ОЦІНЮВАННЯ СТАБІЛЬНОСТІ ГЕНЕРУВАННЯ СОНЯЧНИХ ЕЛЕКТРОСТАНЦІЙ У ЗАДАЧІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БАЛАНСОВОЇ НАДІЙНОСТІ

  • Петро Дем’янович Лежнюк Вінницький національний технічний університет
  • В’ячеслав Олександрович Комар Вінницький національний технічний університет
  • Сергій Васильович Кравчук Вінницький національний технічний університет
Ключові слова: сонячна електростанція, балансова надійність, імовірнісні характеристики, гаусові суміші, потужність резерву, стабільність генерування

Анотація

У статті проаналізовано роботу сонячних електричних станцій з огляду на можливість забезпечення графіка споживання. Для цього використано математичну модель гаусових сумішей, що дозволяє отримати основні ймовірнісні характеристики процесів генерування та електроспоживання. Розроблено алгоритм оцінювання коефіцієнта стабільності, що ґрунтується на аналізі отриманих характеристик. З урахуванням результатів аналізу стабільності генерування за запропонованим методом визначено потужність резерву, що дозволяє забезпечити балансову надійність під час покриття графіка електроспоживання.

Біографії авторів

Петро Дем’янович Лежнюк, Вінницький національний технічний університет
д. т. н., професор, завідувач кафедри електричних станцій і систем
В’ячеслав Олександрович Комар, Вінницький національний технічний університет
к. т. н., доцент, доцент кафедри електричних станцій і систем
Сергій Васильович Кравчук, Вінницький національний технічний університет
аспірант кафедри електричних станцій і систем

Посилання

1. Agarwal Y. Understanding the role of buildings in a smart microgrid / Y. Agarwal, T. Weng, R. Kupta // 2011 Design, Automation & Test in Europe. – 2011. – P. 1 – 6.
2. Lezhniuk P. D. Method for determination of optimal installed capacity of renewable sources of energy by the criterion of minimum losses of active power in distribution system / P. D. Lezhniuk, V. A. Komar, D. S. Sobchuk // Energy and Power Engineering. – 2014. – Vol. 6. – No. 3. – Р. 37 – 46.
3. Кузнецов Н. П. Прогнозирование производства электроэнергии ветровыми электростанциями /
Н. П. Кузнецов // Альтернативная энергетика и экология. – 2011. – № 8. – С. 54 – 58.
4. Попов В. А. Алгоритм многокритериального управления режимами работы микросетей / В. А. Попов, Е. С. Ярмолюк, П. А. Замковой // Восточно-европейский журнал передовых технологий. – 2014. – № 2. – Р. 61 – 68.
5. Айвазян С. А. Прикладная статистика: Классификация и снижение размерности / С. А. Айвазян,
В. М. Бухштабер, И. С. Енюков, Л. Д. Мешалкин. – М. : Финансы и статистика, 1989. – 607 с.
6. Jeroen, K. An EM algorithm for the estimation of parametric and nonparametric hierarchical nonlinear models /K. Jeroen// Statistica Neerlandica. – 2004. – Vol. 58. – No. 2. – P. 220 – 233.
7. Жежеленко И. В. Качество электроэнергии на промышленных предприятиях / И. В. Жежеленко,
М. Л. Рабинович, В. М. Божко. – К. : Техніка, 1981. – 160 с.
Опубліковано
2016-08-25
Як цитувати
[1]
П. Лежнюк, В. Комар, і С. Кравчук, ОЦІНЮВАННЯ СТАБІЛЬНОСТІ ГЕНЕРУВАННЯ СОНЯЧНИХ ЕЛЕКТРОСТАНЦІЙ У ЗАДАЧІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БАЛАНСОВОЇ НАДІЙНОСТІ, НПВНТУ, № 2, Сер 2016.
Розділ
Енергетика та електротехніка

Найчитабильні статті цього ж автора(ів)

Цей плагін вимагає, щонайменше, один звіт статистики / плагін повинен бути включений. Якщо плагіни вашої статистики забезпечують більше однієї метрики, будь ласка, також виберіть основну метрику на сторінці налаштувань адміністратор сайту і / або на сторінках налаштувань менеджера журналу.