КЕРУВАННЯ УСТАНОВКАМИ ДИНАМІЧНОЇ КОМПЕНСАЦІЇ РЕАКТИВНОЇ ПОТУЖНОСТІ ЗА НЕСИМЕТРИЧНИХ НАВАНТАЖЕНЬ

Автор(и)

  • Михайло Йосипович Бурбело Вінницький національний технічний університет
  • Олександр Миколайович Кравець Вінницький національний технічний університет
  • Юрій Петрович Войтюк Вінницький національний технічний університет
  • Юрій Васильович Лобода Вінницький національний технічний університет

Ключові слова:

компенсація реактивної потужності, симетрування навантажень, умовна потужність зворотної послідовності

Анотація

Несиметрія навантажень електротехнологічних установок призводить до виникнення несиметрії напруг у трифазній мережі, що негативно впливає на роботу суміжних споживачів. Для таких установок передбачені пристрої динамічної компенсації реактивної потужності на базі статичних тиристорних компенсаторів. Розглянуто питання підвищення точності та швидкодії динамічної компенсації реактивної потужності із симетруванням навантажень споживачів. Описано математичні моделі та алгоритми для визначення параметрів несиметричних навантажень на основі класичної теорії потужностей. Описано структурну схему пристрою динамічної компенсації реактивної потужності із симетруванням навантажень, що містить один контур регулювання. За результатами моделювання в середовищі Simulink пакету прикладних програм Matlab, зроблено висновок, що час запізнення пристрою динамічної компенсації реактивної потужності не перевищує 0,05…0,08 с.

Біографії авторів

Михайло Йосипович Бурбело, Вінницький національний технічний університет

д. т. н., професор, завідувач кафедри електротехнічних систем електроспоживання та енергетичного менеджменту

Олександр Миколайович Кравець, Вінницький національний технічний університет

к. т. н., доцент кафедри електротехнічних систем електроспоживання та енергетичного менеджменту

Юрій Петрович Войтюк, Вінницький національний технічний університет

завідувач лабораторіями кафедри електротехнічних систем електроспоживання та енергетичного менеджменту

Юрій Васильович Лобода, Вінницький національний технічний університет

аспірант, асистент кафедри електротехнічних систем електроспоживання та енергетичного менеджменту

Посилання

1. Kundur R. Power System Stability and Control / R. Kundur. – New York etc., McGraw-Hill, 1994. – 1176 p.
2. Mathur R. M. Thyristor-based facts controllers for electrical transmission systems / R. M. Mathur, R. K. Varma. – IEEE Press, Piscataway, 2002. – 518 p.
3. Важнов А. И. Переходные процессы в машинах переменного тока / А. И. Важнов. – Л.: Энергия, 1980. – 256 с.
4. Использование статического тиристорного компенсатора сверхмощной дуговой сталеплавильной печи для обеспечения устойчивости электроэнергетической системы и повышения надежности внутризаводского электроснабжения / А. А. Николаев, Г. П. Корнилов, В. С. Ивекеев [та ін.] // Машиностроение: сетевой электронный научный журнал (Russian Internet Journal of Industrial Engineering). – 2014. – № 1. – С. 59 – 69.
5. А. с. 1347118 СССР, МКИ4 Н 02 J 3/18. Устройство для компенсации реактивной мощности / А. Л. Шитов, С. Н. Черевань (СССР). – № 4078485/24-07 ; заявл. 18.06.86 ; опубл. 23.10.87, Бюл. № 39.
6. Пат. 94181 Україна, МПК11 H 02 J 3/00. Пристрій для компенсації реактивної потужності трифазного навантаження / Бурбело М. Й., Никитенко М. В.; заявник та патентовласник Вінницький національний технічний університет. – № а201001785 ; заявл. 19.02.10 ; опубл. 11.04.11, Бюл. № 7.
7. Керування пристроями динамічної компенсації реактивної потужності за несиметричних швидкозмінних навантажень / М. Й. Бурбело, О. М. Кравець, М. В. Никитенко [та ін.] // Електромеханічні і енергозберігаючі системи. Науково-виробничий журнал Кременчуцького державного політехнічного університету. – 2013. – Вип. 2. – С. 37 – 43.
8. Основы теории цепей [учебник для вузов] / [Г. В. Зевеке, П. А. Ионкин, А. В. Нетушил, С. В. Страхов]. – [5-е изд., перераб.]. – М. : Энергоатомиздат, 1989. – 528 с.
9. Бурбело М. Й. Вимірювання параметрів несиметричних швидкозмінних трифазних навантажень / М. Й. Бурбело, C. М. Мельничук, М. В. Никитенко // Технічна електродинаміка. – 2011. – № 2. – C. 54 – 56.

##submission.downloads##

Переглядів анотації: 16

Опубліковано

2017-03-21

Як цитувати

[1]
М. Й. Бурбело, О. М. Кравець, Ю. П. Войтюк, і Ю. В. Лобода, «КЕРУВАННЯ УСТАНОВКАМИ ДИНАМІЧНОЇ КОМПЕНСАЦІЇ РЕАКТИВНОЇ ПОТУЖНОСТІ ЗА НЕСИМЕТРИЧНИХ НАВАНТАЖЕНЬ», НаукПраці ВНТУ, вип. 4, Бер 2017.

Номер

Розділ

Енергетика та електротехніка

Метрики

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають

1 2 > >>