КОМБІНОВАНІ МОДЕЛІ НОРМАЛЬНИХ РЕЖИМІВ ЕЛЕКТРИЧНИХ СИСТЕМ З УРАХУВАННЯМ ОСОБЛИВОСТЕЙ ДОВГИХ ЛІНІЙ ЕЛЕКТРОПЕРЕДАЧІ

  • Володимир Володимирович Кулик Вінницький національний технічний університет
  • Святослав Янович Вишневський Вінницький національний технічний університет
Ключові слова: ідрогенераторів / В. В. Кухарчук, С. Ш. Кацив, І. К. Говор, В. Я. Ніколаєв, В. Г. Мадьяров // Вісник Інженерної Академії України. – 2009. – № 2. – С. 126 – 132. 2. Кухарчук В. В. Аналіз вібросигналів гідроагрегату за допомогою дискретного вейвлет-перетвор

Анотація

У статті розглянуто метод формування комбінованих моделей нормальних режимів електричних систем (ЕС), які поєднують моделі елементів ЕС із зосередженими параметрами та представлення довгих ліній електропередачі у вигляді пасивних чотириполюсників. Це дозволяє підвищити адекватність відтворення процесів взаємовпливу електричних мереж ЕС.

Біографії авторів

Володимир Володимирович Кулик, Вінницький національний технічний університет
к. т. н., доцент, доцент кафедри електричних станцій та систем
Святослав Янович Вишневський, Вінницький національний технічний університет
асистент кафедри електричних станцій та систем

Посилання

1. Кириленко О. В. Енергетика сталого розвитку: виклики та шляхи побудови / О. В. Кириленко,
А. В. Праховник // Праці Інституту електродинаміки НАН України. Спеціальний випуск. – Київ. – 2010. –
С. 10 – 16.

2. Лежнюк П. Д. Оцінка взаємовпливу електричних мереж енергосистем з трансформаторними зв'язками /
П. Д. Лежнюк, В. В. Кулик, О. Б. Бурикін // Технічна електродинаміка. Тематичний випуск: проблеми сучасної
електротехніки. ч. 7. – 2006. – С. 27 – 30.

3. Веников В. А. Оптимизация режимов электростанций и энергосистем / В. А. Веников, В. Г. Журавлев,
Т. А. Филиппова. – М.: Энергоатомиздат, 1990. – 352 с.

4. Жуков Л. А. Установившиеся режимы сложных электрических сетей и систем: Методы расчета / Л. А.
Жуков, И. П. Стратан. – М.: Энергия, 1979. – 416 с.

5. Сулейманов В. М. Електричні мережі та системи / В. М. Сулейманов, Т. Л. Кацадзе. – К.: НТУУ «КПІ»,
2008. – 456 с.

6. Веников В. А. Дальние электропередачи переменного и постоянного тока / В. А. Веников, Ю. П. Рыжов. –
М.: Энергоатомиздат, 1985. – 272 с.

7. Лежнюк П. Д. Взаємовплив електричних мереж і систем в процесі оптимального керування їх режимами /
П. Д. Лежнюк, В. В. Кулик, О. Б. Бурикін: Монографія. – Вінниця: УНІВЕРСУМ-Вінниця, 2008. – 123 с.

8. Мельников Н. А. Матричный метод анализа электрических цепей / Н. А. Мельников. – М.: Энергия, 1972.
– 232 с.
Як цитувати
[1]
В. Кулик і С. Вишневський, КОМБІНОВАНІ МОДЕЛІ НОРМАЛЬНИХ РЕЖИМІВ ЕЛЕКТРИЧНИХ СИСТЕМ З УРАХУВАННЯМ ОСОБЛИВОСТЕЙ ДОВГИХ ЛІНІЙ ЕЛЕКТРОПЕРЕДАЧІ, НПВНТУ, № 1, 1.
Розділ
Енергетика та електротехніка

Найчитабильні статті цього ж автора(ів)

Цей плагін вимагає, щонайменше, один звіт статистики / плагін повинен бути включений. Якщо плагіни вашої статистики забезпечують більше однієї метрики, будь ласка, також виберіть основну метрику на сторінці налаштувань адміністратор сайту і / або на сторінках налаштувань менеджера журналу.