МАТЕМАТИЧНА МОДЕЛЬ ДІАГНОСТУВАННЯ АВТОМАТИЧНИХ АНАЛОГОВИХ КЕРУЮЧИХ ПРИСТРОЇВ ЕЛЕКТРОПРИВОДА

  • Сергій Миколайович Бабій Вінницький національний технічний університет
  • Олександр Анатолійович Паянок Вінницький національний технічний університет
  • Олена Дмитрівна Фолюшняк Вінницький національний технічний університет
Ключові слова: керуючий пристрій, діагностика, електричний привід

Анотація

Запропоновано математичну модель діагностування автоматичних аналогових керуючих пристроїв електропривода, яка дозволяє підвищити якість діагностування електропривода. Це реалізується завдяки прискореному пошуку вимірювального каналу, в колі якого присутній екстремальний рівень сигналу, та врахування параметра збоїв у кожному вимірювальному каналі.

Біографії авторів

Сергій Миколайович Бабій, Вінницький національний технічний університет
к. т. н., старший викладач кафедри електромеханічних систем автоматизації в промисловості і на транспорті.
Олександр Анатолійович Паянок, Вінницький національний технічний університет
к. т. н., старший викладач кафедри відновлювальної енергетики та транспортних електричних систем і комплексів.
Олена Дмитрівна Фолюшняк, Вінницький національний технічний університет
магістрант кафедри електромеханічних систем автоматизації в промисловості і на транспорті.

Посилання

1. Ильинский Н. Ф. Перспективы развития регулированного электропривода / Н. Ф. Ильинский. // Электричество. – 2003. – № 2. – С. 2 – 7.

2. Марченко Б. Г., Мыслович М. В. Преспективные подходы к созданию систем диагностики электротехнического оборудования / Б. Г. Марченко, М. В. Мыслович. // Техническая электродинамика. – 1997. – № 2. – С. 49 – 52

3. Грабко В. В. Математична модель діагностичного контролю діючих систем керування електричним приводом / В. В. Грабко, С. М. Бабій. // Вісник Кременчуцького державного політехнічного університету імені Михайла Остроградського. – Вип. 4/2006 (39), частина 1. – С. 139 – 140.

4. Бабій С. М. Підвищення якості діагностування трактів керування в системах електричного привода / С. М. Бабій. // Вісник ВПІ. – 2008. – № 1. – С. 78 – 83.

5. Агамалов О. Н. Оценка технического состояния электрооборудования в реальном масштабе времени методом нейро-нечеткой идентификации / О. Н. Агамалов. // Exponenta Pro. Математика в приложениях – 2003. – № 2. – С. 36 – 44.

6. Давыдов П. С., Техническая диагностика радиоэлектронных устройств и систем / П. С. Давыдов. – М.: Радио и связь, 1988. – 256 с.

7. Осипов О. И. Техническая диагностика автоматизированных электроприводов / О. И. Осипов, Ю. С. Усынин. – М.: Энергоатомиздат, 1991. – 160 с.
Як цитувати
[1]
С. Бабій, О. Паянок, і О. Фолюшняк, МАТЕМАТИЧНА МОДЕЛЬ ДІАГНОСТУВАННЯ АВТОМАТИЧНИХ АНАЛОГОВИХ КЕРУЮЧИХ ПРИСТРОЇВ ЕЛЕКТРОПРИВОДА, НПВНТУ, № 2, 1.
Розділ
Енергетика та електротехніка

Найчитабильні статті цього ж автора(ів)

Цей плагін вимагає, щонайменше, один звіт статистики / плагін повинен бути включений. Якщо плагіни вашої статистики забезпечують більше однієї метрики, будь ласка, також виберіть основну метрику на сторінці налаштувань адміністратор сайту і / або на сторінках налаштувань менеджера журналу.