ПОРІВНЯЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ ВАРІАНТІВ ПЕРШОГО КАСКАДУ ПРОПОРЦІЙНОГО ЕЛЕКТРОГІДРАВЛІЧНОГО РОЗПОДІЛЬНИКА

  • Дмитро Олександрович Лозінський Вінницький національний технічний університет
  • Леонід Геннадійович Козлов Вінницький національний технічний університет
  • Євген Ігорович Шевчук Вінницький національний технічний університет
Ключові слова: електрогідравлічний розподільник, перший каскад, математична модель, швидкодія, гістерезис

Анотація

Запропоновано два варіанти першого каскаду розподільника: на основі клапанного та золотникового розподільних елементів. Розроблено математичні моделі варіантів першого каскаду та проведено порівняльні дослідження їхніх характеристик. На основі порівняльних перехідних процесів і статичних характеристик установлено перевагу першого каскаду із клапанним розподільним елементом.

Біографії авторів

Дмитро Олександрович Лозінський, Вінницький національний технічний університет
к. т. н., старший викладач кафедри технології та автоматизації машинобудування
Леонід Геннадійович Козлов, Вінницький національний технічний університет
к. т. н., професор кафедри технології та автоматизації машинобудування
Євген Ігорович Шевчук, Вінницький національний технічний університет
магістр кафедри технології та автоматизації машинобудування

Посилання

1. Лозінський Д. О. Пропорційний електрогідравлічний розподільник з незалежним керуванням потоків для мобільних машин: дис. …канд. тех. наук: 05.02.02 / Лозінський Дмитро Олександрович. – Вінниця, 2010. – 219 с.

2. Абрамов Е. И. Элементы гидропривода: справочник / Е. И. Абрамов, К. А. Колесниченко, В. Т. Маслов.– К: Техніка, 1977. – 320 с.

3. Гойдо М. Е. Гидроаппаратура с пропорциональным электрическим управленим: Учебное пособие. – 2-е изд., пер раб. и доп. / М. Е. Гойдо. – Челябинск: ЮУрГУ, 2000. – 140 с.

4. Лещенко В. А. Гидравлические следящие приводы приводы станков с програмным управленим / В. А. Лещенко. – М.: Машиностроение, 1975. – 288 с.

5. Разинцев В. И. Электрогидравлические усилители мощности / В. И. Разинцев. – М.: Машиностроение, 1980. – 120 с.

5. Гамынин Н. С . Гидравлический привод систем управления / Н. С. Гамынин. – М: Машиностроение, 1972. – 376 с.

6. Каталог HP Hydrapac [Електронний ресурс] // Режим доступу: http://www.hydrapac.com/netcat_files/File/catalog_hp.pdf.

7. Дослідження системи керування пропорційним електрогідравлічним розподільником [Електронний ресурс] / Д. О. Лозінський, Л. Г. Козлов, М. М. Лозінська, В. О. Сенченко, Є. І. Шевчук // Наукові праці Вінницького національного технічного університету.– № 2. – 2011. – Режим доступу до журн.: http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/VNTU/2011_2/2011-2.files/uk/11dolped_ua.pdf.

8. Бурєнніков Ю. А. Оптимізація системи управління розподільником з електрогідравлічним регулюванням / Ю.А. Бурєнніков, Л.Г. Козлов, Д.О. Лозінський // Вісник Вінницького політехнічного інституту. – 2005. – № 6.– C. 225 – 229.

9. Черных И. В. Simulink: среда создания инженерных приложений / И. В. Черных. – Диалог-МИФИ, 2004.– 496 с.
Як цитувати
[1]
Д. Лозінський, Л. Козлов, і Є. Шевчук, ПОРІВНЯЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ ВАРІАНТІВ ПЕРШОГО КАСКАДУ ПРОПОРЦІЙНОГО ЕЛЕКТРОГІДРАВЛІЧНОГО РОЗПОДІЛЬНИКА, НПВНТУ, № 2, 1.
Розділ
Машинобудування та транспорт

Найчитабильні статті цього ж автора(ів)

Цей плагін вимагає, щонайменше, один звіт статистики / плагін повинен бути включений. Якщо плагіни вашої статистики забезпечують більше однієї метрики, будь ласка, також виберіть основну метрику на сторінці налаштувань адміністратор сайту і / або на сторінках налаштувань менеджера журналу.