ОЦІНКА ЯКОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ РОЗПОДІЛЬНИХ ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖ З ВИКОРИСТАННЯМ КРИТЕРІАЛЬНОГО МОДЕЛЮВАННЯ

  • Володимир Володимирович Назаров "Хмельницькобленерго"
  • В’ячеслав Олександрович Комар Вінницький національний технічний університет
  • Тарас Євстахович Магас Вінницький національний аграрний університет
Ключові слова: розподільні мережі, якість функціонування, надійність електропостачання, якість електроенергії, марковські процеси, критеріальне моделювання

Анотація

В статті проілюстровано використання критеріальних моделей з метою визначення критерію якості функціонування розподільної мережі для оцінки можливих варіантів живлення споживачів під час відновлення її головної ділянки.

Біографії авторів

Володимир Володимирович Назаров, "Хмельницькобленерго"
д. т. н., професор
В’ячеслав Олександрович Комар, Вінницький національний технічний університет
к. т. н., доцент кафедри електричних станцій і систем
Тарас Євстахович Магас, Вінницький національний аграрний університет
к. т. н., доцент кафедри інформаційних технологій в менеджменті

Посилання

1. Надійне та безпечне електропостачання, розвиток електромереж – під контролем Держенергонагляду
[Електронний ресурс] 12 липня 2007. Режим доступу:
http://www.ukrenergo.energy.gov.ua/ukrenergo/control/uk/publish/article?art_id=54905&cat_id=35981

2. Ключко В. П. К вопросу о разработке схем развития распределительных электрических сетей
энергоснабжающих компаний / В. П. Ключко // Новини енергетики. – 2008. – № 6. – С. 28 – 33.

3. Критерій оцінки якості функціонування розподільних мереж [Електронний ресурс] / Лежнюк П. Д.,
Комар В. О., Кравцов К. І. // Наукові праці Вінницького національного технічного університету. – № 3. – 2008.
Режим доступу до журн.: http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/VNTU/2008-3.files/uk/ 08pdlodn_ua.pdf

4. Аналіз якості функціонування складних систем за допомогою критеріальних моделей [Електронний
ресурс] / Комар В. О., Тептя В. В. // Наукові праці ВНТУ. – 2007. – №1. Режим доступу до журн.:
http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/VNTU/2007-1/ukr/07kvoocm.pdf

5. Distribution System Reliability Assessment Using Hierarchical Markov Modeling / Brown R. E., Gupta S.,
Christie R. D., Venkata S. S., Fletcher R. // IEEE Transactions on Power Delivery, Vol. 11, № 4, October 1996. – P.
1929 – 1934.

6. Биллинтон Р. Оценка надежности электроэнергетических систем / Биллинтон Р., Аллам Р.; пер. с англ. В.
А. Туфанова; под ред. Ю. А. Фокина. – М.: Энергоатомиздат, 1988. – 288 с.

7. Кількісна оцінка якості функціонування розподільної електричної мережі за допомогою критеріальної
моделі [Електронний ресурс] / Лежнюк П. Д., Лагутін В. М., Комар В. О // Наукові праці Вінницького
національного технічного університету. – № 4. – 2008. Режим доступу до журн.: http://www.nbuv.gov.ua/ejournals/VNTU/2008-4.files/uk/
08pdlhcm_ua.pdf
Як цитувати
[1]
В. Назаров, В. Комар, і Т. Магас, ОЦІНКА ЯКОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ РОЗПОДІЛЬНИХ ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖ З ВИКОРИСТАННЯМ КРИТЕРІАЛЬНОГО МОДЕЛЮВАННЯ, НПВНТУ, № 2, 1.
Розділ
Енергетика та електротехніка

Найчитабильні статті цього ж автора(ів)

Цей плагін вимагає, щонайменше, один звіт статистики / плагін повинен бути включений. Якщо плагіни вашої статистики забезпечують більше однієї метрики, будь ласка, також виберіть основну метрику на сторінці налаштувань адміністратор сайту і / або на сторінках налаштувань менеджера журналу.