ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАДНИЗЬКОГО ВМІСТУ СІРКИ В ПРОЦЕСІ ПОЗАПІЧНОЇ ОБРОБКИ СТАЛІ

  • Едуард Володимирович Парусов Інститут чорної металургії ім. З. І. Некрасова Національної академії наук України (ІЧМ НАНУ)
  • Олександр Борисович Сичков Магнітогорський державний технічний університет ім. Г. І. Носова (МДТУ)
  • Людмила Володимирівна Сагура Інститут чорної металургії ім. З. І. Некрасова Національної академії наук України (ІЧМ НАНУ)
  • Ігор Миколайович Чуйко Інститут чорної металургії ім. З. І. Некрасова Національної академії наук України (ІЧМ НАНУ)
Ключові слова: бунтовий прокат, неметалеві включення, десульфурація, плавиковий шпат, вапно, аргон

Анотація

Розроблено ефективний спосіб десульфурації сталі, що дозволяє забезпечити зниження вмісту сірки в готовому прокаті до 0,002…0,003 %. Часткове видалення сірки відбувається в сталеплавильному агрегаті, а наднизький вміст досягається за рахунок створення високоосновного рафінувального шлаку в процесі позапічної обробки сталі на установці ківш-піч. Запропонований технологічний спосіб підвищує якісні показники металу за рахунок регламентованого введення відповідних реагентів (вапно, плавиковий шпат). Установлено, що додаткове введення в сталь сілікокальцієвого дроту в кінці позапічної обробки дозволяє знизити вміст сірки до 0,002 %.

Біографії авторів

Едуард Володимирович Парусов, Інститут чорної металургії ім. З. І. Некрасова Національної академії наук України (ІЧМ НАНУ)

к. т. н., с. н. с., в. о. завідувача відділу термічної обробки металу для машинобудування

Олександр Борисович Сичков, Магнітогорський державний технічний університет ім. Г. І. Носова (МДТУ)

д. т. н., проф., професор кафедри ливарного виробництва і матеріалознавства

Людмила Володимирівна Сагура, Інститут чорної металургії ім. З. І. Некрасова Національної академії наук України (ІЧМ НАНУ)

к. т. н., старший науковий співробітник відділу термічної обробки металу для машинобудування

Ігор Миколайович Чуйко, Інститут чорної металургії ім. З. І. Некрасова Національної академії наук України (ІЧМ НАНУ)

к. т. н., старший науковий співробітник відділу термічної обробки металу для машинобудування

Посилання

1. Иодковский С. А. Состояние и перспективы развития внепечной обработки стали / С. А. Иодковский // Труды Четвертого конгресса сталеплавильщиков, 1997. – С. 237 – 243.
2. Определение параметров процесса рафинирования стали с ультранизким содержанием серы в ковше-печи / Jiang Zhouhua, Zhang Heyan, Zhan Dong-ping [and etc.] // J. Northeast Univ. Natur. Sci. – 2002. – № 10. – P. 952 – 955.
3. Поволоцкий Д. Я. Внепечная обработка стали / Д. Я. Поволоцкий, В. А. Кудрин, А. Ф. Вишкарев. – М. : «МИСИС», 1995. – 256 с.
4. Меджибожский М. Я. Основы термодинамики и кинетики стелеплавильных процессов /
М. Я. Меджибожский. – Киев-Донецк: «Вища школа», 1986. – 280 с.
5. Явойский В. И. Теория процессов производства стали / В. И. Явойский. – М. : Металлургиздат, 1963. –
820 с.
6. Губенко С. И. Неметаллические включения в стали / С. И. Губенко, В. В. Парусов, И. В. Деревянченко. – Дн-ск. : АРТ-ПРЕСС, 2005. – 356 с.
7. Журавлева С. В. Оценка процесса десульфурации металла на АКП по бивариативному механизму /
С. В. Журавлева, Ю. С. Паниотов, В. С. Мамешин // Металл и Литье Украины. – 2015. – № 2 (261). – С. 8 – 11.
8. Сычков А. Б. Неметаллические включения при производстве высокоуглеродистой стали / А. Б. Сычков // Вестник МГТУ им. Г. И. Носова. – 2007. – № 4. – С. 40 – 49.
9. Парусов В. В. Теоретические и технологические основы производства высокоэффективных видов катанки // В. В. Парусов, А. Б. Сычков, Э. В. Парусов. – Днепропетровск : Арт-пресс, 2012. – 376 с.
Опубліковано
2017-07-04
Як цитувати
[1]
Е. Парусов, О. Сичков, Л. Сагура, і І. Чуйко, ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАДНИЗЬКОГО ВМІСТУ СІРКИ В ПРОЦЕСІ ПОЗАПІЧНОЇ ОБРОБКИ СТАЛІ, НПВНТУ, № 1, с. 1-6, Лип 2017.
Розділ
Застосування результатів досліджень

Найчитабильні статті цього ж автора(ів)

Цей плагін вимагає, щонайменше, один звіт статистики / плагін повинен бути включений. Якщо плагіни вашої статистики забезпечують більше однієї метрики, будь ласка, також виберіть основну метрику на сторінці налаштувань адміністратор сайту і / або на сторінках налаштувань менеджера журналу.