ДОСЛІДЖЕННЯ СИСТЕМИ КЕРУВАННЯ ПРОПОРЦІЙНИМ ЕЛЕКТРОГІДРАВЛІЧНИМ РОЗПОДІЛЬНИКОМ

Автор(и)

  • Дмитро Олександрович Лозінський Вінницький національний технічний університет
  • Леонід Геннадійович Козлов Вінницький національний технічний університет
  • Мальвіна Миколаївна Лозінська Вінницький національний технічний університет
  • Вікторія Олександрівна Сенченко Вінницький національний технічний університет
  • Євген Ігорович Шевчук Вінницький національний технічний університет

Ключові слова:

розподільник, система керування, математична модель, швидкодія, імітаційні дослідження

Анотація

Розроблена математична модель та проведені дослідження системи керування пропорційним електрогідравлічним розподільником. Проведені імітаційні дослідження розподілу тисків у системі керування за допомогою програми COSMOS FLOWORKS, на основі результатів досліджень модернізовано конструкцію системи, що дозволило досягти підвищення тиску керування. Визначено межі значень конструктивних параметрів системи керування, які забезпечують стійку роботу розподільника. На основі досліджень за математичною моделлю встановлена залежність швидкодії золотника другого каскаду розподільника від витратних характеристик дросельних елементів першого каскаду та швидкодії клапана першого каскаду. Визначені сукупності значень конструктивних параметрів, які забезпечують максимальну швидкодію спрацювання клапана першого каскаду та золотника другого каскаду розподільника.

Біографії авторів

Дмитро Олександрович Лозінський, Вінницький національний технічний університет

к. т. н., старший викладач кафедри технології та автоматизації машинобудування

Леонід Геннадійович Козлов, Вінницький національний технічний університет

к. т. н., доцент кафедри технології та автоматизації машинобудування, декан факультету технології, автоматизації та комп’ютеризації машинобудування інституту машинобудування і транспорту

Мальвіна Миколаївна Лозінська, Вінницький національний технічний університет

технік 1-ої категорії кафедри технології та автоматизації машинобудування

Вікторія Олександрівна Сенченко, Вінницький національний технічний університет

викладач кафедри іноземних мов

Євген Ігорович Шевчук, Вінницький національний технічний університет

студент групи 1ІМт-07 факультету технології, автоматизації та комп’ютеризації машинобудування

Посилання

1. Гойдо М. Е. Гидроаппаратура с пропорциональным электрическим управленим: Учебное пособие. – 2-е узд., пер раб. и доп. / М. Е. Гойдо. – Челябинск: Изд-во ЮУрГУ, 2000. – 140 с.

2. Дорошеко В. И. Гидрооборудование с дистанционным пропорциональным управлением /В. И. Дорошеко, А. А. Гинзбург // Приводная техника. – 1996. – № 0. – С. 26 – 28.

3. Лещенко В. А. Гидравлические следящие приводы станков с программным управлением / В. А. Лещенко. – М.: Машиностроение, 1975. – 288 с.

4. Разинцев В. И. Электрогидравлические усилители мощности / В. И. Разинцев. – М.: Машиностроение, 1980. –120 с.

5. Пат. 41887 України, МПК8 F15B 11/00 Гідропривід з пропорційним електрогідравлічним управлінням / Л. Г. Козлов, Д. О. Лозінський; Заявник та патентовласник Вінницький нац. техн. університет. – №u200900907; заявл. 06.02.2009.; опубл. 10.06.2009, Бюл. №11.

6. Лозінський Д. О. Пропорційний електрогідравлічний розподільник з незалежним керуванням потоків для мобільних машин: дис. …канд. тех. наук: 05.02.02 / Лозінський Дмитро Олександрович.– Вінниця, 2010 р. – 219 с.

7. Смирнов Е. М. Mетод конечных объемов в приложении к задачам гидрогазодинамики и теплообмена в областях сложной геометри / Е. М. Смирнов, Д. К. Зайцев // Научно-технические ведомости. – 2004. – № 2. – С. 70 – 81.

8. Алямовский А. А. SolidWorks / COSMOSWorks. Инженерный анализ методом конечных элементов / А. А. Алямовский. – М.: ДМК Пресс, 2004. – 432 с.

9. Черных И. В. Simulink: среда создания инженерных приложений / И. В. Черных. – Диалог-МИФИ, 2004. – 496 с.

##submission.downloads##

Переглядів анотації: 58

Як цитувати

[1]
Д. О. Лозінський, Л. Г. Козлов, М. М. Лозінська, В. О. Сенченко, і Є. І. Шевчук, «ДОСЛІДЖЕННЯ СИСТЕМИ КЕРУВАННЯ ПРОПОРЦІЙНИМ ЕЛЕКТРОГІДРАВЛІЧНИМ РОЗПОДІЛЬНИКОМ», НаукПраці ВНТУ, вип. 2, Лис 2011.

Номер

Розділ

Машинобудування та транспорт

Метрики

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають