ОЦІНКА ДИНАМІЧНИХ ХАРАКТЕРИСТИК БАГАТОМАШИННИХ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИЧНИХ СИСТЕМ НА ОСНОВІ ДАНИХ CИСТЕМИ МОНІТОРИНГУ ПЕРЕХІДНИХ РЕЖИМІВ

  • Олександр Станіславович Яндульський Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут».
  • Анатолій Андрійович Марченко Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут».
  • Артем Борисович Нестерко Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут».
Ключові слова: електроенергетична система, система моніторингу перехідних режимів, регулювання частоти, запас кінетичної енергії, інерційний відгук, віртуальна інерція, відновлювані джерела енергії, когерентні групи генераторів

Анотація

Метою впровадження системи моніторингу перехідних процесів є підвищення надійності та якості електропостачання шляхом прийняття керівних рішень у темпі реального часу на основі аналізу синхронізованих вимірів. Обробка отриманих із системи моніторингу перехідних режимів (СМПР) даних передбачає врахування динамічних властивостей електроенергетичної системи (ЕЕС). Характер електромеханічних перехідних процесів багатомашинних ЕЕС більшою мірою визначають інерціями обертових мас генераторів, двигунів та комплексними опорами електричних зв'язків між ними.

Сучасні тенденції розвитку електроенергетики виявили проблеми подальшої інтеграції відновлюваних джерел енергії (ВДЕ). Інверторне приєднання ВДЕ не забезпечує зворотного зв’язку джерел енергії з електричною мережею, що призводить до зменшення запасу кінетичної енергії (ЗКЕ) обертових мас енергосистеми. У свою чергу ЗКЕ є швидкодіючим резервом потужності, який забезпечує стійкість роботи електричної системи до реакції первинних регуляторів частоти та активної потужності. Зважаючи на те, що приєднані за допомогою інверторів ВДЕ не мають інерційного відгуку (ІВ), для збереження стійкої роботи ЕЕС необхідно розробити методи та засоби підвищення ІВ ВДЕ.
Отже, актуальним є завдання аналізу перехідних процесів ЕЕС з ВДЕ та розробки методів підвищення запасів кінетичної енергії обертових мас електроенергетичної системи.

 

 

Біографії авторів

Олександр Станіславович Яндульський, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут».

д. т. н., професор, декан факультету
електроенерготехніки та автоматики

Анатолій Андрійович Марченко, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут».
к. т. н., доцент кафедри автоматизації енергосистем
Артем Борисович Нестерко, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут».

асистент кафедри автоматизації енергосистем

Посилання

1. Rodriguez C. Dynamic stability of grid-connected photovoltaic systems / C. Rodriguez, G. A. J. Amaratunga // In Power Engineering Society General Meeting. IEEE. – 2004. – P. 2193 – 2199.

2. Wesenbeeck M. Van Grid Tied Converter with Virtual Kinetic Storage / M. Van Wesenbeeck, S. De Haan, P. Varela, K. Visscher // Power Tech. IEEE Bucharest, Bucharest. – 2009. – 28 June – 2 July 2009. – P. 1 – 7.

3. Буткевич О. Ф. Деякі аспекти моніторингу низькочастотних коливань режимних параметрів енергооб’єднань / О. Ф. Буткевич, В. В. Чижевський // Праці Інституту електродинаміки НАН України : зб. наук. праць. Спец. вип. – 2010. – С. 72 – 77.

4. Avdakovic S. Wavelet transform applications in power system dynamics / S. Avdakovic, A. Nuhanovic, M. Kusljugic, M. Music // Electric Power Systems Research. – 2012. – № 83 (1). – P. 237 – 245.

5. Inoue T. Estimation of power system inertia constant and capacity of spinning-reserve support generators using measured frequency transients / T. Inoue, H. Taniguchi, Y. Ikeguchi, K. Yoshida // IEEE Trans. Power Syst. – Feb. 1997. – vol. 12, no. 1. – P. 136 – 143.

6. Chassin D. P. Estimation of WECC system inertia using observed frequency transients / D. P. Chassin, Z. Huang, M. K. Donnelly, C. Hassler, E. Ramirez, C. Ray // IEEE Trans. Power Syst. – 2005. – vol. 2, no. 2. – P. 1.190 – 1.192.

7. Ciapessoni E. Renewable power integration in Sicily: Frequency stability issues and possible countermeasures / E. Ciapessoni, D. Cirio, A. Gatti, A. Pitto // Bulk Power System Dynamics and Control-IX Optimization, Security and Control of the Emerging Power Grid (IREP). IREP Symposium. – 2013. – P. 1 – 7.

8. Yazdani A. A control methodology and characterization of dynamics for a photovoltaic (PV) system interfaced with a distribution network / A. Yazdani, P. P. Dash // Power Delivery, IEEE Transactions. – 2009. – № 24 (3). Р. 1538
– 1551.
Як цитувати
[1]
О. Яндульський, А. Марченко, і А. Нестерко, ОЦІНКА ДИНАМІЧНИХ ХАРАКТЕРИСТИК БАГАТОМАШИННИХ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИЧНИХ СИСТЕМ НА ОСНОВІ ДАНИХ CИСТЕМИ МОНІТОРИНГУ ПЕРЕХІДНИХ РЕЖИМІВ, НПВНТУ, № 4, 1.
Розділ
Енергетика та електротехніка

Найчитабильні статті цього ж автора(ів)

Цей плагін вимагає, щонайменше, один звіт статистики / плагін повинен бути включений. Якщо плагіни вашої статистики забезпечують більше однієї метрики, будь ласка, також виберіть основну метрику на сторінці налаштувань адміністратор сайту і / або на сторінках налаштувань менеджера журналу.