ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ РДЕ ТА СЕКЦІОНУВАННЯ НА РЕЖИМИ РОБОТИ ЛОКАЛЬНИХ ЕЛЕКТРИЧНИХ СИСТЕМ

  • Петро Дем’янович Лежнюк Вінницький національний технічний університет
  • Ірина Олександрівна Гунько Вінницький національний технічний університет
Ключові слова: розосереджені джерела енергії, сонячні електростанції, точка потокорозділу, локальні електричні системи, гідроелектростанції, втрати активної потужності

Анотація

У роботі розглянуто питання зменшення втрат активної потужності в локальних електричних системах, у яких експлуатуються різнотипні розосереджені джерела енергії, серед яких сонячні електростанції та гідроелектростанції. Наведено комп’ютерну модель режиму локальної електричної системи, яка дозволяє визначити місце точок потокорозділу та розрахувати втрати потужності під час розімкнення схеми у відповідних вузлах. Показано, що в умовах використання декількох розосереджених джерел енергії в локальній електричній системі оптимальну за втратами енергії точку потокорозділу (із декількох можливих точок потокорозділу) вибирають за найменшою вузловою напругою. Регулювання потужності генерування малої гідроелектростанції впливає на зміну точки потокорозділу в локальній електричній системі і, відповідно, на втрати електроенергії в ній. 

Біографії авторів

Петро Дем’янович Лежнюк, Вінницький національний технічний університет
д. т. н, професор, завідувач кафедри електричних станцій і систем
Ірина Олександрівна Гунько, Вінницький національний технічний університет
аспірант кафедри електричних станцій та систем

Посилання

1. Gonen T. Electric power distribution system engineering / T. Gonen // Second Edition, CRC Press, ¬ 2007.  ¬ 856 p.
2. Pepermans G. Distributed generation: definition, benefits and issues / G. Pepermans, J. Driesen, D. Haeseldonckx, R. Belmans, W. D'haeseleer // Energy Policy.  2005  No. 33.  P. 787 – 798.
3 Hrisheekesha P. Evolutionary algorithm based optimal control in distribution system with dispersed generation / P. Hrisheekesha, J. Sharma // International Journal of Computer Applications. – 2010. – No. 14. – P. 31 – 37.
4. Jung J. Coordinated control of automated devices and photovoltaic generators for voltage rise mitigation in power distribution circuits / J. Jung, A. Onen, R. Arghandeh, R. Broadwater // Renewable Energy. – 2014. – № 66. – P. 532 – 540.
5. Tran K. Effects of dispersed generation (DG) on distribution systems / K. Tran, M. Vaziri // Proc. of IEEE Power Engineering Society General Meeting.  2005  vol. 3.  P. 2173 – 2178.
6. Мусаев Т. А. Методика выбора оптимальной точки деления городской распределительной сети напряжением 6(10) кВ / Т. А. Мусаев // Энергетика Татарстана. – 2013. – №2 (30). – С. 38 – 41.
7. Лежнюк П. Д. Вплив інверторів СЕС на показники якості електричної енергії / П. Д. Лежнюк,
О. В. Рубаненко, І. О. Гунько // Вісник Хмельницького національного технічного університету. Серія: Технічні науки.  2015  № 2.  С. 134 – 139.
8. Лежнюк П. Д. Вплив сонячних електричних станцій на напругу споживачів 0,4 кВ / П. Д. Лежнюк, О. В. Рубаненко, І. О. Гунько// Науковий журнал «Енергетика: економіка технології, екологія.  2015.  №.3 (51).  С. 7 – 13.
9. Buslavets O. Evalution and increase of load capacity of on-load tap changing transformers for improvement of their regulating possibilities / O. Buslavets, P. Legnuk, O. Rubanenko // Eastern-European journal of enterprise technologies. – 2015. – No. 2/8 (74). – P. 35 – 41.
10. Ковальчук О. ГЕС в локальних електричних системах з розосередженим генеруванням /
О. Ковальчук, О. Нікіторович, П. Лежнюк, В. Кулик // Гідроенергетика України. – 2011. – № 1. – С. 54 – 58.
11. Побудова схем секціонування розподільної електричної мережі напругою 6-10 кВ. Методичні рекомендації: СОУ-Н ЕЕ 40.1-00100227-99:2014. – Офіц. вид. – К. : ТОВ «Торговий дім – «ЕЛВО-Україна», 2014. – 42 с.
12. Мельников Н. А. Матричный метод анализа электрических сетей / Н. А. Мельников. – М. : «Энергия», 1996. – 120 с.
Опубліковано
2016-08-25
Як цитувати
[1]
П. Лежнюк і І. Гунько, ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ РДЕ ТА СЕКЦІОНУВАННЯ НА РЕЖИМИ РОБОТИ ЛОКАЛЬНИХ ЕЛЕКТРИЧНИХ СИСТЕМ, НПВНТУ, № 2, Сер 2016.
Розділ
Енергетика та електротехніка

Найчитабильні статті цього ж автора(ів)

Цей плагін вимагає, щонайменше, один звіт статистики / плагін повинен бути включений. Якщо плагіни вашої статистики забезпечують більше однієї метрики, будь ласка, також виберіть основну метрику на сторінці налаштувань адміністратор сайту і / або на сторінках налаштувань менеджера журналу.