ПОЛІПШЕННЯ СТРУКТУРИ НАПЛАВЛЕНИХ ПОКРИТТІВ ВІБРОУДАРНОЮ ОБРОБКОЮ

  • Валерій Іванович Cавуляк Вінницький національний технічний університет
  • Артем Анатолійович Лічман Вінницький національний технічний університет
Ключові слова: покриття, наплавлення, структура, віброударна ультразвукова обробка, принцип Шарпі, зносостійкість

Анотація

У роботі проведено аналіз можливості покращення структури нанесених наплавленням покриттів шляхом поєднання  віброударної обробки з температурним впливом. Мінімізацію енергетичних витрат та економічність технології запропоновано забезпечити за рахунок використання тепла, що виділяється в процесі нанесення покриття від зварювальної дуги. Аналіз відомих виконаних досліджень та результатів попередніх робіт співавтора статті дозволяє стверджувати про перспективність дослідження в науковому та прикладному аспектах для забезпечення якості деталей машин і конструкцій.

Біографії авторів

Валерій Іванович Cавуляк, Вінницький національний технічний університет
д. т. н., професор, завідувач кафедри технології підвищення зносостійкості
Артем Анатолійович Лічман, Вінницький національний технічний університет
магістрант кафедри технології підвищення зносостійкості

Посилання

1. Жуков А. А. Износостойкие отливки из комплексно-легированных белых чугунок / А. А. Жуков,
Г. И. Сильман, М. С. Фрольцов. – М. : Машиностроение, 1984. – 104 с.
2. Savulyak V. I. The Structure of the cementite phase in the constructional alloys on the Fe-C base / V. I. Savulyak, A. A. Zhukov, T. F. Arkhipova // Journal “Modeling and Optimization in the Machines Bulding Field”. Romanian Academy. – 1999. – V. 5. – P. 5 – 8.
3. Савуляк В. І. Підвищення зносостійкості циліндро-поршневих пар гідромашин шляхом використання високовуглецевих сплавів заліза з інвертованою структурою / В. І. Савуляк // Проблеми техніки. – 2003. – № 1. – С. 146 – 153.
4. Джемелівський В. В. Комбіноване лазерно-ультразвукове поверхневе зміцнення деталей і можливості його використання при виробництві та ремонті обладнання / В. В. Джемелівський, Д. А. Лесик // Збірник наукових праць (галузеве машинобудування, будівництво). ПолтНТУ. – 2014. – № 3 (42). – С. 61 – 69.
5. А. с. 111494 СССР. МКИ 21 H 30/10. Способ проковки сварных соединений / А. И. Пащенко. – №8319/576122 ; заявл. 17.12.55 ; опубл. 1955.
Опубліковано
2016-12-13
Як цитувати
[1]
CавулякВ. і А. Лічман, ПОЛІПШЕННЯ СТРУКТУРИ НАПЛАВЛЕНИХ ПОКРИТТІВ ВІБРОУДАРНОЮ ОБРОБКОЮ, НПВНТУ, № 3, Груд 2016.
Розділ
Застосування результатів досліджень

Найчитабильні статті цього ж автора(ів)

Цей плагін вимагає, щонайменше, один звіт статистики / плагін повинен бути включений. Якщо плагіни вашої статистики забезпечують більше однієї метрики, будь ласка, також виберіть основну метрику на сторінці налаштувань адміністратор сайту і / або на сторінках налаштувань менеджера журналу.