АКТИВНИЙ ЕЛЕМЕНТ РАДІОВИМІРЮВАЛЬНИХ ПРИЛАДІВ НА БІПОЛЯРНІЙ ТРАНЗИСТОРНІЙ СТРУКТУРІ З ВІД’ЄМНИМ ОПОРОМ

  • Костянтин Олегович Коваль Вінницький національний технічний університет
Ключові слова: біполярна транзисторна структура, від’ємний опір, радіовимірювальний прилад, еквівалентна ємність, дійсна частина повного опору, уявна частина повного опору

Анотація

Запропоновано дослідження та комп’ютерне моделювання активного елемента радіовимірювальних приладів на біполярній транзисторній структурі з від’ємним опором. Отримано залежності повного опору та його дійсної й уявної частини від напруг живлення та керування, використовуючи еквівалентну схему, частотну залежність еквівалентної ємності активного елемента на біполярній транзисторній структурі з від’ємним опором Запропоновано дослідження та комп’ютерне моделювання активного елемента радіовимірювальних приладів на біполярній транзисторній структурі з від’ємним опором. Отримано залежності повного опору та його дійсної й уявної частини від напруг живлення та керування, використовуючи еквівалентну схему, частотну залежність еквівалентної ємності активного елемента на біполярній транзисторній структурі з від’ємним опором

Біографія автора

Костянтин Олегович Коваль, Вінницький національний технічний університет
асистент кафедри радіотехніки

Посилання

1. Нефедов В. И. Метрология и радиоизмерения: Учеб. пособие для вузов / В. И. Нефедов, А. С. Сигов,
В. К. Битюков, В. И. Хахин – М.: Высш. шк., 2006. – 526 с.

2. Берман Л.С. Нелинейная полупроводниковая емкость / Л. С. Берман – М.: Физматиздат, 1963. – 135 с.

3. Аксенов А. И. Отечественные полупроводниковые приборы. Справочник / А. И. Аксенов, А. В. Нефедов.
– М.: СОЛОН-Прес, 2005. – 584 с.

4. Коваль К. О. Електрично керована еквівалентна ємність на основі транзисторної структури з від’ємним
опором / К. О. Коваль, О. В. Осадчук, А. О. Семенов // Збірник наукових праць Севастопольського
національного університету ядерної енергії та промисловості. – 2008. – Вип. 1 (25). – С. 159 – 164.

5. Koval K. Mathematical model of transistor equivalent of electrical controlled capacity / O. Osadchuk, K. Koval,
A. Semenov, M. Prutyla // Modern problems of Radio engineering, telecommunications and computer science:
Proceedings of the international conference, 19 – 23 February 2008. – Lviv-Slavsko, 2008. – P. 35 – 36.

6. Коваль К. О. Імітаційне моделювання активного елемента радіовимірювальних приладів на біполярній
транзисторній структурі з від’ємним опором / К. О. Коваль // “Сучасні проблеми радіоелектроніки,
телекомунікацій та приладобудування”: Міжнародна науково-технічна конференція, 08 – 10 жовтня 2009 р.:
матеріали конф. – Вінниця, 2009. – Ч. 2. – С. 69.
Як цитувати
[1]
К. Коваль, АКТИВНИЙ ЕЛЕМЕНТ РАДІОВИМІРЮВАЛЬНИХ ПРИЛАДІВ НА БІПОЛЯРНІЙ ТРАНЗИСТОРНІЙ СТРУКТУРІ З ВІД’ЄМНИМ ОПОРОМ, НПВНТУ, № 1, 1.
Розділ
Радіоелектроніка та радіоелектронне апаратобудування

Найчитабильні статті цього ж автора(ів)

Цей плагін вимагає, щонайменше, один звіт статистики / плагін повинен бути включений. Якщо плагіни вашої статистики забезпечують більше однієї метрики, будь ласка, також виберіть основну метрику на сторінці налаштувань адміністратор сайту і / або на сторінках налаштувань менеджера журналу.