РЕАЛІЗАЦІЯ ЗАДАЧ РОЗРАХУНКІВ ТА АНАЛІЗУ ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ТЕПЛОВИХ ЕЛЕКТРИЧНИХ СТАНЦІЙ

  • Ірина Вікторівна Пантєлєєва Українська інженерно-педагогічна академія
Ключові слова: електрична станція, техніко-економічні показники, автоматизована система управління, енергоблок, енергетичні характеристики, похибка, енергообладнання, енергосистема

Анотація

У статті розглянуто сучасні проблеми інформаційного забезпечення автоматизованих систем управління електростанціями щодо розрахунків та аналізу техніко-економічних показників. Створення таких систем управління має ґрунтуватися на детальному аналізі досвіду, накопиченого до сьогодні, будування систем – на основі сумісного врахування їх функціонального, інформаційного, алгоритмічного та технічного забезпечення для надійної експлуатації електричних станцій. Увагу під час розробки основних інформаційних задач приділено також визначенню енергетичних характеристик обладнання.

Біографія автора

Ірина Вікторівна Пантєлєєва, Українська інженерно-педагогічна академія

к. т. н., доцент, доцент кафедри фізики, електротехніки і електроенергетики

Посилання

1. Резервы энергосберегающего управления технологическими процесами на действующих ТЭС и АЭС : монографія / [Канюк Г. И., Мезеря А. Ю., Михайский Д. В. и др.] ; – Х. : Изд. «Точка», 2012. – 183 с.
2. Кузнецов Ю. В. Энергосберигающие технологи и мероприятия в системах энергоснабжения: учебное пособие / Ю. В. Кузнецов, С. В. Федорова. – Екатеринбург : УрО РАН, 2008. – 354 с.
3. Саакян Ю. З. Несогласованность стратегий развития в сфере электроэнергетики / Ю. З. Саакян,
Н. В. Порохова, Е. Н. Рудаков // Академия энергетики. – 2008. – № 2 (22). – С. 4 – 8.
4. Шматько Н. М. Організаційне планування структурних змін у процесі розвитку промислового підприємства / Н. М. Шматько // Управління розвитком. – 2016. – Вип. № 4 (186). – С. 138 – 143.
5. Пантелеева И. В. Особенности определения энергетических характеристик энергооборудования для систем управления электростанциями / И. В. Пантелеева, Ю. С. Олейник // Современный научный вестник. – Руснаучкнига. – 2014. – Вып. № 7 (203). – С. 79 – 83.
6. Пантєлєєва І. В. Сучасний стан економічного розвитку мікро ГЕС у світі / І. В. Пантєлєєва, Н. М. Шматько // Вісник НТУ «ХПІ». – 2016. – Вип. № 47 (1219). – С. 101 – 104.
7. Тверской Ю. С. Технология АСУТП электростанций (особенности, проблемы и перспективы развития) / Ю. С. Тверской, С. А. Таламанов // Вестник ИГЭУ. – 2010. – Вып. № 3. – С. 117 – 123.
8. Елисеев В. В. Информационные и управляющие системы АЭС производства СНПО «Импульс». Состояние, перспективы / В. В. Елисеев // Ядерна та радіаційна безпека. – 2013. – № 4 (60). – С. 61 – 64.
9. Денисенко В. В. Компьютерное управление технологическим процессом, экспериментом, оборудованием / В. В. Денисенко. – M. : Научно-техническое изд-во : «Горячая линия – Телеком», 2014. – 608 с.
10. Петроченков А. Б. К вопросу о классификации автоматизированных систем управления /
А. Б. Петроченков, Д. А. Даденков, Л. В. Поносова // Вестник Национального Исследовательского университета. Электротехника, информационные технологии, системы управления. – Пермь. – 2009. –
С. 243 – 255.
11. Михайленко В. С. Интеллектуальная система управления процессом горения твердого топлива в прямоточном парогенераторе энергоблока ТЭС / В. С. Михайленко, Н. А. Князева, М. С. Солодовник // Холодильна техніка та технологія. Розділ 4. Автоматика, комп’ютерні та телекомунікаційні технології. – 2015. – № 31 (5). – С. 80 – 87.
12. Полетыкин А. Г. Исследование и разработка методов и программных средств для информационно-управляющих систем верхнего блочного уровня АСУ ТП АЭС : дис. … докт. техн. наук : 05.13.11 / Алексей Григорьевич Полетыкин. – М., 2008. – 168 с.
Опубліковано
2017-12-28
Як цитувати
[1]
І. Пантєлєєва, РЕАЛІЗАЦІЯ ЗАДАЧ РОЗРАХУНКІВ ТА АНАЛІЗУ ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ТЕПЛОВИХ ЕЛЕКТРИЧНИХ СТАНЦІЙ, НПВНТУ, № 4, Груд 2017.
Розділ
Енергетика та електротехніка

Найчитабильні статті цього ж автора(ів)

Цей плагін вимагає, щонайменше, один звіт статистики / плагін повинен бути включений. Якщо плагіни вашої статистики забезпечують більше однієї метрики, будь ласка, також виберіть основну метрику на сторінці налаштувань адміністратор сайту і / або на сторінках налаштувань менеджера журналу.