ВИМІРЮВАЛЬНИЙ КАНАЛ ДЛЯ УСТАНОВОК ДИНАМІЧНОЇ КОМПЕНСАЦІЇ РЕАКТИВНОЇ ПОТУЖНОСТІ

  • Михайло Йосипович Бурбело Вінницький національний технічний університет
  • Володимир Ігорович Романовський Сумський державний університет
Ключові слова: розподільні електричні мережі, якість електричної енергії, реактивна потужність, динамічна компенсація

Анотація

Запропоновано структурні схеми швидкодійного вимірювального каналу для установок
динамічної компенсації реактивної потужності, основаного на інтегруванні миттєвих
потужностей на ковзному інтервалі часу тривалістю півперіоду напруги живлення з
використанням затримки в часі одного з ортогональних складників миттєвої потужності.

Біографії авторів

Михайло Йосипович Бурбело, Вінницький національний технічний університет

професор кафедри електротехнічних систем електроспоживання
та енергетичного менеджменту

Володимир Ігорович Романовський, Сумський державний університет
доцент кафедри електроенергетики

Посилання

1. Бурбело М. Й. Компенсація реактивної потужності асинхронних двигунів в різкозмінних режимах
навантаження / М. Й. Бурбело, А. В. Гадай // Вісник Вінницького політехнічного інституту. – 2008. – № 1. –
C. 65 – 68.

2. Бурбело М. Й. Динамічна компенсація реактивної потужності в перехідних режимах електроприводів /
М. Й. Бурбело, А. В. Гадай: Монографія. – Вінниця: УНІВЕРСУМ – Вінниця, 2010. – 104 с.

3. Бурбело М. Й. Спосіб вимірювання параметрів несиметрії навантаженьвузлів електричних мереж /М. Й. Бурбело, М. В. Кузьменко, М. В. Никитенко // Вісник Вінницького політехнічного інституту. – 2009. –№ 3. – C. 30 – 33.

4. Бурбело М. Й. Вимірювання параметрів несиметричних швидкозмінних трифазних навантажень /
М. Й. Бурбело, С. М. Мельничук, М. В. Никитенко // Технічна електродинаміка. – 2011. – № 2. – C. 54 – 56.

5. Бурбело М. Й. Вимірювальні канали для установок динамічної компенсації реактивної потужності та
симетрування навантажень / М. Й. Бурбело, О. В. Бабенко, М. В. Никитенко // Вісник НУ “Львівська
політехніка” Електроенергетичні та електромеханічні системи. – 2010. – № 666. – С. 14 – 18.

6. Бурбело М. Й. Вимірювальний перетворювач параметрів несиметричних швидкозмінних трифазних
навантажень / М. Й. Бурбело, C. М. Мельничук, М. В. Никитенко // Вісник Вінницького політехнічного
інституту. – 2011. – № 5. – С. 72 – 75.

7. Штамбергер Г. А. Измерения в цепях переменного тока (методы уравновешивания) / Г. А. Штамбергер;
под ред. К. Б. Карандеева. – Новосибирск: Наука, 1975. – 164 с.
Як цитувати
[1]
М. Бурбело і В. Романовський, ВИМІРЮВАЛЬНИЙ КАНАЛ ДЛЯ УСТАНОВОК ДИНАМІЧНОЇ КОМПЕНСАЦІЇ РЕАКТИВНОЇ ПОТУЖНОСТІ, НПВНТУ, № 3, 1.
Розділ
Енергетика та електротехніка

Найчитабильні статті цього ж автора(ів)

Цей плагін вимагає, щонайменше, один звіт статистики / плагін повинен бути включений. Якщо плагіни вашої статистики забезпечують більше однієї метрики, будь ласка, також виберіть основну метрику на сторінці налаштувань адміністратор сайту і / або на сторінках налаштувань менеджера журналу.