МОДЕЛЮВАННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ВІТРОТУРБІНОЮ ТА ОПТИМІЗАЦІЯ ПАРАМЕТРІВ РЕГУЛЯТОРА

  • Олександр Станіславович Яндульский Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут»
  • Анатолій Андрійович Марченко Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут»
  • Володимир Сергійович Гулий Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут»
Ключові слова: автоматичне регулювання, математична модель, оптимізація, моделювання, вітроенергетична установка

Анотація

Наведено систему лінійних диференціальних рівнянь для моделювання автоматичного
регулювання кутової швидкості ротора вітротурбіни з урахуванням впливу швидкості вітру,
потужності навантаження і часу запізнення по регулюванню. Розроблено комп'ютерну модель
системи. Виконано оптимізацію коефіцієнтів ПІД регулятора з використанням об'єктно
орієнтованої бібліотеки нелінійних систем середовища Matlab, яка дозволяє визначити параметри
регулятора, що відповідають критерію оптимальності.

Біографії авторів

Олександр Станіславович Яндульский, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут»

д. т. н., професор, кафедра автоматизації енергосистем,
декан факультету електроенерготехніки та автоматики

Анатолій Андрійович Марченко, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут»
к. т. н., доцент кафедри автоматизації енергосистем
Володимир Сергійович Гулий, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут»
магістрант кафедри автоматизації енергосистем

Посилання

1. Кривцов В. С. Невичерпна енергія: підручник. Кн. 2. Вітроенергетика / Кривцов В. С., Олейников А. М.,
Яковлєв А. І. − Харків: Вид-во Нац. аерокосмічного ун-ту. «ХАІ», Севастополь: Севастополь. нац. техн. ун-т,
2004. − 519 с.

2. Буяльский В. И. К вопросу оценки параметра времени включения двигателя привода питча для
ветротурбины USW56−100 / В. И. Буяльский // Вісник СевНТУ Сер. Механіка, енергетика, екологія: зб. наук.
пр. − 2010. − Вип. 106. – С. 114 – 119.

3. Резван В. Абсолютная устойчивость автоматических систем с запаздыванием / Резван В.; под. ред.
В. А. Якубовича; с доп. А. П. Лихтарникова, В. А. Якубовича. − М.: Наука, 1983. − 256 с.

4. Веремей Е. И. Пособие " Nonlinear Control Design Blockset " [Електронний
ресурс] / Е. И. Веремей, С. В. Погожев. − Режим доступу:
http://matlab.exponenta.ru/nonlinecondes/book1/preface.php.
Як цитувати
[1]
О. Яндульский, А. Марченко, і В. Гулий, МОДЕЛЮВАННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ВІТРОТУРБІНОЮ ТА ОПТИМІЗАЦІЯ ПАРАМЕТРІВ РЕГУЛЯТОРА, НПВНТУ, № 1, 1.
Розділ
Енергетика та електротехніка

Найчитабильні статті цього ж автора(ів)

Цей плагін вимагає, щонайменше, один звіт статистики / плагін повинен бути включений. Якщо плагіни вашої статистики забезпечують більше однієї метрики, будь ласка, також виберіть основну метрику на сторінці налаштувань адміністратор сайту і / або на сторінках налаштувань менеджера журналу.