МЕХАНІЗМ ПЕРЛІТНОГО ПЕРЕТВОРЕННЯ У ВУГЛЕЦЕВІЙ СТАЛІ

Автор(и)

  • Едуард Володимирович Парусов Інститут чорної металургії ім. З. І. Некрасова Національної академії наук України (ІЧМ НАНУ)
  • Володимир Васильович Парусов Інститут чорної металургії ім. З. І. Некрасова Національної академії наук України (ІЧМ НАНУ)
  • Людмила Володимирівна Сагура Інститут чорної металургії ім. З. І. Некрасова Національної академії наук України (ІЧМ НАНУ)
  • Ігор Миколайович Чуйко Інститут чорної металургії ім. З. І. Некрасова Національної академії наук України (ІЧМ НАНУ)

Ключові слова:

перлітне перетворення, дислокаційний механізм, вуглецева сталь

Анотація

Описано дислокаційний механізм перлітного перетворення у вуглецевій сталі. Генезис пластинчатого перліту визначається плоскополігональними стінками з дислокацій, які утворюються за термопластичної деформації, зумовленої процесом охолодження аустеніту. Показано, що кристалізація пластинчатого перліту відбувається, у першу чергу, за рахунок поздовжнього зростання пластинчатих зародків цементиту, а в другу чергу, – за рахунок поперечної кристалізації пластин цементиту і фериту, яка, ймовірно, протікає за механізмом роздільної кристалізації пластин цементиту і фериту за рахунок перенесення вуглецю від аустеніту до цементиту через феритні пластини в межах міжпластиночної відстані.

Біографії авторів

Едуард Володимирович Парусов, Інститут чорної металургії ім. З. І. Некрасова Національної академії наук України (ІЧМ НАНУ)

к. т. н., старший науковий співробітник відділу термічної обробки металу для машинобудування

Володимир Васильович Парусов, Інститут чорної металургії ім. З. І. Некрасова Національної академії наук України (ІЧМ НАНУ)

д. т. н., проф., завідуючий відділом термічної обробки металу для машинобудування

Людмила Володимирівна Сагура, Інститут чорної металургії ім. З. І. Некрасова Національної академії наук України (ІЧМ НАНУ)

к. т. н., старший науковий співробітник відділу термічної обробки металу для машинобудування

Ігор Миколайович Чуйко, Інститут чорної металургії ім. З. І. Некрасова Національної академії наук України (ІЧМ НАНУ)

к. т. н., науковий співробітник відділу термічної обробки металу для машинобудування

Посилання

1. Счастливцев В. М. Перлит в углеродистых сталях / [В. М. Счастливцев, Д. А. Мирзаев, И. Л. Яковлева и др.]. – Екатеринбург. : УрО РАН, 2006. – 311 с.

2. Парусов В. В. Морфологические особенности перлита при превращениях гомогенного аустенита / В. В. Парусов // Сб. Фундаментальные и прикладные проблемы черной металлургии. – Днепропетровск: Визион. – 1998. – Вып. 2. – С. 355 – 364.

3. Губенко С. И. Деформация металлических материалов / С. И. Губенко, В. В. Парусов. – Днепропетровск: Арт-пресс, 2006. – 316 с.

4. Парусов Э. В. Влияние режимов охлаждения на превращения аустенита в перлит / Э. В. Парусов,
В. В. Парусов, Л. В. Сагура, А. И. Сивак // Строительство, материаловедение, машиностроение: Сб. научн. тр. –2011. – Вып. 58. – С. 527 – 531.

5. Парусов В. В. Влияние скорости достижения температур изотермического превращения аустенита на дисперсность перлита в углеродсодержащих сталях / В. В. Парусов, В. А. Олейник, Ж. А. Борисова, Г. В. Галенко // Сб. Производство и свойства термически обработанного проката: Металлургия. – 1988. –
С. 39 – 41.

6. Парусов В. В. Развитие теоретических представлений о перлитном превращении в стали / В. В. Парусов, Э. В. Парусов, О. В. Парусов, Л. В. Сагура, И. Н. Чуйко, А. И. Сивак // Фундаментальные и прикладные проблемы черной металлургии : Сб. научн. тр. – 2013. – Вып. 27. – С. 200 – 204.

7. Гуляев А. П. Металловедение / А. П. Гуляев. – М. : Металлургия, 1986. – 542 с.

8. Гриднев В. Н. Электронномикроскопическое исследование структуры электроотпущенной стали /
В. Н. Гриднев, Ю. Н. Петров // Вопросы физики металлов и металловедения. – 1964. – № 19. – С. 79 – 86.

9. Гриднев В. Н. Перспективы применения скоростной электротермической обработки в производстве стальных канатов / В. Н. Гриднев, Ю. Я. Мешков, Н. Ф. Черненко, Д. И. Никоненко // Стальные канаты. – 1971. – № 8. – С. 292 – 300.

10. Парусов В. В. Разработка высокоэффективных процессов термической обработки мелкосортного проката и катанки и их промышленное освоение: дис. …доктора тех. наук : 05.16.01 / Парусов Владимир Васильевич. – Д., 1989. – 413 с.

11. Долженков И. И. Исследование механизма и кинетики образования структуры зернистого перлита при термической обработке катанки и проволоки: дис. …кандидата тех. наук : 05.16.01 / Долженков Игорь Иванович. – Днепропетровск, 1986. –122 с.

12. Бокштейн Б. С. Диффузия в металлах / Б. С. Бокштейн. – М. : Металлургия, 1978. – 248 с.

13. Бунин К. П. О зарождении и строении перлита / К. П. Бунин, Ю. К. Бунина, В. И. Мазур // МиТОМ. –1971. – № 10. – С. 6 – 7.

##submission.downloads##

Переглядів анотації: 5

Опубліковано

2015-07-15

Як цитувати

[1]
Е. В. Парусов, В. В. Парусов, Л. В. Сагура, і І. М. Чуйко, «МЕХАНІЗМ ПЕРЛІТНОГО ПЕРЕТВОРЕННЯ У ВУГЛЕЦЕВІЙ СТАЛІ», НаукПраці ВНТУ, вип. 2, Лип 2015.

Номер

Розділ

Застосування результатів досліджень

Метрики

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають