УДОСКОНАЛЕННЯ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЇ ЧАСТИНИ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНО-АНАЛІТИЧНОЇ МЕТОДИКИ ДОСЛІДЖЕННЯ НАПРУЖЕНО-ДЕФОРМОВАНОГО СТАНУ БІЧНОЇ ПОВЕРХНІ ЦИЛІНДРИЧНИХ ЗРАЗКІВ ПІД ЧАС ВІСЕСИМЕТРИЧНОЇ ОСАДКИ

Автор(и)

  • Володимир Маркусович Михалевич Вінницький національний технічний університет
  • Юрій Володимирович Добранюк Вінницький національний технічний університет
  • Євгеній Анатолійович Трач Вінницький національний технічний університет

Ключові слова:

напружено-деформований стан, осадження циліндричних зразків, бічна поверхня, координатна сітка, логарифмічні деформації

Анотація

Розглянуто методику експериментального дослідження деформування бічної поверхні
циліндричних зразків під час вісесиметричного осадження із наявністю тертя на торцях.
Проаналізовано різні підходи до нанесення та вимірювання координатної сітки під час
деформування. Виявлено, що використання методу фотографування під час вимірювання розмірів
координатної сітки бічної поверхні зразка дозволяє приблизно вдвічі зменшити трудомісткість і
час проведення експериментального дослідження, уникнути розвантаження зразка під час
поетапного деформування.

 

 

 

 

Біографії авторів

Володимир Маркусович Михалевич, Вінницький національний технічний університет

д. т. н., професор, завідувач кафедри вищої математики

Юрій Володимирович Добранюк, Вінницький національний технічний університет

асистент кафедри вищої математики

Євгеній Анатолійович Трач, Вінницький національний технічний університет

магістрант кафедри технології та автоматизації машинобудування

Посилання

1. Михалевич В. М. Тензорні моделі накопичення пошкоджень / В. М .Михалевич. – Вінниця: "УНІВЕРСУМ- Вінниця", 1998. – 195 с.

2. Огородников В. А. Деформируемость и разрушение металлов при пластическом формоизменении /
В. А. Огородников. – К.: УМК ВО, 1989. – 152 с.

3. Сивак И. О. Влияние немонотонности нагружения на пластичность при радиальном выдавливании с
контурной осадкой / И. О. Сивак // Науковий вісник Національної гірничої академії України – 2001. – № 7.–
с. 47 – 50.

4 .Колмогоров В. Л. Напряжения, деформации, разрушение / В. Л. Колмогоров. – М.: Металлургия, 1970. –
229 с.

5. Смирнов-Аляев Г. А. Сопротивление материалов пластическому деформированию. Инженерные методы
расчета операций пластической обработки материалов / Г. А. Смирнов-Аляев. – М.- Л.: Машгиз, 1961. – 463 с.

6. Михалевич В. М. Вісесиметрична осадка циліндричних заготовок / В. М. Михалевич, В. О. Краєвський,
Ю. В. Добранюк // Наукові нотатки: міжвузівський збірник (за напрямом «Інженерна механіка»). – 2009. –
Випуск 25, ч. 1 – С. 241 – 249.

7. Mikhalevich V. M. Dependence of plastic ultimate strain from a friction at end faces at axisymmetric
compression / V. M. Mikhalevich, Y. V. Dobranuk, V. A. Kraevsky, O. V. Mikhalevich // Bulet. Inst. Politehnic Din
Iasi. – 2008. – Tomul LIV(LVIII), Fasc. 3 – 4 – p. 49 – 53.

8. Михалевич В. М. Моделювання граничних пластичних деформацій при нестаціонарних процесах та
задачі оптимізації / В. М. Михалевич, В. О. Краєвський, Ю. В. Добранюк // Вісник Національного технічного
університету "ХПІ". Збірник наукових праць. Тематичний випуск: Нові рішення в сучасних технологіях. – 2009.
– № 31 – С. 64 – 70.

9. Михалевич В. М. Модель пластичного деформування матеріалу на вільній поверхні циліндричних зразків
під час вісесиметричного осадження. Частина 1. Апроксимація деформацій / В. М. Михалевич, Ю. В. Добранюк
// Вісник Вінницького політехнічного інституту. – 2010. – № 2 – С. 97 – 102.

10. Михалевич В. М. Модель пластичного деформування матеріалу на вільній поверхні циліндричних
зразків під час вісесиметричного осадження. Частина 2. Визначення накопиченої деформації та інтенсивності
логарифмічних деформацій на основі різних апроксимацій / В. М. Михалевич, Ю. В. Добранюк // Вісник
Вінницького політехнічного інституту. – 2010. – № 3 – С. 99 – 102.

##submission.downloads##

Переглядів анотації: 54

Як цитувати

[1]
В. М. Михалевич, Ю. В. Добранюк, і Є. А. Трач, «УДОСКОНАЛЕННЯ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЇ ЧАСТИНИ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНО-АНАЛІТИЧНОЇ МЕТОДИКИ ДОСЛІДЖЕННЯ НАПРУЖЕНО-ДЕФОРМОВАНОГО СТАНУ БІЧНОЇ ПОВЕРХНІ ЦИЛІНДРИЧНИХ ЗРАЗКІВ ПІД ЧАС ВІСЕСИМЕТРИЧНОЇ ОСАДКИ», НаукПраці ВНТУ, вип. 4, Лют 2012.

Номер

Розділ

Машинобудування та транспорт

Метрики

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають