ПРОГНОЗУВАННЯ ТРУДОМІСТКОСТІ РОЗРОБКИ ПРОГРАМНИХ СИСТЕМ ЗА ДОПОМОГОЮ НЕЧІТКОЇ ГІБРИДНОЇ МОДЕЛІ

  • Сергій Дмитрович Штовба Вінницький національний технічний університет
  • Антон Андрійович Яковенко Вінницький національний технічний університет
Ключові слова: нечітка гібридна модель, нечітке виведення, нечітка регресія, нечітка ідентифікація, програмна система, прогнозування трудомісткості

Анотація

Для прогнозування трудомісткості розробки програмних систем запропоновано використання
нечіткої гібридної моделі, у якій антецеденти правил задаються нечіткими термами, а
консеквенти – лінійними залежностями “входи – вихід” з нечіткими коефіцієнтами. За
експериментальними даними проведено ідентифікацію залежності трудомісткості розробки
програмних модулів від стажу програміста, новизни та складності завдання. Установлено, що
запропонована нечітка гібридна модель забезпечує вищу точність порівняно з іншими п’ятьма
конкурентними моделями.

Біографії авторів

Сергій Дмитрович Штовба, Вінницький національний технічний університет

професор, д. т. н., професор кафедри комп’ютерних систем
управління

Антон Андрійович Яковенко, Вінницький національний технічний університет
студент ІнАЕКСУ

Посилання

1. Липаев В. В. Программная инженерия. Методологические основы : Учеб. / Липаев В. В. – Гос. ун-т –
Высшая школа экономики. – М.: ТЕИС, 2006. – 608 с.

2. Hernandez-Lopez A. Software engineering job productivity – a systematic review / A. Hernandez-Lopez ,
R. Colomo-Palacios, A. Garcia-Crespo // International Journal of Software Engineering and Knowledge
Engineering. – 2013. – Vol. 23. – №3. – P. 387 – 406.

3. Boehm B. W. Software Cost Estimation with COCOMO II. / Boehm B. W. et al. – New Jersey: Prentice Hall,
2000. – 502 p.

4. Штовба С. Д. Моделювання залежностей за допомогою нечіткої бази знань з нечіткими регресійними
рівняннями / С. Д. Штовба / Вісник Вінницького політехнічного інституту. – 2011. – №3. – С. 195 – 199.

5. Takagi T. Fuzzy Identification of Systems and Its Applications to Modeling and Control / T. Takagi, M.
Sugeno // IEEE Trans. on Systems, Man, and Cybernetics. – 1985. – Vol. 15. - №1. – P. 116 - 132.

6. Штовба С. Д. Проектирование нечетких систем средствами MATLAB / Штовба С. Д. – М.: Горячая
линия – Телеком, 2007. – 288 с.

7. Штовба С. Д. Обеспечение точности и прозрачности нечеткой модели Мамдани при обучении по
экспериментальным данным / С. Д. Штовба // Проблемы управления и информатики. – 2007. – №4. – С. 102 –
114.
Як цитувати
[1]
С. Штовба і А. Яковенко, ПРОГНОЗУВАННЯ ТРУДОМІСТКОСТІ РОЗРОБКИ ПРОГРАМНИХ СИСТЕМ ЗА ДОПОМОГОЮ НЕЧІТКОЇ ГІБРИДНОЇ МОДЕЛІ, НПВНТУ, № 1, 1.
Розділ
Інформаційні технології та комп'ютерна техніка

Найчитабильні статті цього ж автора(ів)

Цей плагін вимагає, щонайменше, один звіт статистики / плагін повинен бути включений. Якщо плагіни вашої статистики забезпечують більше однієї метрики, будь ласка, також виберіть основну метрику на сторінці налаштувань адміністратор сайту і / або на сторінках налаштувань менеджера журналу.