналізі фазних кутів напруг, які отримують від системи моніторингу перехідних
режимів (СМПР).

Біографії авторів

Олександр Станіславович Яндульский, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут»

д. т. н., проф., декан факультету електротехніки та
автоматики

Олександр Вікторович Тимохін, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут»
ст. викладач кафедри автоматизації енергосистем
Анастасія Олександрівна Тимохіна, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут»
аспірант, асистент кафедри автоматизації енергосистем

Посилання

1. Совалов С. А. Противоаварийное управление в энергосистемах / С. А. Совалов, В. А. Семенов. – М. : Энергоиздат, 1988. – 416 с.

2. Рабинович Р. С. Автоматическаячастотнаяразгрузкаэнергосистем / Рабинович Р. С. – [2-е изд.]. – М. : Энергоатомиздат, 1989. – 352 с.

3. Голота А. Д. Автоматика в електроенергетичних системах / Голота А. Д. – К. : Вища школа, 2006. – 365 с.

4. Mohd Zin A. A. Static and Dinamic Under-freequency Load Shedding: A Comparison / A. A. Mohd Zin, H. Mohd Hafiz, W. K. Wong // International Conference on Power System Technology, POWERCON, Singapore. – 21 – 24 November 2004. – P. 941 – 945.

5. Bai D. Under frequency load shedding scheme based on information sharing Technology / D. Bai, J. He, X. Yang, B. Kirby, D. Writer, L. Liu // CIRED: 22nd International Conference on Electricity Distribution, Stockholm. – 10 – 13 bbbnntJune 2013. – P. 1 – 4.

6. Bevrani H. Power system load shedding: Key issues and new perspectives / H. Bevrani, A. G. Tikdari, T. Hiyama // World Academy of Science, Engineering and Technology. – 2010. – № 65. – P. 177 – 182.
Як цитувати
[1]
О. Яндульский, О. Тимохін, і А. Тимохіна, ДЕЯКІ АСПЕКТИ РОБОТИ АВТОМАТИЧНОГО ЧАСТОТНОГО РОЗВАНТАЖЕННЯ, НПВНТУ, № 4, 1.
Розділ
Енергетика та електротехніка

Найчитабильні статті цього ж автора(ів)

Цей плагін вимагає, щонайменше, один звіт статистики / плагін повинен бути включений. Якщо плагіни вашої статистики забезпечують більше однієї метрики, будь ласка, також виберіть основну метрику на сторінці налаштувань адміністратор сайту і / або на сторінках налаштувань менеджера журналу.