МІНІМІЗАЦІЯ ДЕФОРМАЦІЙ ТА ТЕПЛОВИХ ВПЛИВІВ У РАМНИХ КОНСТРУКЦІЯХ ПІД ЧАС ПРИВАРЮВАННЯ НАКЛАДОК ДЛЯ ПІДСИЛЕННЯ

Автор(и)

  • Валерій Іванович Cавуляк Вінницький національний технічний університет
  • Сергій Антонович Заболотний Вінницький національний технічний університет
  • Дмитро Віталійович Бакалець Вінницький національний технічний університет

Ключові слова:

тріщини, ремонтне зварювання, підсилювання, деформації, регресійний аналіз

Анотація

Проблемою відновлення зон рами із тріщинами, що з’явилися, методами зварювання є небезпека пошкодження основного металу за рахунок фазово-структурних перетворень. У роботі з використанням планування багатофакторного експерименту досліджено можливості зменшення температурних перепадів і деформацій, які створюють загрозу появи мікротріщин.

Біографії авторів

Валерій Іванович Cавуляк, Вінницький національний технічний університет

д. т. н., професор, завідувач кафедри технології підвищення зносостійкості

Сергій Антонович Заболотний, Вінницький національний технічний університет

к. т. н., доцент кафедри технології підвищення зносостійкості

Дмитро Віталійович Бакалець, Вінницький національний технічний університет

аспірант кафедри технології підвищення зносостійкості

Посилання

1. Циклические деформации и усталость металлов. Т. 2. Долговечность металлов с учетом эксплуатационных и технологических факторов / [В. Т. Трощенко, Л. А. Хамаза, В. В. Покровский и др.]. – К. : Наук. думка, 1985. – 222 с.

2. Василик А. В. Теплові розрахунки при зварюванні / А. В. Василик, Я. А. Дрогомирецький, Я. А. Криль. – Івано-Франківськ : Факел, 2004. – 209 с.

3. Кархин В. А. Тепловые основы сварки / В. А. Кархин. – Л. : Изд-во Ленинград. гос. ин-та, 1990. – 100 с.

4. Осадчук В. А. Визначення тривісного розподілу залишкових напружень в зварних з’єднаннях елементів конструкцій прямолінійними швами і оцінка їх впливу на міцність з’єднань за наявності дефектів типу тріщин / В. А. Осадчук, Л. І. Цимбалюк, А. Р. Дзюбик // Математичні методи та фізико-механічні поля. – 2011. – 54, № 1. – С. 121 – 129.

5. Махненко В. И. Ресурс безопасной эксплуатации сварных соединений и узлов современных конструкций / В. И. Махненко. – Киев: Наук. думка, 2006. – 620 с.

6. Металлургия дуговой сварки: Процессы в дуге и плавление электродов / [И. К. Походня, В. Н. Горпенюк, С. С. Миличенко и др.] ; под ред. И. К. Походни. – АН УССР. Ин-т электросварки им. Е. О. Патона. – К.: Наукова думка, 1990. – 224 с.

7. Рыкалин Н. Н. Расчеты тепловых процесов при сварке / Н. Н. Рыкалин. — М. : Машиностроение, 1951. — 296 с.

8. Пригоровский Н. И. Методы и средства определения полей деформаций и напряжений: Справочник / Н. И. Пригоровский. – М. : Машиностроение, 1983. – 248 с.

9. Палаш Р. В. Визначення раціональних факторів впливу на залишкові напруження в зварних з'єднаннях конструкцій із високоміцних сталей / Р. В. Палаш // Науковий вісник УкрДЛТУ : зб. наук.-техн. праць. – Львів : УкрДЛТУ. – 2006. – № 16.6. – С. 87 – 89.

10. Сварка в машиностроении: Справочник в 4-х т. / Редкол.: Г. А. Николаев (пред.) и др. – М.: Машиностроение, 1978. – Т. 1 / Под ред. Н. А. Ольшанского. 1978. – 504 с.

11. Спиридонов А. А. Планирование эксперимента при исследовании технологических процессов / А. А. Спиридонов. – М.: Машиностроение, 1981. – 184 с.

##submission.downloads##

Переглядів анотації: 51

Як цитувати

[1]
Cавуляк В. І., С. А. Заболотний, і Д. В. Бакалець, «МІНІМІЗАЦІЯ ДЕФОРМАЦІЙ ТА ТЕПЛОВИХ ВПЛИВІВ У РАМНИХ КОНСТРУКЦІЯХ ПІД ЧАС ПРИВАРЮВАННЯ НАКЛАДОК ДЛЯ ПІДСИЛЕННЯ», НаукПраці ВНТУ, вип. 4, Вер 2013.

Номер

Розділ

Машинобудування та транспорт

Метрики

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.