МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ З КОМПЛЕКСНОГО ОЦІНЮВАННЯ ЕНЕРГО-ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ СИСТЕМ ЕНЕРГОЗАБЕЗПЕЧЕННЯ З КОГЕНЕРАЦІЙНО- ТЕПЛОНАСОСНИМИ УСТАНОВКАМИ ТА ПІКОВИМИ ДЖЕРЕЛАМИ ТЕПЛОТИ

Автор(и)

  • Ольга Павлівна Остапенко Вінницький національний технічний університет

Ключові слова:

методичні основи, енерго-еколого-економічна ефективність, система енергозабезпечення, когенераційно-теплонасосна установка, пікове джерело теплоти

Анотація

Запропоновано методичні основи з комплексного оцінювання енерго-еколого-економічної ефективності систем енергозабезпечення (СЕ) з когенераційно-теплонасосними установками (КТНУ) різних рівнів потужності та піковими джерелами теплоти (ПДТ) з урахуванням комплексного впливу змінних режимів роботи СЕ, пікових джерел теплоти в СЕ, джерел приводної енергії КТНУ та з урахуванням втрат енергії під час генерування, постачання й перетворення електричної енергії.

Біографія автора

Ольга Павлівна Остапенко, Вінницький національний технічний університет

кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри теплоенергетики

Посилання

1. Ткаченко С. Й. Парокомпресійні теплонасосні установки в системах теплопостачання. Монографія /
С. Й. Ткаченко, О. П. Остапенко. – Вінниця: УНІВЕРСУМ-Вінниця, 2009. – 176 с.
2. Upscaling a district heating system based on biogas cogeneration and heat pumps [Електронний ресурс] /
P. Richard [et. al.] // Energy, sustainability and society. – 2015. – № 5 (16). – Режим доступу до журн. : https://doi.org/10.1186/s13705-015-0044-x.
3. Balancing fluctuating renewable energy generation using cogeneration and heat pump systems / S. Mueller [et. al.] // Energy technology. – 2014. – № 2 (1). – Р. 83 – 89.
4. Билека Б. Д. Когенерационно-теплонасосные технологии в схемах горячего водоснабжения большой мо-щности / Б. Д. Билека, Л. К. Гаркуша // Промышленная теплотехника. – 2012. – Т. 34, № 4. – С. 52 – 57.
5. Сафьянц С. М. Исследование схемы источника теплоэлектроснабжения с регулированием нагрузок на ба-зе использования тепловых насосов / С. М. Сафьянц, Н. В. Колесниченко, Т. Е. Веретенникова // Промышленная теплотехника. – 2011. – Т. 33, № 3. – С. 79 – 85.
6. Енергетична ефективність систем енергозабезпечення на основі комбінованих когенераційно-теплонасосних установок та пікових джерел теплоти [Електронний ресурс] / О. П. Остапенко // Наукові праці ВНТУ. – 2016. – № 1. – Режим доступу до журн. : http://praci.vntu.edu.ua/index.php/praci/article/view/462/460.
7. Показники енергоекономічної ефективності систем енергозабезпечення на основі когенераційно-теплонасосних установок та пікових джерел теплоти [Електронний ресурс] / О. П. Остапенко, В. М. Портнов,
А. Д. Волошин // Електронне наукове видання матеріалів XLVІ науково-технічної конференції Вінницького національного технічного університету (22 – 24 березня 2017 р., Вінниця). – Режим доступу : https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/all-fbtegp/all-fbtegp-2017/paper/view/2875/2248.
8. Енергетична ефективність парокомпресійних теплових насосів з електричним та когенераційним приво-дами [Електронний ресурс] / О. П. Остапенко, В. В. Лещенко, Р. О. Тіхоненко // Наукові праці ВНТУ. – 2014. – № 4. – Режим доступу до журн. : http://praci.vntu.edu.ua/index.php/praci/article/view/421/419.
9. Енергетичні переваги застосування парокомпресійних теплових насосів з електричним та когенераційним приводами [Електронний ресурс] / О. П. Остапенко, В. В. Лещенко, Р. О. Тіхоненко // Наукові праці ВНТУ. – 2015. – № 1. – Режим доступу до журн. : http://praci.vntu.edu.ua/index.php/praci/article/view/437/435.
10. Енергетична ефективність систем енергозабезпечення на основі комбінованих когенераційно-теплонасосних установок [Електронний ресурс] / О. П. Остапенко, В. В. Лещенко, Р. О. Тіхоненко // Наукові праці ВНТУ. – 2015. – № 4. – Режим доступу до журн. : http://praci.vntu.edu.ua/index.php/praci/article/view/454/452.
11. Остапенко О. П. Методичні основи з оцінювання енергоекономічної ефективності систем енергозабез-печення з когенераційно-теплонасосними установками та піковими джерелами теплоти / О. П. Остапенко // Наукові праці ОНАХТ. – 2017. – Т. 81, Вип. 1. – С. 136 – 141.
12. Остапенко О. П. Холодильна техніка та технологія. Теплові насоси : навчальний посібник / О. П. Остапе-нко. – Вінниця : ВНТУ, 2015. – 123 с.
13. Остапенко О. П. Методичні основи комплексного оцінювання енергетичної ефективності парокомпре-сійних теплонасосних станцій з електричним та когенераційним приводом / О. П. Остапенко // Наукові праці ОНАХТ. – 2015. – Т. 2, Вип. 47. – С. 157 – 162.
14. Ostapenko O. P. Scientific basis of evaluation energy efficiency of heat pump plants: monograph /
O. P. Ostapenko. – Saarbrücken, LAP LAMBERT Academic Publishing, 2016. – 62 p.
15. Комплексна оцінка енергетичної ефективності парокомпресійних теплонасосних станцій з когенераційним приводом [Електронний ресурс] / О. П. Остапенко // Наукові праці ВНТУ. – 2015. – № 3. – Ре-жим доступу до журн. : http://praci.vntu.edu.ua/index.php/praci/article/view/2/2.
16. Енергетична ефективність теплонасосних станцій з різними джерелами теплоти за умови змінних режимів роботи [Електронний ресурс] / О. П. Остапенко, О. В. Шевченко, О. В. Бакум // Наукові праці ВНТУ. – 2013. – № 4. – Режим доступу до журн. : http://praci.vntu.edu.ua/index.php/praci/article/view/381/379.
17. Енергоекологічна ефективність теплонасосних станцій на природних та промислових джерелах теплоти за умови змінних режимів роботи [Електронний ресурс] / О. П. Остапенко, І. О. Валігура, А. Д. Коваленко // Наукові праці ВНТУ. – 2013. – № 2. – Режим доступу до журн. : http://praci.vntu.edu.ua/index.php/praci/article/view/363/361.
18. Енергетична, екологічна та економічна ефективність парокомпресійних теплонасосних установок у по-рівнянні з альтернативними джерелами теплопостачання [Електронний ресурс] / О. П. Остапенко, О. М. Слобо-дянюк // Наукові праці ВНТУ. – 2014. – № 2. – Режим доступу до журн. : http://praci.vntu.edu.ua/index.php/praci/article/view/399/397.
19. Енергетичний, екологічний та економічний аспекти ефективності теплонасосних станцій на природних та промислових джерелах теплоти [Електронний ресурс] / О. П. Остапенко, О. В. Бакум, А. В. Ющишина // Наукові праці ВНТУ. – 2013. – № 3. – Режим доступу до журн. : http://praci.vntu.edu.ua/index.php/praci/article/view/371/369.

##submission.downloads##

Переглядів анотації: 81

Опубліковано

2017-10-01

Як цитувати

[1]
О. П. Остапенко, «МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ З КОМПЛЕКСНОГО ОЦІНЮВАННЯ ЕНЕРГО-ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ СИСТЕМ ЕНЕРГОЗАБЕЗПЕЧЕННЯ З КОГЕНЕРАЦІЙНО- ТЕПЛОНАСОСНИМИ УСТАНОВКАМИ ТА ПІКОВИМИ ДЖЕРЕЛАМИ ТЕПЛОТИ», НаукПраці ВНТУ, вип. 3, Жов 2017.

Номер

Розділ

Енергетика та електротехніка

Метрики

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають

1 2 > >>