КЕРУВАННЯ СИМЕТРУВАЛЬНИМИ ПРИСТРОЯМИ ЗА БАГАТОКРАТНОЇ НЕСИМЕТРІЇ НАВАНТАЖЕНЬ У РОЗПОДІЛЬНІЙ ЕЛЕКТРИЧНІЙ МЕРЕЖІ

  • Михайло Йосипович Бурбело Вінницький національний технічний університет
  • Марина Василівна Девятко Вінницький національний технічний університет
  • Юрій Петрович Войтюк Вінницький національний технічний університет
Ключові слова: симетрувальні пристрої, розподільна мережа, несиметричні навантаження, керування

Анотація

У статті проаналізовано критерії та алгоритми керування компенсаційним симетрувальним пристроєм за багатократної несиметрії в розподільній мережі.

Біографії авторів

Михайло Йосипович Бурбело, Вінницький національний технічний університет
д. т. н., професор кафедри електротехнічних систем електроспоживання та енергетичного менеджменту
Марина Василівна Девятко, Вінницький національний технічний університет
асистент кафедри електротехнічних систем електроспоживання та енергетичного менеджменту
Юрій Петрович Войтюк, Вінницький національний технічний університет
інженер кафедри електротехнічних систем електроспоживання та енергетичного менеджменту

Посилання

1. Аввакумов В. Г. Технико-экономическая оценка качества электроэнергии в промышленности / В. Г. Аввакумов, Г. Л. Багиев, Д. М. Воскобойников. – Л.: Изд-во ЛГУ, 1977. – 132 с.

2. Аввакумов В. Г. Методы нескалярной оптимизации и их приложения / В. Г. Аввакумов. – К.: Вища школа, 1990. – 188 с.

3. Шидловский А. К. Повышение качества энергии в электрических сетях / А. К. Шидловский, В. Г. Кузнецов. – К.: Наукова думка, 1985. – 268 с.

4. Кузнецов В. Г. Снижение несимметрии и несинусоидальности напряжений в электрических сетях / В. Г. Кузнецов, А. С. Григорьев, В. Б. Данилюк. – К.: Наукова думка, 1992. – 240 с.

5. Бурбело М. Й. Квазізрівноважені частотно-варіаційні вимірювальні системи / М. Й. Бурбело: Монографія. – Вінниця: УНІВЕРСУМ-Вінниця, 2004. – 225 с.

6. Бурбело М. Й. Квазізрівноважена вимірювальна система для компенсаційних установок симетрування трифазних навантажень / М. Й. Бурбело, О. В. Бабенко // Энергетика и электрификация. – 2003. – № 9 – 10. – С. 52 – 54.

7. Бурбело М. Й. Аналіз цільових функцій симетрування навантажень за багатократної несиметрії / М. Й. Бурбело, М. В. Кузьменко // Вісник Вінницького політехнічного інституту. – 2010. – № 6. – C. 43 – 47.

8. Бурбело М. Й. Симетрування навантажень вузлів електричних мереж з використанням двофазних симетрувальних установок / М. Й. Бурбело, М. В. Кузьменко, О. О. Бірюков, О. М. Кінзерська // Вісник Вінницького політехнічного інституту. – 2008. – № 5 . – C. 35 – 38.
Як цитувати
[1]
М. Бурбело, М. Девятко, і Ю. Войтюк, КЕРУВАННЯ СИМЕТРУВАЛЬНИМИ ПРИСТРОЯМИ ЗА БАГАТОКРАТНОЇ НЕСИМЕТРІЇ НАВАНТАЖЕНЬ У РОЗПОДІЛЬНІЙ ЕЛЕКТРИЧНІЙ МЕРЕЖІ, НПВНТУ, № 2, 1.
Розділ
Енергетика та електротехніка

Найчитабильні статті цього ж автора(ів)

Цей плагін вимагає, щонайменше, один звіт статистики / плагін повинен бути включений. Якщо плагіни вашої статистики забезпечують більше однієї метрики, будь ласка, також виберіть основну метрику на сторінці налаштувань адміністратор сайту і / або на сторінках налаштувань менеджера журналу.