РЕГРЕСІЙНА ЗАЛЕЖНІСТЬ КОНЦЕНТРАЦІЇ МІДІ В ҐРУНТАХ ПРИ ВІДДАЛЕННІ ВІД ПОЛІГОНІВ ТВЕРДИХ ПОБУТОВИХ ВІДХОДІВ

Автор(и)

  • Березюк Олег Володимирович Вінницький національний технічний університет

Ключові слова:

сміттєзвалище, полігон, тверді побутові відходи, хімічне забруднення, концентрація, мідь, ґрунт, регресійний аналіз

Анотація

Протягом останнього часу в Україні значно зросла загальна площа полігонів твердих побутових відходів та сміттєзвалищ, в тому числі й перевантажених, які порушують норми екологічної безпеки та є об’єктами інтенсивного екологічного навантаження. Що загрожує забрудненням навколишнього середовища хімічними речовинами, спричиняючи хімічне забруднення важкими металами ґрунтів, зокрема міддю. Тому, визначення регресійної залежності концентрації міді в ґрунтах від вiдстані до полігонів твердих побутових відходів є актуальною науково-технічною задачею. Метою дослідження є визначення регресійної залежності концентрації міді в ґрунтах від вiдстані до полігонів твердих побутових відходів. Під час проведення дослідження використано метод регресійного аналізу результатів однофакторних експериментів та інших парних залежностей із вибором раціонального виду функції із шістнадцяти найпоширеніших варіантів за критерієм максимального значення коефіцієнта кореляції. Регресія проводилась на основі лінеаризувальних перетворень, які дозволяють звести нелінійну залежність до лінійної. Визначення коефіцієнтів рівнянь регресії здійснювалась методом найменших квадратів за допомогою розробленої комп’ютерної програми "RegAnaliz", яка захищена свідоцтвом про реєстрацію авторського права на твір. Отримано адекватну регресійну степеневу залежність концентрації міді в ґрунтах від вiдстані до полігонів твердих побутових відходів, яку можна застосувати для визначення рівня хімічного забруднення ґрунтів міддю. Побудовано графічну інтерпретацію залежності концентрації міді в ґрунтах від вiдстані до полігону твердих побутових відходів, яка дозволяє наочно проілюструвати цю залежність та показати збіжність теоретичних результатів з фактичними на рівні 0,99798. Визначено, що відстань від полігона твердих побутових відходів, на якій забруднення ґрунту міддю не перевищує гранично допустиму концентрацію, складає 25,5 м.

Біографія автора

Березюк Олег Володимирович, Вінницький національний технічний університет

д. т. н., доцент, професор кафедри безпеки життєдіяльності та педагогіки безпеки

##submission.downloads##

Переглядів анотації: 11

Опубліковано

2023-10-10

Як цитувати

[1]
О. В. Березюк, «РЕГРЕСІЙНА ЗАЛЕЖНІСТЬ КОНЦЕНТРАЦІЇ МІДІ В ҐРУНТАХ ПРИ ВІДДАЛЕННІ ВІД ПОЛІГОНІВ ТВЕРДИХ ПОБУТОВИХ ВІДХОДІВ», НаукПраці ВНТУ, вип. 3, Жов 2023.

Номер

Розділ

Застосування результатів досліджень

Метрики

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають

1 2 3 > >>