ПРО ЕФЕКТИВНІ ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ РЕЖИМІВ РЕГУЛЬОВАНОГО ПОВІТРЯНОГО ОХОЛОДЖЕННЯ БУНТОВОГО ПРОКАТУ В ПРОМИСЛОВИХ УМОВАХ

Автор(и)

  • Едуард Володимирович Парусов Інститут чорної металургії ім. З. І. Некрасова Національної академії наук України (ІЧМ НАНУ)
  • Олександр Борисович Сичков Магнітогорський державний технічний університет ім. Г. І. Носова (МДТУ)
  • Світлана Іванівна Губенко Національна металургійна академія України (НМетАУ)
  • Сергій Олегович Малашкін Магнітогорський державний технічний університет ім. Г. І. Носова (МДТУ)
  • Людмила Володимирівна Сагура Інститут чорної металургії ім. З. І. Некрасова Національної академії наук України (ІЧМ НАНУ)

Ключові слова:

бунтовий прокат, деформаційно-термічна обробка, лінія «Стелмор», режими охолодження

Анотація

Розглянуто конструктивні особливості та склад основного обладнання лінії «Стелмор», яку використовують на більшості металургійних підприємствах для охолодження бунтового прокату. Визначено перспективні напрямки підвищення якісних показників бунтового прокату за рахунок можливості контрольованого управління процесами структуроутворення в процесі охолодження гарячодеформованої сталі. Розглянуто промислово впроваджені раціональні режими повітряного охолодження бунтового прокату з підвищеними якісними показниками, які дозволяють отримати відчутний економічний ефект під час переробки металу на метизному переділі.

Біографії авторів

Едуард Володимирович Парусов, Інститут чорної металургії ім. З. І. Некрасова Національної академії наук України (ІЧМ НАНУ)

к. т. н., с. н. с., завідувач відділу термічної обробки металу для машинобудування

Олександр Борисович Сичков, Магнітогорський державний технічний університет ім. Г. І. Носова (МДТУ)

д. т. н., проф., професор кафедри ливарного виробництва і матеріалознавства

Світлана Іванівна Губенко, Національна металургійна академія України (НМетАУ)

д. т. н., проф., професор кафедри матеріалознавства

Сергій Олегович Малашкін, Магнітогорський державний технічний університет ім. Г. І. Носова (МДТУ)

аспірант кафедри технології металургії і ливарних процесів

Людмила Володимирівна Сагура, Інститут чорної металургії ім. З. І. Некрасова Національної академії наук України (ІЧМ НАНУ)

к. т. н., старший науковий співробітник відділу термічної обробки металу для машинобудування

Посилання

1. Большаков В. И. Термическая обработка строительной стали повышенной прочности / В. И. Большаков,
К. Ф. Стародубов, М. А. Тылкин. – М. : Металлургия, 1977. – 200 с.
2. Штремель М. А. Металловедческое обоснование совершенствования металлургической технологии. Перспективы качества стали / М. А. Штремель // Черная металлургия России и стран СНГ в ХХI веке. – М. : Металлургия, 1994. – Т. 4. – С. 159 – 162.
3. Термомеханическая обработка проката из непрерывнолитой заготовки малого сечения / [В. В. Парусов,
А. К. Белитченко, Н. А. Богданов и др.] – Запорожье : ЗГУ, 2000. – 142 с.
4. Бернштейн М. Л. Термомеханическая обработка стали / М. Л. Бернштейн, В. А. Займовский,
Л. М. Капуткина. – М. : Металлургия, 1983. – 480 с.
5. Особенности структурообразования углеродистых и низколегированных сталей в процессе охлаждения слитка и непрерывнолитых заготовок / А. И. Бабаченко, Е. Г. Демина, А. В. Кныш [и др.] // Сб. науч. трудов «Строительство, материаловедение, машиностроение». – 2015.  Вып. 81. – С. 37 – 44.
6. Непрерывный мелкосортно-проволочный стан Молдавского металлургического завода / Н. А. Богданов,
В. В. Медведев [и др.] // Металлург. – 1988.  № 6. – С. 60 – 63.
7. Богданов Н. А. Совершенствование оборудования и технологии при производстве проката на мелкосортно-проволочном стане 320/150 Молдавского металлургического завода / Н. А. Богданов, А. Б. Сычков, А. Н. Савьюк // Металлург. – 1995. – № 1. – С. 27 – 28.
8. Садовский В. Д. Что такое ВТМО / В. Д. Садовский // МИТОМ. – 1983. – № 11. – С. 48 – 50.
9. Перспективный метод управления качеством металлопродукции / А. И. Бабаченко, О. Н. Перков, О. Г. Сидоренко // Сб. науч. трудов «Фундаментальные и прикладные проблемы чёрной металлургии». – 2016. –
№ 31. – С. 182 – 189.
10. Бернштейн М. Л. Структура деформированных металлов / М. Л. Бернштейн. – М. : Металлургия, 1977.
– 431 с.
11. Бернштейн М. Л. Отпуск стали / М. Л. Бернштейн, Л. М. Капуткина, О. Д. Прокошкин. – М. : МИСИС, 1997. – 336 с.
12. Тушинский Л. И. Теория и технология упрочнения металлических сплавов / Л. И. Тушинский. – Новосибирск : Наука, 1990. – 306 с.
13. Эволюция условий охлаждения при деформационно-термической обработке бунтового проката в потоке технологических линий / Парусов Э. В., Сычков А. Б., Губенко С. И. [и др.] // ХIII Международная конференция «Стратегия качества в промышленности и образовании», 05 июня – 08 июня 2017 г., Болгария, г. Варна: Материалы конференции. – 2017. – С. 122 – 129.
14. Обоснование параметров регулируемого охлаждения бунтового проката из высокоуглеродистой стали в потоке проволочного стана 320/150 ОАО «ММЗ» / Э. В. Парусов, А. Б. Сычков, С. И. Губенко [и др.] // Вісник НТУУ «КПІ». Серія машинобудування. – 2016. – № 2 (77). – С. 62 – 70.
15. Аналіз технологічних особливостей охолодження бунтового прокату на лінії Стелмор ВАТ «ММЗ» [Електронний ресурс] / Е. В. Парусов, О. Б. Сичков, С. І. Губенко, І. М Чуйко // Наукові праці ВНТУ. – 2016. – № 3. – Режим доступу до журн. : https://praci.vntu.edu.ua/index.php/praci/article/view/475/474.
16. Об особенностях структурообразования в высокоуглеродистом бунтовом прокате / Э. В. Парусов,
А. Б. Сычков, И. Н. Чуйко [та ін.] // Вісник УМТ ім. І. М. Францевича. – 2016. – № 9. – С. 88 – 97.
17. О повышении технологической пластичности при волочении бунтового проката из высокоуглеродистой стали без применения термической обработки / Э. В. Парусов, А. Б. Сычков, С. И. Губенко [и др.] // Проблемы трибологии. – 2016. – № 3. – С. 82 – 91.
18. Взаимосвязь предельной деформируемости бунтового проката при волочении с параметрами его микроструктуры / Э. В. Парусов, С. И. Губенко, В. А. Луценко [и др.] // Литье и металлургия. – 2016. – № 3 (84). – С. 75 – 81.
19. Мадатян С. А. Тенденции производства и потребления арматуры железобетонных конструкций /
С. А. Мадатян // Черметинформация, Бюллетень «Черная металлургия», 2009. – № 6. – С. 22 – 24.
20. Парусов В. В. Прокат из борсодержащих сталей для высокопрочных крепежных изделий / Парусов В. В., Парусов О. В., Сычков А. Б. – Дн-ск. :«АРТ-ПРЕСС». – 2010. – 160 с.
21. Парусов В. В. Теоретические и технологические основы производства высокоэффективных видов катанки / Парусов В. В., Сычков А. Б., Парусов Э. В. – Дн-ск. :«АРТ-ПРЕСС». – 2012. – 376 с.
22. Металлургические и металловедческие аспекты производства высокоуглеродистой катанки /
[А. Б. Сычков, М. А. Жигарев, А. Ю. Столяров и др.] – Магн. гос. техн. универ. им. Г. И. Носова. – 2014. – 257 с.
23. Математическое моделирование параметров охлаждения для обеспечения формирования эффективной микроструктуры бунтового проката / Э. В. Парусов, А. Б. Сычков, В. А. Луценко [и др.] // XII Международная конференция «Стратегия качества в промышленности и образовании». Технический университет, Варна 30 мая – 2 июня 2016 г. : Тезисы докл. – Варна, Болгария. – 2016. – С. 215 – 220.
24. Increasing the strength class of rolled steel made of high-carbon steel in the stream of continuous wire mill /
E. V. Parusov, A. B. Sychkov, S. I. Gubenko [and others] // Metallurgical and Mining Industry. – 2017. – № 1.
– P. 54 – 57.
25. Перспективы использования экологически чистого способа подготовки поверхности бунтового проката к волочению / Э. В. Парусов, А. Б. Сычков, С. И. Губенко [та ін.] // Проблеми трибології. – 2016. – № 2. –
С. 74 – 82.

##submission.downloads##

Переглядів анотації: 84

Опубліковано

2017-10-01

Як цитувати

[1]
Е. В. Парусов, О. Б. Сичков, С. І. Губенко, С. О. Малашкін, і Л. В. Сагура, «ПРО ЕФЕКТИВНІ ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ РЕЖИМІВ РЕГУЛЬОВАНОГО ПОВІТРЯНОГО ОХОЛОДЖЕННЯ БУНТОВОГО ПРОКАТУ В ПРОМИСЛОВИХ УМОВАХ», НаукПраці ВНТУ, вип. 3, Жов 2017.

Номер

Розділ

Застосування результатів досліджень

Метрики

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають