ВИРІВНЮВАННЯ ТЕМПЕРАТУРНИХ ПОЛІВ ПІД ЧАС ПЛАЗМОВОГО НАПИЛЮВАННЯ

  • Валерій Іванович Савуляк Вінницький національний технічний університет
  • Сергій Антонович Заболотний Вінницький національний технічний університет
  • Максим Сергійович Українець Вінницький національний технічний університет
Ключові слова: напилювання, температурні поля, теплові опори, внутрішні напруження

Анотація

У статті наведено результати вивчення впливу додаткових теплових опорів у системі «деталь-пристосування» на конфігурацію температурних полів та розподіл напружень після плазмового напилювання деталей типу «гільза».

Біографії авторів

Валерій Іванович Савуляк, Вінницький національний технічний університет
д. т. н., проф., завідувач кафедри технології підвищення зносостійкості
Сергій Антонович Заболотний, Вінницький національний технічний університет
к. т. н., доц., старший викладач кафедри технології підвищення зносостійкості
Максим Сергійович Українець, Вінницький національний технічний університет
студент інституту машинобудування та транспорту

Посилання

1. Хасуи А. Наплавка и напыление / А. Хасуи, О. Моригаки; пер. с яп. В. Н. Попова; под ред. В. С. Степина, Н. Г. Шестеркина. – М.: Машиностроение, 1985 – 240 с.

2. Савуляк В. І. Температурні поля та напруження в підшипниках ковзання з композиційними покриттями / В. І. Савуляк, А. В. Губанов, Т. Ф. Архіпова // Наукові нотатки. – 2007. – № 20(2). – С. 159 – 162.

3. Савуляк В. І. Температурні поля та деформації під час відновлення деталей транспортної техніки / В. І. Савуляк, С. А. Заболотний, В. Й. Шенфельд // Вісник СНУ ім. Володимира Даля. – 2009. – № 11. – С. 48 – 52.

4. Сегерлинд Л. Применение метода конечных элементов / Л. Сегерлинд. – М.: Мир, 1979. – 392 с.

5. Боли Б. Теория температурных напряжений / Б. Боли, Д. Уэйнер. – М.: Мир, 1964. – 510 с.
Як цитувати
[1]
В. Савуляк, С. Заболотний, і М. Українець, ВИРІВНЮВАННЯ ТЕМПЕРАТУРНИХ ПОЛІВ ПІД ЧАС ПЛАЗМОВОГО НАПИЛЮВАННЯ, НПВНТУ, № 3, 1.
Розділ
Машинобудування та транспорт

Найчитабильні статті цього ж автора(ів)

Цей плагін вимагає, щонайменше, один звіт статистики / плагін повинен бути включений. Якщо плагіни вашої статистики забезпечують більше однієї метрики, будь ласка, також виберіть основну метрику на сторінці налаштувань адміністратор сайту і / або на сторінках налаштувань менеджера журналу.