ФОРМУВАННЯ ЦІНОВИХ ЗАЯВОК ЕЛЕКТРОСТАНЦІЙ З УРАХУВАННЯМ АДРЕСНИХ ВТРАТ ПОТУЖНОСТІ В УМОВАХ ЕНЕРГОРИНКУ

  • Петро Дем’янович Лежнюк Вінницький національний технічний університет
  • Володимир Володимирович Кулик Вінницький національний технічний університет
  • Віра Володимирівна Тептя Вінницький національний технічний університет
  • Владислав Олександрович Лесько Вінницький національний технічний університет
Ключові слова: електрична станція, транспортування електроенергії, споживач, втрати потужності, цінова заявка

Анотація

У роботі розглянуто метод та алгоритм формування цінових заявок з урахуванням транзитних втрат потужності в електричних мережах енергетичної системи, що дозволяє вдосконалити метод оптимального розподілу навантажень між електростанціями й підвищити ефективність функціонування ринку електроенергії.

Біографії авторів

Петро Дем’янович Лежнюк, Вінницький національний технічний університет
д. т. н., професор, завідувач кафедри електричних станцій та систем
Володимир Володимирович Кулик, Вінницький національний технічний університет
к. т. н., доцент, доцент кафедри електричних станцій та систем
Віра Володимирівна Тептя, Вінницький національний технічний університет
к. т. н., інженер кафедри електричних станцій та систем
Владислав Олександрович Лесько, Вінницький національний технічний університет
к. т. н., доцент кафедри електричних станцій та систем

Посилання

1. Правила оптового ринку електричної енергії України [Електронний ресурс] / Національна комісія регулювання електроенергетики України. – (Нормативний документ НКРЕ. Постанова НКРЕ № 921. Протокол Ради Оптового ринку електричної енергії України № 14 від 04.09.2003 р.). – Режим доступу: http://forca.com.ua/knigi/pravila/pravila-optovogo-rinku-elektrichnoi-energii-ukraini.html.

2. Концепція функціонування та розвитку оптового ринку електричної енергії України [Електронний ресурс] / Кабінет Міністрів України. – (Постанова від 16.11.2002 № 1789). – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1789-2002-%D0%BF.

3. Астахов Ю. Н. О моделировании оптимальных режимов электроэнергетических систем / Ю. Н. Астахов, П. Д. Лежнюк, В. И. Нагул // Электронное моделирование. – 1990. – № 2. – С. 84 – 89.

4. Лежнюк П. Д. Расчет токоpаспpеделения в электpической сети / П. Д. Лежнюк, Л. В. Ярных // Электpичество. – 1982. – № 8. – С. 10 – 14.

5. Лежнюк П. Д. Взаємовплив електричних мереж і систем в процесі оптимального керування їх режимами / Лежнюк П. Д., Кулик В. В., Бурикін О. Б. Монографія. – Вінниця: УНІВЕРСУМ-Вінниця, 2008. – 123 с.
Як цитувати
[1]
П. Лежнюк, В. Кулик, В. Тептя, і В. Лесько, ФОРМУВАННЯ ЦІНОВИХ ЗАЯВОК ЕЛЕКТРОСТАНЦІЙ З УРАХУВАННЯМ АДРЕСНИХ ВТРАТ ПОТУЖНОСТІ В УМОВАХ ЕНЕРГОРИНКУ, НПВНТУ, № 1, 1.
Розділ
Енергетика та електротехніка

Найчитабильні статті цього ж автора(ів)

Цей плагін вимагає, щонайменше, один звіт статистики / плагін повинен бути включений. Якщо плагіни вашої статистики забезпечують більше однієї метрики, будь ласка, також виберіть основну метрику на сторінці налаштувань адміністратор сайту і / або на сторінках налаштувань менеджера журналу.