МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ З КОМПЛЕКСНОГО ОЦІНЮВАННЯ ЕНЕРГО-ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ СИСТЕМ ЕНЕРГОЗАБЕЗПЕЧЕННЯ З КОГЕНЕРАЦІЙНО- ТЕПЛОНАСОСНИМИ УСТАНОВКАМИ ТА ПІКОВИМИ ДЖЕРЕЛАМИ ТЕПЛОТИ

  • Ольга Павлівна Остапенко Вінницький національний технічний університет
Ключові слова: методичні основи, енерго-еколого-економічна ефективність, система енергозабезпечення, когенераційно-теплонасосна установка, пікове джерело теплоти

Анотація

Запропоновано методичні основи з комплексного оцінювання енерго-еколого-економічної ефективності систем енергозабезпечення (СЕ) з когенераційно-теплонасосними установками (КТНУ) різних рівнів потужності та піковими джерелами теплоти (ПДТ) з урахуванням комплексного впливу змінних режимів роботи СЕ, пікових джерел теплоти в СЕ, джерел приводної енергії КТНУ та з урахуванням втрат енергії під час генерування, постачання й перетворення електричної енергії.

Біографія автора

Ольга Павлівна Остапенко, Вінницький національний технічний університет

кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри теплоенергетики

Посилання

1. Ткаченко С. Й. Парокомпресійні теплонасосні установки в системах теплопостачання. Монографія /
С. Й. Ткаченко, О. П. Остапенко. – Вінниця: УНІВЕРСУМ-Вінниця, 2009. – 176 с.
2. Upscaling a district heating system based on biogas cogeneration and heat pumps [Електронний ресурс] /
P. Richard [et. al.] // Energy, sustainability and society. – 2015. – № 5 (16). – Режим доступу до журн. : https://doi.org/10.1186/s13705-015-0044-x.
3. Balancing fluctuating renewable energy generation using cogeneration and heat pump systems / S. Mueller [et. al.] // Energy technology. – 2014. – № 2 (1). – Р. 83 – 89.
4. Билека Б. Д. Когенерационно-теплонасосные технологии в схемах горячего водоснабжения большой мо-щности / Б. Д. Билека, Л. К. Гаркуша // Промышленная теплотехника. – 2012. – Т. 34, № 4. – С. 52 – 57.
5. Сафьянц С. М. Исследование схемы источника теплоэлектроснабжения с регулированием нагрузок на ба-зе использования тепловых насосов / С. М. Сафьянц, Н. В. Колесниченко, Т. Е. Веретенникова // Промышленная теплотехника. – 2011. – Т. 33, № 3. – С. 79 – 85.
6. Енергетична ефективність систем енергозабезпечення на основі комбінованих когенераційно-теплонасосних установок та пікових джерел теплоти [Електронний ресурс] / О. П. Остапенко // Наукові праці ВНТУ. – 2016. – № 1. – Режим доступу до журн. : http://praci.vntu.edu.ua/index.php/praci/article/view/462/460.
7. Показники енергоекономічної ефективності систем енергозабезпечення на основі когенераційно-теплонасосних установок та пікових джерел теплоти [Електронний ресурс] / О. П. Остапенко, В. М. Портнов,
А. Д. Волошин // Електронне наукове видання матеріалів XLVІ науково-технічної конференції Вінницького національного технічного університету (22 – 24 березня 2017 р., Вінниця). – Режим доступу : https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/all-fbtegp/all-fbtegp-2017/paper/view/2875/2248.
8. Енергетична ефективність парокомпресійних теплових насосів з електричним та когенераційним приво-дами [Електронний ресурс] / О. П. Остапенко, В. В. Лещенко, Р. О. Тіхоненко // Наукові праці ВНТУ. – 2014. – № 4. – Режим доступу до журн. : http://praci.vntu.edu.ua/index.php/praci/article/view/421/419.
9. Енергетичні переваги застосування парокомпресійних теплових насосів з електричним та когенераційним приводами [Електронний ресурс] / О. П. Остапенко, В. В. Лещенко, Р. О. Тіхоненко // Наукові праці ВНТУ. – 2015. – № 1. – Режим доступу до журн. : http://praci.vntu.edu.ua/index.php/praci/article/view/437/435.
10. Енергетична ефективність систем енергозабезпечення на основі комбінованих когенераційно-теплонасосних установок [Електронний ресурс] / О. П. Остапенко, В. В. Лещенко, Р. О. Тіхоненко // Наукові праці ВНТУ. – 2015. – № 4. – Режим доступу до журн. : http://praci.vntu.edu.ua/index.php/praci/article/view/454/452.
11. Остапенко О. П. Методичні основи з оцінювання енергоекономічної ефективності систем енергозабез-печення з когенераційно-теплонасосними установками та піковими джерелами теплоти / О. П. Остапенко // Наукові праці ОНАХТ. – 2017. – Т. 81, Вип. 1. – С. 136 – 141.
12. Остапенко О. П. Холодильна техніка та технологія. Теплові насоси : навчальний посібник / О. П. Остапе-нко. – Вінниця : ВНТУ, 2015. – 123 с.
13. Остапенко О. П. Методичні основи комплексного оцінювання енергетичної ефективності парокомпре-сійних теплонасосних станцій з електричним та когенераційним приводом / О. П. Остапенко // Наукові праці ОНАХТ. – 2015. – Т. 2, Вип. 47. – С. 157 – 162.
14. Ostapenko O. P. Scientific basis of evaluation energy efficiency of heat pump plants: monograph /
O. P. Ostapenko. – Saarbrücken, LAP LAMBERT Academic Publishing, 2016. – 62 p.
15. Комплексна оцінка енергетичної ефективності парокомпресійних теплонасосних станцій з когенераційним приводом [Електронний ресурс] / О. П. Остапенко // Наукові праці ВНТУ. – 2015. – № 3. – Ре-жим доступу до журн. : http://praci.vntu.edu.ua/index.php/praci/article/view/2/2.
16. Енергетична ефективність теплонасосних станцій з різними джерелами теплоти за умови змінних режимів роботи [Електронний ресурс] / О. П. Остапенко, О. В. Шевченко, О. В. Бакум // Наукові праці ВНТУ. – 2013. – № 4. – Режим доступу до журн. : http://praci.vntu.edu.ua/index.php/praci/article/view/381/379.
17. Енергоекологічна ефективність теплонасосних станцій на природних та промислових джерелах теплоти за умови змінних режимів роботи [Електронний ресурс] / О. П. Остапенко, І. О. Валігура, А. Д. Коваленко // Наукові праці ВНТУ. – 2013. – № 2. – Режим доступу до журн. : http://praci.vntu.edu.ua/index.php/praci/article/view/363/361.
18. Енергетична, екологічна та економічна ефективність парокомпресійних теплонасосних установок у по-рівнянні з альтернативними джерелами теплопостачання [Електронний ресурс] / О. П. Остапенко, О. М. Слобо-дянюк // Наукові праці ВНТУ. – 2014. – № 2. – Режим доступу до журн. : http://praci.vntu.edu.ua/index.php/praci/article/view/399/397.
19. Енергетичний, екологічний та економічний аспекти ефективності теплонасосних станцій на природних та промислових джерелах теплоти [Електронний ресурс] / О. П. Остапенко, О. В. Бакум, А. В. Ющишина // Наукові праці ВНТУ. – 2013. – № 3. – Режим доступу до журн. : http://praci.vntu.edu.ua/index.php/praci/article/view/371/369.
Опубліковано
2017-10-01
Як цитувати
[1]
О. Остапенко, МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ З КОМПЛЕКСНОГО ОЦІНЮВАННЯ ЕНЕРГО-ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ СИСТЕМ ЕНЕРГОЗАБЕЗПЕЧЕННЯ З КОГЕНЕРАЦІЙНО- ТЕПЛОНАСОСНИМИ УСТАНОВКАМИ ТА ПІКОВИМИ ДЖЕРЕЛАМИ ТЕПЛОТИ, НПВНТУ, № 3, Жов 2017.
Розділ
Енергетика та електротехніка

Найчитабильні статті цього ж автора(ів)

Цей плагін вимагає, щонайменше, один звіт статистики / плагін повинен бути включений. Якщо плагіни вашої статистики забезпечують більше однієї метрики, будь ласка, також виберіть основну метрику на сторінці налаштувань адміністратор сайту і / або на сторінках налаштувань менеджера журналу.