ЗАСТОСУВАННЯ НАПРАВЛЕНОГО СТРУМОВОГО ЗАХИСТУ ДЛЯ ВИЯВЛЕННЯ НЕПОВНОФАЗНИХ НАВАНТАЖУВАЛЬНИХ РЕЖИМІВ У МЕРЕЖАХ З ЕФЕКТИВНО ЗАЗЕМЛЕНОЮ НЕЙТРАЛЛЮ

  • Михайло Йосипович Бурбело Вінницький національний технічний університет
  • Сергій Миколайович Мельничук Південно-Західна електроенергетична система ДП НЕК „Укренерго”
  • Олексій Олександрович Ємельянов Вінницький національний технічний університет
Ключові слова: неповнофазні режими, релейний захист, умовна потужність зворотної послідовності, пульсувальна потужність

Анотація

У статті проаналізовано величини, напрямки та співвідношення умовної потужності нульової
та зворотної послідовності в режимах поздовжньої несиметрії. Доведено можливість
застосування цих величин для захисту мереж з ефективно заземленою нейтраллю.
Запропоновано для захисту від неповнофазних режимів використовувати направлений захист
умовної потужності зворотної послідовності, який працює за фактом знаходження аргументу цих
потужностей у заданих секторах комплексної площини.

Біографії авторів

Михайло Йосипович Бурбело, Вінницький національний технічний університет

д. т. н., професор кафедри електротехнічних систем
електроспоживання та енергетичного менеджменту

Сергій Миколайович Мельничук, Південно-Західна електроенергетична система ДП НЕК „Укренерго”

інженер Південно-Західної електроенергетичної системи ДП
НЕК „Укренерго”

Олексій Олександрович Ємельянов, Вінницький національний технічний університет
студент інституту електроенергетики та електромеханіки

Посилання

1. Правила улаштування електроустановок. – Xарків : Вид-во «Форт», 2011. – 736 с.

2. Вагнер К. Ф. Метод симетричных составляющих / К. Ф. Вагнер, Р. Д. Эванс. – ОНТИ НКТП СССР, 1936.
– 407 с.

3. Нагай В. И. Релейная защита ответвительных подстанций электрических сетей / Нагай В. И. – М. :
Энергоатомиздат, 2002. – 312 с.
Як цитувати
[1]
М. Бурбело, С. Мельничук, і О. Ємельянов, ЗАСТОСУВАННЯ НАПРАВЛЕНОГО СТРУМОВОГО ЗАХИСТУ ДЛЯ ВИЯВЛЕННЯ НЕПОВНОФАЗНИХ НАВАНТАЖУВАЛЬНИХ РЕЖИМІВ У МЕРЕЖАХ З ЕФЕКТИВНО ЗАЗЕМЛЕНОЮ НЕЙТРАЛЛЮ, НПВНТУ, № 2, 1.
Розділ
Енергетика та електротехніка

Найчитабильні статті цього ж автора(ів)

Цей плагін вимагає, щонайменше, один звіт статистики / плагін повинен бути включений. Якщо плагіни вашої статистики забезпечують більше однієї метрики, будь ласка, також виберіть основну метрику на сторінці налаштувань адміністратор сайту і / або на сторінках налаштувань менеджера журналу.