ОПТИМАЛЬНЕ КЕРУВАННЯ ПОТОКАМИ ПОТУЖНОСТІ В НЕОДНОРІДНИХ ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖАХ З ДАЛЬНІМИ ЕЛЕКТРОПЕРЕДАЧАМИ

Автор(и)

  • Володимир Володимирович Кулик Вінницький національний технічний університет
  • Святослав Янович Вишневський Вінницький національний технічний університет

Ключові слова:

електрична система, дальні електропередачі, неоднорідність, загальносистемний показник неоднорідності, умови оптимальності, оптимальне керування

Анотація

Подано вдосконалену математичну модель неоднорідності електричної системи (ЕС) з дальніми електропередачами змінного струму. Запропоновано метод формування керувальних упливів для регулювальних пристроїв такої системи, реалізація яких дозволяє забезпечити максимальну ефективність транспортування електроенергії. Наведено особливості апаратно-програмної реалізації локального керування регулювальними пристроями ЕС, що забезпечує переваги централізованого керування.

Біографії авторів

Володимир Володимирович Кулик, Вінницький національний технічний університет

к. т. н., доцент, доцент кафедри електричних станцій та систем

Святослав Янович Вишневський, Вінницький національний технічний університет

асистент кафедри електричних станцій та систем

Посилання

1. Основні параметри енергозабезпечення національної економіки на період до 2020 року / [Стогній Б. С., Кириленко О. В., Праховник А. В., Денисюк С. П. та ін.]. – К.: Вид. Ін-ту електродинаміки НАН України, 2011. – 275 с.

2. Холмский В. Г. Оптимизация потокораспределения в замкнутых эле-ктрических сетях с высокой степенью неоднородности / В. Г. Холмский // Электричество. – 1965. – № 9. – С. 16 – 21.

3. Лежнюк. П. Д. Моделирование компенсации влияния неоднородности электрических сетей на экономичность их режимов / П. Д. Лежнюк, В. В. Кулик, Д. І. Оболонський // Электричество. – 2007. – № 11. – С. 2 – 8.

4. Лежнюк П. Д. Оцінка взаємовпливу електричних мереж енергосистем з трансформаторними зв'язками / П. Д. Лежнюк, В. В. Кулик, О. Б. Бурикін // Технічна електродинаміка / Тематичний випуск: Проблеми сучасної електротехніки, ч. 7. – 2006. – С. 27 – 30.

5. Веников В. А. Дальние электропередачи переменного и постоянного тока / В. А. Веников, Ю. П. Рыжов. – М.: Энергоатомиздат, 1985. – 272 с.

6. Комбіновані моделі нормальних режимів електричних систем з урахуванням особливостей довгих ліній електропередачі [Електронний ресурс] / В. В. Кулик, С. Я. Вишневський // Наукові праці ВНТУ. – 2012. – № 1. –Режим доступу до журн.: http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/VNTU/2012_1/2012-1.files/uk/12vvkltl_ua.pdf.

7. Сулейманов В. М. Електричні мережі та системи / В. М. Сулейманов, Т. Л. Кацадзе. – К.: НТУУ «КПІ», 2008. – 456 с.

8. Лежнюк П. Д. Реалізація контролю і керування функціонуванням трансформаторів в електроенергетичних системах / П. Д. Лежнюк, К. І. Кравцов // Вісник Вінницького політехнічного інституту. – 2010. – № 6. – С. 84 – 86.

##submission.downloads##

Переглядів анотації: 76

Як цитувати

[1]
В. В. Кулик і С. Я. Вишневський, «ОПТИМАЛЬНЕ КЕРУВАННЯ ПОТОКАМИ ПОТУЖНОСТІ В НЕОДНОРІДНИХ ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖАХ З ДАЛЬНІМИ ЕЛЕКТРОПЕРЕДАЧАМИ», НаукПраці ВНТУ, вип. 2, Лис 2013.

Номер

Розділ

Енергетика та електротехніка

Метрики

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають