ЕНЕРГЕТИЧНА, ЕКОЛОГІЧНА ТА ЕКОНОМІЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ ПАРОКОМПРЕСІЙНИХ ТЕПЛОНАСОСНИХ УСТАНОВОК У ПОРІВНЯННІ З АЛЬТЕРНАТИВНИМИ ДЖЕРЕЛАМИ ТЕПЛОПОСТАЧАННЯ

Автор(и)

  • Ольга Павлівна Остапенко Вінницький національний технічний університет
  • Олександр Михайлович Слободянюк Вінницький національний технічний університет

Ключові слова:

енергетична ефективність, економія умовного палива, екологічна ефек- тивність, економічна ефективність, теплонасосна установка

Анотація

Проаналізовано енергетичну, екологічну та економічну ефективність парокомпресійних
теплонасосних установок (ТНУ) з різними джерелами низькотемпературної теплоти для
систем теплопостачання у порівнянні з альтернативними джерелами теплопостачання.
Визначено значення річної економії умовного палива, оцінено зменшення викидів СО2 та еко-
номію коштів на паливно-енергетичних ресурсах і викидах для ТНУ потужністю 1 МВт з
різними видами приводу із використанням теплоти різних низькотемпературних джерел.

Біографії авторів

Ольга Павлівна Остапенко, Вінницький національний технічний університет

к. т. н., доцент, доцент кафедри теплоенергетики

Олександр Михайлович Слободянюк, Вінницький національний технічний університет

студент інституту будівництва, теплоенергетики та газо-
постачання

Посилання

1. Бертокс Я. Стратегия защиты окружающей среды от загрязнений / Я. Бертокс, Д. Радд. – М. : Мир, 1980.

2. Любчик Г. Н. Ресурсные и экологические проблемы глобального и регионального энергопотребления /
Г. Н. Любчик, Г. Б. Варламов // Энергетика и электрификация. – 2002. – № 9. – С. 35 – 47.

3. Драганов Б. Х. К вопросу о тепловых насосах / Б. Х. Драганов, А. В. Мищенко // Промышленная теплоте-
хника. – 2006. – Т. 28, № 2. – С. 94 – 98.

4. Ткаченко С. Й. Парокомпресійні теплонасосні установки в системах теплопостачання. Монографія /
С. Й. Ткаченко, О. П. Остапенко. – Вінниця: УНІВЕРСУМ-Вінниця, 2009. – 176 с.

5. Осипов А. Л. Исследование и разработка схем теплоснабжения для использования низкопотенциального
тепла на основе применения теплонасосных установок: дисс. ... канд. техн. наук : 05.14.04 / Осипов Айрат Ли-
нарович. – Казань, 2005. – 117 с.

6. Маринченко А. Ю. Оптимизация исследований комбинированных теплопроизводящих установок с тепло-
выми насосами: дисс. … канд. техн. наук : 05.14.01 / Маринченко Андрей Юрьевич. – Иркутск, 2004. – 120 с.

7. Оценка экономической целесообразности использования тепловых насосов в коммунальной теплоэнерге-
тике Украины / Беляева Т. Г., Рутенко А. А., Ткаченко М. В. [та ін.] // Промышленная теплотехника. – 2009. –
Т. 31, № 5. – С. 81 – 87.

8. Долинский А. А. Тепловые насосы в системе теплоснабжения зданий / А. А. Долинский, Б. Х. Драганов //
Промышленная теплотехника. – 2008. – Т. 30, № 6. – С. 71 – 83.

9. Анализ экономической эффективности при реализации теплонасосных систем для теплоснабжения /
Басок Б. И., Беляева Т. Г., Рутенко А. А. [та ін.] // Промышленная теплотехника. – 2008. – Т. 30, № 4. – С. 56 –
63.

10. Остапенко О. П. Енергетична та екологічна ефективність теплонасосних установок на підприємствах ха-
рчової промисловості / О. П. Остапенко, І. С. Колос // Вісник ВПІ. – 2010. – № 3. – С. 67 – 71.

11. Енергетичний, екологічний та економічний аспекти ефективності теплонасосних станцій на природних
та промислових джерелах теплоти [Електронний ресурс] / Остапенко О. П., Бакум О. В., Ющишина А. В. //
Наукові праці ВНТУ. – 2013. – № 3. Режим доступу до журн.: http://praci.vntu.edu.ua/article/viewFile/3040/4626 .

12. Енергетична ефективність теплонасосних станцій з різними джерелами теплоти за умови змінних режи-
мів роботи [Електронний ресурс] / Остапенко О. П., Шевченко О. В., Бакум О. В.// Наукові праці ВНТУ. – 2013.
– № 4. Режим доступу до журн.: http://praci.vntu.edu.ua/article/view/3448/5066.

13. Національна комісія регулювання електроенергетики України [Електронний ресурс] // Режим доступу:
www.nerc.gov.ua.

##submission.downloads##

Переглядів анотації: 67

Як цитувати

[1]
О. П. Остапенко і О. М. Слободянюк, «ЕНЕРГЕТИЧНА, ЕКОЛОГІЧНА ТА ЕКОНОМІЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ ПАРОКОМПРЕСІЙНИХ ТЕПЛОНАСОСНИХ УСТАНОВОК У ПОРІВНЯННІ З АЛЬТЕРНАТИВНИМИ ДЖЕРЕЛАМИ ТЕПЛОПОСТАЧАННЯ», НаукПраці ВНТУ, вип. 2, Лип 2014.

Номер

Розділ

Енергетика та електротехніка

Метрики

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають

1 2 > >>