Дослідження функціональних покриттів, отриманих газодинамічним напиленням, та перспективи їх застосування у комп'ютерній техніці.

  • Олег Леонідович Гайдамак Вінницький національний технічний університет
  • Валерій Іванович Савуляк Вінницький національний технічний університет

Анотація

У статті досліджено властивості покриттів на основі алюмінію, отриманих газодинамічним напиленням. Показано, що отримані покриття можуть бути застосовані для створення пористих тепловідвідних елементів для охолодження мікропроцесорної техніки, що може значно зменшити їх габарити та спростити їх системи охолодження.

Дані про авторів

Олег Леонідович Гайдамак, Вінницький національний технічний університет

к. т. н., доцент кафедри технології підвищення зносостійкості

Валерій Іванович Савуляк, Вінницький національний технічний університет

д. т. н., професор кафедри технології підвищення зносостійкості

Посилання

1. Пат. 2237746 Российская Федерация, МПК C 23 C 24/04. Способ газодинамического нанесения покрытий и устройство для его осуществления / Каширин А. И., Клюев О. Ф., Шкодкин А. В. ; заявитель и патентообладатель Общество с ограниченной ответственностью «Обнинский центр порошкового напыления». – № 2003100745/02 ; заявл. 14.01.03 ; опубл. 10.10.04, Бюл. №28.
2. Холодное газодинамическое напыление. Теория и практика / [Алхимов А. П., Клинков С. В.,
Косарев В. Ф., Фомин В. М.]. ; под ред. В. М. Фомина. – М. : ФИЗМАТЛИТ, 2010. – 536 с. ISBN 978-5-9221-1210-9.
3. Пат. 110552 Україна, МПК С 23 С 24/00. Пристрій для газодинамічного нанесення покриттів з радіальною подачею порошкового матеріалу / Гайдамак О. Л. ; заявник та патентовласник Гайдамак О. Л. – № а 201405543 ; заявл. 23.05.14 ; опубл. 12.01.16, Бюл. №1.
Опубліковано
2017-06-22
Як цитувати
ГАЙДАМАК, Олег Леонідович; САВУЛЯК, Валерій Іванович. Дослідження функціональних покриттів, отриманих газодинамічним напиленням, та перспективи їх застосування у комп'ютерній техніці.. Наукові праці Вінницького національного технічного університету, [S.l.], n. 2, june 2017. ISSN 2307-5376. Доступно за адресою: <https://praci.vntu.edu.ua/index.php/praci/article/view/504>. Дата доступу: 19 feb. 2018
Номер
Розділ
Застосування результатів досліджень

Найчитабильні статті цього ж автора(ів)

Цей плагін вимагає, щонайменше, один звіт статистики / плагін повинен бути включений. Якщо плагіни вашої статистики забезпечують більше однієї метрики, будь ласка, також виберіть основну метрику на сторінці налаштувань адміністратор сайту і / або на сторінках налаштувань менеджера журналу.