АРХІТЕКТУРА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ СИСТЕМИ МОНІТОРИНГУ НЕСИНУСОЇДНИХ РЕЖИМІВ ЕЛЕКТРИЧНОЇ МЕРЕЖІ

  • Юрій Омелянович Варецький Національний університет “Львівська політехніка”
  • Тарас Ігорович Наконечний Національний університет “Львівська політехніка”
  • Микола Дмитрович Федонюк Національний університет “Львівська політехніка”
  • В’ячеслав Олександрович Комар Вінницький національний технічний університет
Ключові слова: електрична мережа, нелінійні навантаження, несинусоїдний режим, моніторинг якості електроенергії, штучна нейронна мережа, моделювання

Анотація

Запропоновано нову концепцію моніторингу несинусоїдних режимів електричної мережі на основі непрямих вимірювань параметрів режиму. Для оцінки показників несинусоїдності напруги на шинах підстанцій електричної мережі з нелінійними навантаженнями використано штучну нейронну мережу. Наведено приклад реалізації запропонованої системи моніторингу.

Біографії авторів

Юрій Омелянович Варецький, Національний університет “Львівська політехніка”
д. т. н., професор кафедри електричних систем та мереж
Тарас Ігорович Наконечний, Національний університет “Львівська політехніка”
аспірант кафедри електричних систем та мереж
Микола Дмитрович Федонюк, Національний університет “Львівська політехніка”
аспірант кафедри електричних систем та мереж
В’ячеслав Олександрович Комар, Вінницький національний технічний університет
к. т. н., доцент кафедри електричних станцій і систем

Посилання

1. Manson J. , Targosz R. European Power Quality Survey Report. November 2008 // [Електронний ресурс]
http://www.leonardo-energy.org/european-power-quality-survey-report. – 29с.

2. Roger C. Dugan. Electrical Power System Quality / Roger C. Dugan, Mark F. McGranaghen, H. Wayne Beaty. –
USA, 1996. – 265 p.

3. ГОСТ 13109-97. Нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения общего
назначения.

4. Najjar M., Heydt G. T., A hybrid nonlinear least squares estimation of harmonic signal levels in power systems //
IEEE Trans. Power Delivery. – 1991. – vol. 6, no.1. – P. 282 – 288.

5. Farach J. E., Grady M. V., Arapostathis A. An optimal procedure placing sensors and estimating the locations of
harmonic sources in power systems // IEEE Trans. Power Delivery. – 1993. – vol. 8, no.3. – P. 1303 – 1310.

6. Hong R. K., Chen Y. C. Application of algorithms and artificial-intelligence approach fo locating multiple
harmonics in distributin systems // IEEE Trans. Industry Appl., – 1993. vol. 29, no.1. – P. 202 – 208.

7. Hartana R. K., Richards G. G. Constrained neural network-based identification of harmonic sources // EEE
Trans. on Ind. Application. – 1993. – vol. 29, № 1. – P. 202 – 208.

8. Спосіб моніторингу вищих гармонік у розподільчій електричній мережі: Пат. 35180 України, МПК7
G01R
23/16/ Ю. О. Варецький, Т. І. Наконечний; – № u200802024; Заявл. 18.02.2008; Опубл. 10.09.2008, Бюл. № 17. –
4 с. іл.

9. Varetsky Y., Nakonechny T. Monitoring Harmonic Sources in Distribution System by Neural Network Estimator
// Proc. of 9 Int. Conf. "Electric power quality and utilization". – Вarcelona, 9-10 October, 2007. – [Електронний
ресурс] www.leonardo_energy.org/archive/all/2007 Paper 1219, 4 P. 2007.
Як цитувати
[1]
Ю. Варецький, Т. Наконечний, М. Федонюк, і В. Комар, АРХІТЕКТУРА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ СИСТЕМИ МОНІТОРИНГУ НЕСИНУСОЇДНИХ РЕЖИМІВ ЕЛЕКТРИЧНОЇ МЕРЕЖІ, НПВНТУ, № 1, 1.
Розділ
Енергетика та електротехніка

Найчитабильні статті цього ж автора(ів)

Цей плагін вимагає, щонайменше, один звіт статистики / плагін повинен бути включений. Якщо плагіни вашої статистики забезпечують більше однієї метрики, будь ласка, також виберіть основну метрику на сторінці налаштувань адміністратор сайту і / або на сторінках налаштувань менеджера журналу.