ЕНЕРГОЕКОЛОГІЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ ТЕПЛОНАСОСНИХ СТАНЦІЙ НА ПРИРОДНИХ І ПРОМИСЛОВИХ ДЖЕРЕЛАХ ТЕПЛОТИ ЗА УМОВИ ЗМІННИХ РЕЖИМІВ РОБОТИ

Автор(и)

  • Ольга Павлівна Остапенко Вінницький національний технічний університет
  • Ірина Олександрівна Валігура Вінницький національний технічний університет
  • Анастасія Дмитрівна Коваленко Вінницький національний технічний університет

Ключові слова:

теплонасосна станція, низькотемпературне джерело теплоти, енергоекологічна ефективність, витрата палива, економія умовного палива, економія робочого палива, зниження викидів вуглекислого газу

Анотація

Проведено оцінку енергоекологічної ефективності теплонасосних станцій (ТНС) з різними видами приводу компресора та джерелами низькотемпературної теплоти з урахуванням змінних режимів роботи систем теплопостачання в широкому діапазоні зміни потужності теплонасосної установки (ТНУ). Представлені результати дозволяють оцінити енергетичну ефективність і зниження викидів СО2 для ТНС з різними видами приводу компресора та джерелами низькотемпературної теплоти за умови змінних режимів роботи систем теплопостачання. Запропоновані результати досліджень дозволяють здійснити вибір режимів роботи ТНС та джерел низькотемпературної теплоти з метою досягнення заданих значень показників енергоекологічної ефективності роботи ТНС. Представлені рекомендації можуть бути використані для прогнозування раціональних режимів роботи ТНС різної потужності в системах теплопостачання.

Біографії авторів

Ольга Павлівна Остапенко, Вінницький національний технічний університет

к. т. н., доцент кафедри теплоенергетики

Ірина Олександрівна Валігура, Вінницький національний технічний університет

студентка інституту будівництва, теплоенергетики та газопостачання

Анастасія Дмитрівна Коваленко, Вінницький національний технічний університет

студентка інституту будівництва, теплоенергетики та газопостачання

Посилання

1. Долинский А. А. Тепловые насосы в теплоснабжении / А. А. Долинский, Е. Т. Базеев, А. И. Чайка // Промышленная теплотехника. – 2006. – Т. 28, № 2. – С. 99 – 105.

2. Янтовский Е. И. Парокомпрессионные теплонасосные установки / Е. И. Янтовский, Ю. В. Пустовалов. – М.: Энергоиздат. – 1982. – 144 с.

3. Ткаченко С. Й. Парокомпресійні теплонасосні установки в системах теплопостачання. Монографія / С. Й. Ткаченко, О. П. Остапенко. – Вінниця: УНІВЕРСУМ-Вінниця. – 2009. – 176 с.

4. Калнинь И. М. Техника низких температур на службе энергетики / И. М. Калнинь // Холодильное дело. – 1996. – № 1. – С. 26 – 29.

5. Остапенко О. П. Перспективи застосування теплонасосних станцій в Україні / О. П. Остапенко, О. В. Шевченко // Сучасні технології, матеріали і конструкції в будівництві: науково-технічний збірник. – Вінниця: УНІВЕРСУМ-Вінниця. – 2011. – № 2. – С. 132 – 139.

6. Ткаченко С. Й. Комплексні методи оцінки енергоефективності теплонасосних станцій в системах теплопостачання / С. Й. Ткаченко, О. П. Остапенко // Вісник ВПІ. – 2007. – № 4. – С. 83 – 85.

7. Ткаченко С. Й. Узагальнена теплотехнологічна система з теплонасосною установкою / С. Й. Ткаченко, О. П. Остапенко // Сучасні технології, матеріали і конструкції в будівництві: науково-технічний збірник. – Вінниця: УНІВЕРСУМ-Вінниця, 2006. – № 3. – С. 136 – 141.

8. Новиков Д. В. Выбор рациональных схем и параметров систем теплоснабжения с теплонасосными установками: дис. … канд. техн. наук : 05.14.01 / Новиков Дмитрий Викторович. – Саратов, 2007. – 128 с.

9. Осипов А. Л. Исследование и разработка схем теплоснабжения для использования низкопотенциального тепла на основе применения теплонасосных установок: дис. ... канд. техн. наук 05.14.01 / Осипов Айрат Линарович. – Казань, 2005. – 117 с.

10. Маринченко А. Ю. Оптимизация исследований комбинированных теплопроизводящих установок с тепловыми насосами: дисс. … канд. техн. наук 05.14.01 / Маринченко Андрей Юрьевич. – Иркутск, 2004. – 120 с.

11. Долинский А. А. Тепловые насосы в системе теплоснабжения зданий / А. А. Долинский, Б. Х. Драганов // Промышленная теплотехника. – 2008. – Т. 30, № 6. – С. 71 – 83.

12. Економічна ефективність теплонасосних станцій для систем теплопостачання [Електронний ресурс] / Остапенко О. П., Шевченко О. В. // Наукові праці Вінницького національного технічного університету. – №4. – 2011. Режим доступу до журн.: http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/VNTU/2011_4/2011-4.files/uk/11opohss_ua.pdf.

##submission.downloads##

Переглядів анотації: 44

Як цитувати

[1]
О. П. Остапенко, І. О. Валігура, і А. Д. Коваленко, «ЕНЕРГОЕКОЛОГІЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ ТЕПЛОНАСОСНИХ СТАНЦІЙ НА ПРИРОДНИХ І ПРОМИСЛОВИХ ДЖЕРЕЛАХ ТЕПЛОТИ ЗА УМОВИ ЗМІННИХ РЕЖИМІВ РОБОТИ», НаукПраці ВНТУ, вип. 2, Лис 2013.

Номер

Розділ

Енергетика та електротехніка

Метрики

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають

1 2 > >>