ВИЗНАЧЕННЯ ЗОН ЕФЕКТИВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ НАПРУГИ ДЖЕРЕЛАМИ РОЗОСЕРЕДЖЕНОЇ ГЕНЕРАЦІЇ З ІНВЕРТОРНИМ ПРИЄДНАННЯМ У РОЗПОДІЛЬНІЙ ЕЛЕКТРИЧНІЙ МЕРЕЖІ

  • Олександр Станіславович Яндульський Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут»
  • Ганна Олексіївна Труніна Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут»
Ключові слова: розподільна електрична мережа, джерела розосередженої генерації, РПН трансформатора, зони ефективного регулювання напруги, реактивна потужність, чутливість

Анотація

Розглянуто підхід до визначення зон ефективного регулювання напруги за допомогою джерел розосередженої генерації з інверторним приєднанням у розподільній електричній мережі на основі аналізу чутливості напруги у вузлах мережі відносно зміни потужності в точці приєднання джерела. Досліджено, як на чутливість вузлів dUi/dQДРГ впливає зміна положення РПН трансформаторів та які з цих вузлів є найчутливішими щодо цієї зміни. Таке дослідження дає змогу визначити, у яких випадках та на якому саме трансформаторі слід здійснювати перемикання положення РПН для того, щоб мінімізувати кількість реактивної потужності, яку джерело розосередженої генерації витрачає для регулювання напруги в електричній мережі з метою підвищення ефективності регулювання напруги в РЕМ з ДРГ. Для подальших досліджень сформовано цільову функцію оптимального регулювання напруги за рахунок координації роботи ДРГ та РПН трансформатора.

 

Біографії авторів

Олександр Станіславович Яндульський, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут»

д. т. н., проф., декан факультету електроенерготехніки
та автоматики

Ганна Олексіївна Труніна, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут»

аспірант, асистент кафедри автоматизації енергосистем

Посилання

1. Зміни встановленої потужності ОЕС України [Електронний ресурс] : Режими роботи ОЕС України // Режим доступу:
http://www.ukrenergo.energy.gov.ua/ukrenergo/control/uk/publish/article?art_id=149524&cat_id=35061.

2. Вимоги до вітрових та сонячних фотоелектричних електростанцій потужністю більше 150 кВт щодо приєднання до зовнішніх електричних мереж [Електронний ресурс] // Режим доступу: http://www.uself.com.ua/fileadmin/documents/Wind_and_Solar_PV_Tech_Req__Final__Version_Ukrainian.pdf.

3. Гаевский А. Ю. Стабилизация напряжения в сети путем компенсации реактивной мощности инверторами ФЭС / А. Ю. Гаевский, И. Э. Голентус // Відновлювана енергетика ХХІ століття: XІV Міжнародна науково-практична конференція. – 2013. – С. 243 – 247.

4. Masoud Farivar Inverter VAR Control for Distribution Systems with Renewables / Masoud Farivar // Smart Grid Communications: IEEE International Conference. – 17-20 Oct., 2011. – Р. 457 – 462.

5. Sansawatt T. Integrating distributed generation using decentralised voltage regulation / T. Sansawatt, L. F. Ochoa, G. P. Harrison // IEEE Power and Energy Society General Meeting. – 2010 – Р. 1 – 6.

6. Turitsyn K. Local Control of Reactive Power by Distributed Photovoltaic Generators / K. Turitsyn, P. Sulc, S. Backhaus, M. Chertkov // Smart Grid Communications: First IEEE International Conference. – 2010. – Р. 79 – 84.

7. KimT. E. Voltage Regulation Coordination of Distributed Generation Systemin Distribution System / Kim T. E., Kim J. E. // Power Engineering Society Summer Meeting. – 15-19 July, 2001. – Р. 480 – 484.

8. Caldon Roberto. Co-оrdinated Voltage Regulation In Distribution Networks With Embedded Generation / Roberto Caldon, Silvano Spelta, Valter Prandoni, Roberto Turri // Electricity Distribution: 18th International Conference. – 6-9 June, 2005. – Р. 1 – 4.

9. Электрическая энергия. Совместимость технических средств электромагнитная. Нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения: ГОСТ 13109-97. – [Введен с 1999-01-01]. – Межгосударственный стандарт, 1999. – 31 с.

10. Лежнюк П. Д. Оптимальне керування нормальними режимами ЕЕС з врахуванням нормативного значення технічних втрат електроенергії та технічного стану трансформаторів з РПН / П. Д. Лежнюк, О. Є. Рубаненко, О. О. Рубаненко // Наукові праці ДонНТУ. Серія: «Електротехніка і енергетика». – 2013. – № 1 (14). – С. 168 – 172.

11. Оптимальне керування нормальними режимами ЕЕС з урахуванням технічного стану трансформаторів із РПН [Електронний ресурс] / П. Д. Лежнюк, О. Є. Рубаненко, О. І. Казьмірук // Наукові праці Вінницького національного технічного університету. – № 4. – 2012. Режим доступу до журн.: http://praci.vntu.edu.ua/article/view/2657/2856.

12. Shady A. Power quality assessment via coordinated voltage control in distributed power generation / Shady A., El-Kashlan, Hussien El-Desouki Saied // Power International Jornal of Electrical and Power Engineering. – 2009. –
№ 3 (6). – Р. 289 – 295.
Як цитувати
[1]
О. Яндульський і Г. Труніна, ВИЗНАЧЕННЯ ЗОН ЕФЕКТИВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ НАПРУГИ ДЖЕРЕЛАМИ РОЗОСЕРЕДЖЕНОЇ ГЕНЕРАЦІЇ З ІНВЕРТОРНИМ ПРИЄДНАННЯМ У РОЗПОДІЛЬНІЙ ЕЛЕКТРИЧНІЙ МЕРЕЖІ, НПВНТУ, № 4, 1.
Розділ
Енергетика та електротехніка

Найчитабильні статті цього ж автора(ів)

Цей плагін вимагає, щонайменше, один звіт статистики / плагін повинен бути включений. Якщо плагіни вашої статистики забезпечують більше однієї метрики, будь ласка, також виберіть основну метрику на сторінці налаштувань адміністратор сайту і / або на сторінках налаштувань менеджера журналу.