SH-ІНДЕКС – НОВА ДРОБОВА МОДИФІКАЦІЯ ІНДЕКСА ХІРША

  • Сергій Дмитрович Штовба Вінницький національний технічний університет
  • Олена Валеріївна Штовба Вінницький національний технічний університет
Ключові слова: наукометрія, індекс цитування, індекс Хірша, дробова модифікація, Sh-індекс

Анотація

Запропоновано новий наукометричний показник – Sh-індекс. В Sh-індексі ціла частина є звичайним індексом Хірша, а дробова показує, наскільки науковець наблизився до наступного значення індекса Хірша. Дробову частину розраховують як частку вже опублікованих статей, які потрібні для отримання наступного значення індекса Хірша.

Біографії авторів

Сергій Дмитрович Штовба, Вінницький національний технічний університет
д. т. н., професор кафедри комп’ютерних систем управління
Олена Валеріївна Штовба, Вінницький національний технічний університет
к. н. т., доцент кафедри менеджменту та моделювання в економіці

Посилання

1. Налимов В. В. Наукометрия. Изучения развития науки как информационного процесса / В. В. Налимов, З. М. Мульченко. – М.: Наука. – 1969. – 192 с.

2. Hirsch J. E. An index to quantify an individual’s scientific research output / J. E Hirsch // Proceedings of the National Academy of Sciences of the USA. – 2005. – Vol. 102, № 46. – P. 16569 – 16572.

3. Egghe L. Theory and practice of the g-index / L. Egghe // Scientometrics. – 2006. – Vol. 69, № 1. – P. 131 – 152.

4. Alonso S. Hg-index: a new index to characterize the scientific output of researchers based on the hand gindices / S. Alonso, F. Cabrerizo, E. Herrera-Viedma, F.Herrera // Scientometrics. – 2010. – Vol. 82, № 2. – P. 391 – 400.

5. The e-index, complementing the h-index for excess citations [Електронний ресурс] / Zhang C.-T. // PLoS ONE. – Vol. 4, №5. – 2009. Режим доступу: http://www.plosone.org/article/info%3Adoi%2F10.1371%2Fjournal.pone.0005429 .

6. New developments related to the Hirsch index [Електронний ресурс] / Rousseau R. // Science Focus. – Vol. 1, № 4. – 2006. – P. 23 – 25. Режим доступу: http://eprints.rclis.org/6376/.

7. Liang B. J. L. The R- and AR-indices: complementing the h-index / B. J. L. Liang, R. Rousseau , L. Egghe // Chinese Science Bulletin. – 2007. – Vol. 52, № 6. – P. 855 – 863.

8. Bornmann L. Are there better indices for evaluation purposes than the h-index? A comparison of nine different variants of the h-index using data from biomedicine / L. Bornmann, R. Mutz, H.Daniel // Journal of the American Society for Information Science and Technology. – 2008. – Vol. 59, № 5. – P. 830 – 837.

9. Alonso S. H-index: a review focused in its variants, computation and standardization for different scientific fields / S. Alonso, F. J. Cabrerizo, E. Herrera-Viedma, F. Herrera // Journal of Informetrics. – 2009. – Vol. 3, № 4. – P. 273 – 289.

10. Egghe L. The Hirsch-index and related impact measures / L. Egghe // Annual Review of Information Science and Technology. – 2010. – Vol. 44. – P. 65 – 114.

11. Guns R. Real and rational variants of the h-index and the g-index / R. Guns, R. Rousseau // Journal of Informetrics. – 2009. – Vol 3, № 1 – P. 64 – 71.
Як цитувати
[1]
С. Штовба і О. Штовба, SH-ІНДЕКС – НОВА ДРОБОВА МОДИФІКАЦІЯ ІНДЕКСА ХІРША, НПВНТУ, № 3, 1.
Розділ
Інформаційні технології та комп'ютерна техніка

Найчитабильні статті цього ж автора(ів)

Цей плагін вимагає, щонайменше, один звіт статистики / плагін повинен бути включений. Якщо плагіни вашої статистики забезпечують більше однієї метрики, будь ласка, також виберіть основну метрику на сторінці налаштувань адміністратор сайту і / або на сторінках налаштувань менеджера журналу.